Bouwtechnische Bedrijfskunde (voltijd)

StudievormVoltijd
TypeBachelor opleidingen en studieroutes
LocatieEnschede
Opleidingsduur4 jaar
Studierichtingbinnen de opleiding Bouwkunde

Heb je interesse in bouwen en managen, en ben je goed in communiceren? Dan zit je goed bij Bouwtechnische Bedrijfskunde (BTB) van Saxion in Enschede! Bij deze studierichting komen kennis over de bouwbranche, de techniek in de bouw en bedrijfskunde samen. Je leert jouw interesses en vaardigheden te combineren en toe te passen in de praktijk.

De studierichting Bouwtechnische Bedrijfskunde

De bouwbranche beseft sinds de crisis dat het anders moet. De branche past nu de nieuwste technologieën toe en er wordt meer samengewerkt. Juist deze facetten kenmerken de opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde. Tijdens de studierichting Bouwtechnische Bedrijfskunde leer je in te spelen op deze ontwikkelingen. Met die kennis kun jij straks het bouwproces goed begeleiden en inspelen op markt- en klantbehoeftes.

Nieuwe trends staan centraal tijdens de hoor- en werkcolleges, er is intensieve studieloopbaanbegeleiding en docenten kennen alle studenten bij naam. Al vanaf het eerste jaar kom je in aanraking met de (beroeps)praktijk. Eenmaal afgestudeerd ben je een veelgevraagd allround manager. Je gaat aan de slag met de ontwikkeling, voorbereiding en realisatie van een bouwproject. Jij zorgt ervoor dat het gehele traject soepel verloopt, verbindt alle deelnemende partijen met elkaar en communiceert voortdurend met de klant. Kortom, je bent onmisbaar en een aanwinst voor de bouwbranche!

De studierichting Bouwtechnische Bedrijfskunde is uniek in Nederland!

De studierichting Bouwtechnische Bedrijfskunde wordt in Nederland alleen op Saxion aangeboden. BTB richt zich specifiek op de bedrijfskundige, procesmatige aspecten in de bouw.

Wat leer je?

Binnen de studierichting Bouwtechnische Bedrijfskunde leer je over innovatieve bouwtechnieken, doe je materialenkennis op en bestudeer je ook juist de bedrijfskundige kant van het bouwen. Daarnaast werk je aan je communicatieve, sociale en organisatievaardigheden.

Nieuwe trends en technologieën waar binnen BTB mee gewerkt wordt, zijn onder andere:

 • Revit - software voor bouwontwerp (deze software kwam in de plaats van autoCAD);
 • BIM - bouwwerkinformatiemodel;
 • LEAN en duurzaam bouwen - methode waarbij je het proces continu verbetert met zo min mogelijk verspilling, waardoor je meeste waarde voor de klant creëert;
 • en Biobased bouwen.

 

Bouwtechnische Bedrijfskunde in cijfers

Startmoment: september
Theorie: 50%
Praktijk en groepsopdrachten: 40%
Studieloopbaanbegeleiding: 10%

Hoe schrijf je je in?

Door de nieuwe verdeling van alle technische studies, is Bouwtechnische Bedrijfskunde een aparte studierichting binnen de opleiding Bouwkunde geworden. Je vindt BTB daarom in Studielink onder de opleiding Bouwkunde.

Na het afronden van de studierichting Bouwtechnische Bedrijfskunde draag je de titel Bachelor of Science (BSc). Je kunt met dit diploma aan de slag in de dynamische wereld van de bouw. In de regio is het arbeidsmarktperspectief voor de opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde momenteel heel positief. 

Beroepen voor bouwtechnische bedrijfskundigen

Onze afgestudeerden komen terecht in verschillende functies in de bouw. Na de opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde kun je bijvoorbeeld aan de slag als: 

 • (bouw)projectmanager;
 • projectleider;
 • werkvoorbereider;
 • kopers-begeleider;
 • in- en verkoopmanager;
 • kostendeskundige;
 • projectontwikkelaar;
 • bouwadviseur;
 • of als BIM-manager.

