Bouwen aan de Bestaande Woningvoorraad (leergang)

StudievormOverig
TypeCursus / training
LocatieEnschede
Opleidingsduur

De toekomst van de bouw ligt vooral in de bestaande voorraad. Mede door de terugloop van het nieuwbouwvolume en de demografische ontwikkelingen zal een steeds groter deel van de bouwinvesteringen vloeien naar bestaand vastgoed. Dit in combinatie met ambities op het gebied van energiebesparing, duurzaamheid, woonwensen en wooncomfort, maken dat er een grote kans en uitdaging ligt voor alle betrokkenen uit de bouwkolom.

Vanuit de markt wordt dan ook een grote behoefte gevoeld om het kennisniveau over de bestaande bouw te vergroten. Hoe passen we bijvoorbeeld zeer moderne technieken toe in woningen gebouwd in de zestiger jaren? Jonge mensen hebben hiervoor kennis nodig van oude en nieuwe technieken. Punt hierbij is dat de kennis van “oude technieken” nu nog beschikbaar is, maar verloren dreigt te gaan. Bijkomend punt is dat deze woningen vaak nog bewoond worden, waardoor er andere vaardigheden worden gevraagd van medewerker, projectleider tot opdrachtgever. Hierbij is de techniek slechts een middel en geen doel.

Het initiatief voor deze opleiding komt van marktpartijen en is opgepakt door het lectoraat Innovatieve technologie in de bouw van het Saxion Kenniscentrum Leefomgeving. In deze opleiding komt alle voor het bouwen in de bestaande bouw benodigde kennis bijeen. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn de praktijk, integrale benadering en ketenaanpak.

 

De opleiding is gericht op medewerkers die een actieve rol spelen in of voor de bestaande bouw en zich hierin verder willen ontwikkelen, zodat ze hun huidige of toekomstige werk (nog) beter kunnen uitoefenen.

De deelnemers zijn bijvoorbeeld werkzaam bij:

 • Woningbouwcorporaties
 • Architectenbureaus
 • Bouwbedrijven
 • Installatiebedrijven
 • Onderhoudsbedrijven
 • Bouwprojectmanagementbureaus

De deelnemer heeft enkele jaren relevante werkervaring en een vooropleiding op hbo niveau.

Werkelijk leren heeft de meeste kans van slagen in kleine groepen. Daarom bestaat de groep uit maximaal 16 deelnemers. Op deze manier kan een optimale communicatie binnen de groep worden bewerkstelligd.

Doel van de opleiding

De deelnemers zijn na de opleiding in staat als professional een renovatieproject te managen. De eigen discipline is en blijft hierbij natuurlijk de basis. Ze verwerven de benodigde kennis op het gebied van
techniek, bouwfysica en installatietechniek, energieprestaties, vastgoedonderhoud, procesmanagement, bewonerscommunicatie, financiën etc.

Na het succesvol doorlopen van de opleiding heeft de deelnemer:

 • Inzicht in alle aspecten van het organiseren/managen van ingewikkelde renovatieprojecten
 • Inzicht in het opstellen van een toekomstvisie voor een complex
 • Inzicht in alle financiële aspecten van investerings- en exploitatiebeleid
 • Kennis van beheerskosten binnen een projectteam
 • Technische, bouwfysische en installatietechnische kennis van de bestaande bouw
 • Kennis van de moderne energetische verbetermogelijkheden
 • Kennis van het bestaande vastgoedbeheer en -management
 • Kennis van het aansturen van een multidisciplinair team en het organiseren van communicatieprocessen met bewoners
 • Vaardigheid om een MJO (meerjarenonderhoudschema) op te stellen

 

Ervaringen van deelnemers

Deze opleiding moet je doen, voldoende tijd vrijmaken en ervaren hoe andere partijen in de bouwkolom omgaan met bouwen aan de bestaande bouw.

Ron van der Velpen, Calculator Trebbe

 

Persoonlijk een aantal eyeopeners gehad, met name het projectwerk is erg leuk en de discussies en het overleg erg interessant.

Arno Koonstra, werkvoorbereider/planbegeleider ProWonen

 

Prima cursus, informatief en interactief. Leidt tot een bredere scoop en andere invalshoek met name door het projectwerk.

Gert Schinkel, Teamleider Planmatig Onderhoud Uwoon

 

Renoveren blijkt veel meer te zijn dan een keuken, badkamer en toilet vernieuwing. Je leert hier de bewoner centraal te stellen.

Andre Averink, Projectleider van Damgroep

 

Veel geleerd over het gebruik van NEN 2767, opstellen Meerjarenbegrotingen en vastgoedbeheer in zijn algemeenheid.

Tom Rikhof, Projectmanager Dura Vermeer

 

De deelnemer heeft enkele jaren relevante werkervaring en een vooropleiding op hbo niveau.

Inhoud

De opleiding is flexibel en interactief van opzet; van cursisten wordt steeds inbreng vanuit de eigen praktijk verwacht. Het theoretisch aangeleerde wordt door middel van workshops in praktijksituaties gesimuleerd.

Bewoner / klant centraal loopt als rode draad door de opleiding.

Inzicht in bestaand vastgoed is de gemeenschappelijke basis die wordt gecreëerd door de cursisten in de eerste module “in de huid te laten kruipen” van vastgoedbeheerders en dienstverleners.