 

Bij welke bedrijven kun je werken?

Je kunt na je studie aan de slag bij bouwmanagementbureaus, projectontwikkelaars, bouwbedrijven, toeleveranciers, gemeentes of woningbouwcorporaties. Maar ook bij adviesbureaus die gespecialiseerd zijn in procesoptimalisatie en organisatieadvies.

Doorstuderen na de hbo-opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde?

Wil je na de opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde (BTB) doorstuderen aan een universiteit? De volgende masters sluiten goed aan op de opleiding BTB: 

Tijdens de opleiding BTB heb je de mogelijkheid om een premaster te volgen aan de Universiteit Twente (UT) in de vorm van een doorstroomminor. Je hebt hiermee direct toegang tot de volgende masters aan de UT:

 • Business Administration;
 • Civil Engineering & Management;
 • Construction Management & Engineering;
 • Educational Science and Technology;
 • European Studies;
 • Industrial Engineering & Management;
 • Philosophy of Science, Technology and Society;
 • Science Education and Communication.


  Toelatingseisen 2017/2018

  Om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze adviseren wij om je uiterlijk op 1 mei aan te melden. Je neemt dan deel aan de studiekeuzecheck. De uitslag hiervan is niet bindend. Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, kun je met de opleiding van je keuze beginnen in september. Tussen 2 mei en 15 augustus kun je je nog steeds aanmelden, alleen is in die periode de uitkomst van je studiekeuzecheck leidend. Een negatief studiekeuzeadvies heeft tot gevolg dat je niet met de opleiding kan beginnen.

  Bouwtechnische Bedrijfskunde is een studierichting onder de opleiding Bouwkunde. 

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2017-2018. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken (bijv. Economie1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2).

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt bent' (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten moet je een deficiëntietoets afleggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat hebt voor de hieronder genoemde vakken:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Nee
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Nee
  Deficiëntieonderzoek bij ontbrekende of ontoereikende vakken

  Wanneer je genoemde vakken niet hebt gevolgd, moet je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toegelaten te worden:
  -niet van toepassing

  Toelating mbo

  Saxion hanteert de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers' niet.

  Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid.

  Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - certificaat Staatsexamen programma II;
  - certificaat Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO);
  - certificaat Profiel Academische Taalvaardigheid.
  Als je de Nederlandse taal niet op niveau B2 beheerst, kun je deelnemen aan het Staatsexamen Programma II via DUO.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - toets Natuurkunde
  - toets Wiskunde B

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2017, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het '21+onderzoek'. Je bent toelaatbaar tot inschrijving voor de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - onderdeel Nederlands
  - capaciteitenonderzoek waarbij 4 onderdelen van de DAT (Differentiële Aanleg Test) en 1 onderdeel uit de Drenth testserie worden afgenomen
  - toets Natuurkunde
  - toets Wiskunde B

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek en het 21+onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure. 

  Overige toelatingsbepalingen

  - niet van toepassing

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met de Studentenbalie:
  - Deventer:     088 - 019 3773
  - Enschede:     088 - 019 1808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  Toelatingseisen 2018/2019

  Om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze adviseren wij om je uiterlijk op 1 mei aan te melden. Je neemt dan deel aan de studiekeuzecheck. De uitslag hiervan is niet bindend. Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, kun je met de opleiding van je keuze beginnen in september. Tussen 2 mei en 15 augustus kun je je nog steeds aanmelden, alleen is in die periode de uitkomst van je studiekeuzecheck leidend. Een negatief studiekeuzeadvies heeft tot gevolg dat je niet met de opleiding kan beginnen.

  Bouwtechnische Bedrijfskunde is een studierichting onder de opleiding Bouwkunde. 

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2018-2019. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken (bijv. Economie1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2).

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt bent' (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten moet je een deficiëntietoets afleggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat hebt voor de hieronder genoemde vakken:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Nee
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Nee
  Deficiëntieonderzoek bij ontbrekende of ontoereikende vakken

  Wanneer je bovenstaande vakken niet hebt gevolgd, moet je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toegelaten te worden:
  -niet van toepassing

  Toelating mbo

  Saxion hanteert de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers' niet.

  Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid.

  Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande diploma's/certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - diploma Staatsexamen programma II; deelname via DUO
  - het certificaat Profiel Educatief Startbekwaam  (voorheen Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO) of
  - het certificaat Profiel Educatief Professioneel (voorheen Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT); deelname via het CNaVT.

   

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - toets Natuurkunde
  - toets Wiskunde B

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2018, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het '21+onderzoek'. Je bent toelaatbaar tot de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - onderdeel Nederlands
  - capaciteitenonderzoek 
  - toets Natuurkunde
  - toets Wiskunde B

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek en het 21+onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure die op www.saxion.nl wordt gepubliceerd. Na je aanmelding voor de opleiding krijg je hier  meer informatie over toegezonden, samen met een deelnameformulier voor het door jou af te leggen deficiëntie- en/of 21+onderzoek.

   

  Overige toelatingsbepalingen

  - niet van toepassing

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met Servicepoint Studentenbalie:
  - Deventer: 088 - 019 3773
  - Enschede: 088 - 019 1808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 8.00 - 16.30 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

   

  Chiel Anneveldt, 4e jaars Bouwtechnische Bedrijfskunde volgt de minor Industrieel Bouwen en Productontwerp

  Chiel Anneveldt, student Bouwtechnische Bedrijfskunde, SaxionDe minor Industrieel Bouwen en Productontwerp gaat over slimmer, duurzamer en sneller gebruikmaken van nieuwe technologie, bijvoorbeeld op het gebied van materialen en energietechniek. Tijdens deze minor voer je een praktijkgerichte onderzoeksopdracht uit voor een echte opdrachtgever uit het werkveld.

  Chiel: “Ik heb samen met twee andere studenten een biobased registratie unit ontworpen. Een registratie unit is het huisje bij de slagbomen van een milieustraat. De huidige units zijn wel goedkoop en praktisch, maar niet duurzaam. Onze opdrachtgever wilde graag een biobased variant: één die is ontwikkeld met materialen van natuurlijke oorsprong. Ons onderzoek bestond uit het maken van een uitwerking van de (houten) constructie, ontwerptekeningen, kostprijscalculatie en een bouwbesluittoetsing. Ook hebben we duurzame materialen uitgedokterd, zoals een gevel van gemodificeerd hout met een levensduur van 40 jaar, isolatie van vlas en dakbedekking van plantaardige olie. Het was een interessant project, want ik verwacht dat biobased bouwen een hoge vlucht gaat nemen de komende jaren. Daarom wil ik me er verder in specialiseren. Wat nog leuk is om te vermelden: onze opdrachtgever heeft ons ontwerp echt laten
  bouwen en verkoopt het nu ook.”

   

  Judith Jansen, student Bouwtechnische Bedrijfskunde, leert tekenen in AutoCAD

  Student Bouwtechnische bedrijfskunde Judith Jansen met veiligheidshelm"Mijn naam is Judith Jansen, ik ben tweedejaars student Bouwtechnische Bedrijfskunde (BTB). Ik heb voor deze opleiding gekozen omdat BTB veelzijdig is. Je krijgt bedrijfskundige vakken en bouwkundige vakken. Elke tien weken werk je in een groepje aan een project, deze zijn afwisselend bedrijfskundig of bouwkundig van aard. Mijn vooropleiding was HAVO, profiel E&M. Ondanks het feit dat ik geen bouwkundige kennis had toen ik aan de opleiding begon, heb ik geen problemen ondervonden met de vakken. Wat ik wel lastig vond aan bouwkunde was het leren tekenen in autoCAD, dit kostte veel tijd. Tijdens mijn eerste stage ben ik meer te weten komen gekomen over de bouw. Momenteel loop ik stage bij een groot bouwbedrijf. Voor de rest van de opleiding verwacht ik dat ik steeds meer op school geleerde theorie in de praktijk kan brengen, zoals mijn stage en het afstuderen. Als ik mijn studie heb afgerond wil ik gaan werken. Maar wat ik precies wil worden, dat weet ik nog niet. Gelukkig heb ik nog even de tijd om hier achter te komen!"