Interdisciplinaire samenwerking is essentieel in bouwprojecten, zeker in bestaand vastgoed. Daarom is de mix van deelnemers vanuit de verschillende disciplines zo belangrijk. Door tijdens de opleiding bij de diverse onderwerpen kennis te nemen van de achtergronden, ervaringen en werkwijzen van anderen, leren de deelnemers op een natuurlijke manier van elkaar.

Interdisciplinaire samenwerking is essentieel in bouwprojecten, zeker in bestaand vastgoed. Daarom is de mix van deelnemers vanuit de verschillende disciplines zo belangrijk. Door tijdens de opleiding bij de diverse onderwerpen kennis te nemen van de achtergronden, ervaringen en werkwijzen van anderen, leren de deelnemers op een natuurlijke manier van elkaar.

Systematisch beslissen en werken is de tweede rode draad door de opleiding. Cursisten leren vanaf het begin om na te denken over het wat en waarom van elke keuze of beslissing en de gevolgen hiervan voor proces, techniek, financiën, onderhoud en levensduur. In groepen van 4 tot 5 deelnemers wordt aan een praktijkopdracht gewerkt. Deze opdracht wordt vanaf het begin van de opleiding buiten de cursusbijeenkomsten uitgevoerd. De begeleiding vindt plaats in voortgangsbesprekingen met de cursusleider. De eindresultaten worden schriftelijk aan het eind van de betreffende module gerapporteerd en gepresenteerd aan een jury van deskundigen.

Programma

Dag Onderwerp Dag Onderwerp
  Module 1 BESTAAND VASTGOED 9 Investeren en exploiteren vastgoed
1 Kennismaking   Resultaatgericht vastgoedonderhoud
  Het Project   Casus
  De bestaande bouw in Nederland    
    10 Bouwfysica energieprestatie EPA, EPC, EI
2 De techniek van de bestaande bouw   Toepassingen van huisinstallaties en
energiesystemen
  1945 - 1955 en 1965 - 1975   Toekomstvisie energetische mogelijkheden van de bestaande bouw
  1975 - 1980 en 1980 - 1990    
  projectwerk 11 Klant- bewonersprocessen
      Renovatie en huurder
3 Gebouwinspectie NEN 2767   Toepassing op project (case bespreking)
  Practicum Inspectie op locatie    
  Onderhoudsschema's en begroten 12 Samenwerken binnen renovaties
      Voorbeeld van vernieuwend opdrachtgeverschap
4 Bouwfysica bestaande bouw   Projectwerk
  Onderhoud en beheerpraktijk    
  Conceptrapportage 13 Investeren en exploiteren vastgoed vervolg
      Bouwregelgeving, WABO,
Juridische positie huurder
5 Presentatie van het uitgevoerde projec    
  Onderhoudsadvies bestaand vastgoed 14 Excursie Renovatietraject
  Reflectie op inhoud en proces module 1   Projectwerk
       
  Module 2 INNOVATIEVE RENOVATIE 15 Risicomanagement
6 Inleiding en projectintroductie   presentatie voorbereiden
  Renovatie van een wooncomplex    
  Portefeuillebeleid bij woningcorporaties 16 Eindpresentaties opdracht
  Bouwprocesbeschrijving van een renovatie   Renovatie van een wooncomplex
       
7 Constructies bestaande bouw    
  Inspiratiecollege renovatie van de toekomst    
       
       
8 Materiaalgebruik bij renovatie    
  Bouwen in bestaand vastgoed    
  Projectwerk    

 

De kosten per deelnemer bedragen € 4.800,-.

Bij een voldoende aanwezigheid en beoordeling van de opdrachten ontvangt de deelnemer een certificaat. In andere gevallen ontvangt de cursist een bewijs van deelname

.

 

Voor meer informatie over de opleiding kunt u terecht bij:

cursusleider:  Glenn Stern
telefoon: 06 19 49 30 64
e-mail: g.p.stern@saxion.nl
   
  Gerard Salemink
telefoon: 088 019 1201 / 06 51 55 18 07
e-mail: g.a.m.salemink@saxion.nl
   
cursusadministratie: Marjoleine Kepel
telefoon: 088 019 3039
e-mail: m.kepel@saxion.nl

 

Voor algemene vragen over opleidingen, cursussen en trainingen kunt u terecht bij het Saxion Informatie Centrum, T:  088 019 3011 of E: kennistransfer@saxion.nl
 

U kunt de brochure als pdf bestand downloaden en u aanmelden via het Aanmeldformulier

Tijdschema
De zestien lesdagen zijn in principe op maandag van 13.30 tot 20.00 uur. Van 17.30 tot 18.00 uur is er een gezamenlijke broodmaaltijd.

Studiebelasting
De studiebelasting wordt geschat op 150 tot 200 uur. Naast de bijeenkomsten gaat het hier om tijd te besteden aan de praktijkopdracht en zelfstudie.

Locatie
De opleiding wordt gegeven in de ‘Villa’ aan de Kortenaerstraat 71 te Enschede, gelegen op 5 minuten lopen van het station.

Aantal deelnemers
Werkelijk leren heeft de meeste kans van slagen in kleine groepen. Daarom bestaat de groep uit maximaal 16 deelnemers. Op deze manier kan een optimale communicatie binnen de groep worden bewerkstelligd.