   

  Joost Hoogeveen, student Bouwtechnische Bedrijfskunde, zit absoluut niet stil

  Student Bouwtechnische bedrijfskunde, Joost Hoogeveen"Door mijn interesses voor de bouwsector, communicatie en marketing was de keuze tijdens de open dag snel gemaakt. Ik heb me aangemeld voor een meeloopdag om een beter beeld te krijgen van BTB. En dat is gelukt! Het plaatje voldeed volledig aan mijn verwachtingen! Inmiddels heb ik alle fases doorlopen en een goed beeld gevormd van de opleiding. Ik weet nog goed dat ik bij het eerste project ‘Het Bedrijf’ schrok van de theorie die ik me eigen moest maken. ‘Deze kennis had ik helemaal nog niet!’, dacht ik. Maar al snel leerde ik dat het een kwestie is van pro-activiteit en inzet. Als BTB’er zit je absoluut niet stil en wordt er echt iets van je verwacht!"

   

  Rob Kamp, alumnus Bouwtechnische Bedrijfskunde doet project- en planontwikkeling

  Alumni-student Bouwkunde Rob Kamp"Na het afronden van de opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde, ben ik gestart met een traineeship. Het traineeship duurt twee jaar en bestaat uit drie periodes bij verschillende bedrijven. In mijn eerste periode werkte ik bij Raab Karcher Prefab, bouwmaterialen in Vriezenveen. Momenteel werk ik bij Van Dijk Bouw te Hardenberg, op de project- en planontwikkeling. Bij beide bedrijven merk ik dat ik veel theoretische kennis kan toepassen in de praktijk."

   

  Interview met Chiel Anneveldt en Wesley Assink over ontwerp biobases registratie-unit

  Chiel Anneveldt en Wesley Assink, studenten Bouwtechnische BedrijfskundeSax Magazine interviewde Chiel Anneveldt en Wesley Assink, studenten Bouwtechnische Bedrijfskunde over hun gewilde ontwerp van een biobased registratie-unit.

  Wat begon als een schoolopdracht groeide uit tot een gewild bouwproduct. Studenten Bouwtechnische Bedrijfskunde Chiel Anneveldt en Wesley Assink zijn ervan overtuigd dat biobased bouwen de toekomst heeft. Zelf namen zij als pioniers alvast een schot voor de boeg met hun ontwerp van een biobased registratie-unit. Die blijkt zeer gewild te zijn. Sax Magazine bezocht de studenten voor een interview.

   

  Studenten Bouwtechnische Bedrijfskunde werken aan leefbaarheid binnenstad Cluj-Napoca (Roemenië)

  Studenten Bouwtechnische Bedrijfskunde Saxion in RoemeniëStudenten Bouwtechnische Bedrijfskunde van Saxion waren in 2015 een week in Cluj-Napoca, een stad in Roemenië, om de stad voor te bereiden op de kandidaatstelling van culturele hoofdstad van Europa 2021. Ze werkten aan plannen om de binnenstad leefbaarder te maken. Ze hadden een rol bij het ontwikkelen van nieuwe stadsconcepten, waarbij de studenten samenwerkten met studenten van de Babes-Bolyai University. Gido Drent, student Bouwtechnische Bedrijfskunde, vertelt: “Dit project heeft mij enorm verrijkt. De manier waarop in Nederland planningstrajecten geregeld worden is compleet anders dan hoe dat hier in Roemenië gaat. Mijn horizon is er breder van geworden.” >> Lees meer

   

  De theoretische basis die je opdoet, pas je vanaf het eerste jaar direct toe in de praktijk. Met projecten, die in samenwerking met de bouwbranche zijn ontwikkeld en voor hen worden uitgevoerd, en diverse stages weet je precies wat je op de werkvloer kunt verwachten!

  Gezamenlijk eerste jaar met Bouwkunde

  Het eerste studiejaar volg je gezamenlijk met studenten van de opleiding Bouwkunde. Dit geeft je de kans om te ontdekken of je talenten meer liggen bij bouwtechnische vakken, zoals constructieleer en bouwfysica, of toch meer bij bedrijfskundige vakken, zoals strategische management en procesmanagement. De ideale manier om meer te weten te komen over de technische kant van de bouw. En mocht je willen switchen naar Bouwkunde: dat is geen enkel probleem!

  Vakken

   

  Tweede jaar

  In het tweede jaar van BTB vergroot je je onderzoeksvaardigheden, leer je kritisch te denken en ga je aan de slag met operations management; het managementdeel dat gaat over de productie van goederen en diensten. Je werkt dit jaar aan de volgende projecten:

  • Bedrijfskundig Onderzoek Hierbij werk je aan een groot onderzoek voor het bedrijfsleven.
  • Projectontwikkeling Hierbij moet je een herbestemming vinden voor een braakliggend terrein, waarvoor je een gebouw ontwikkelt dat past binnen de rest van de omgeving.

  Daarnaast loop je dit jaar al een half jaar stage. Tijdens de stage doe je diverse ervaringen op hbo-niveau op. Hierbij kun je denken aan werkvoorbereiding bij een bouwbedrijf of kopers-begeleiding bij een makelaar.

  Vakken

  • Bouwkunde
  • Innovatie in de bouw
  • Operations management
  • Financiering
  • Onderzoeksvaardigheden
  • Engels
  • Kritisch denken

   

  Derde en vierde jaar

  De studie Bouwtechnische Bedrijfskunde hecht grote waarde aan praktijkervaring. Daarom loop je ook in het derde jaar een half jaar stage. Daarnaast kies je in het derde jaar voor een minor, die bij jouw ambities en interesses past.

  In het vierde jaar werk je aan twee asfstudeeropdrachten, bij bedrijven naar keuze. Je krijgt zodoende een reëel beeld van de bouwbranche. De eindbeoordeling wordt gegeven door zowel docenten als begeleiders uit het bedrijfsleven.

  Internationale mogelijkheden

  Ambities om in het buitenland aan de slag te gaan? Bij BTB kun je onder andere tijdens je minor kiezen voor een studie in het buitenland en word je aangemoedigd om internationale stage-adressen te kiezen.

  Studievereniging Construct: Waar leerzaamheid en gezelligheid samenkomen

  Studenten van de opleidingen Bouwkunde, Bouwtechnische Bedrijfskunde en Civiele Techniek van Saxion hebben zich verenigd in de studievereniging Construct (SV Construct). De studievereniging is de schakel tussen de student, opleiding en het toekomstige werkveld.

  Tijdens de studie organiseert Construct excursies en gastcolleges zodat de studenten een kijkje kunnen nemen in het werkveld. Een deel ontspanning mag natuurlijk ook niet ontbreken. Zo gaan de leden met elkaar bowlen, schaatsen en paintballen, en worden er borrels en feestjes georganiseerd. Aan het begin van het jaar verzorgt Construct de introductieweek en het introductiekamp voor nieuwe studenten. Daarnaast wordt elk jaar een buitenlandse reis georganiseerd en nemen de leden deel aan de Batavierenrace en de Betonkanorace.

  Construct is bezig een alumnivereniging voor afgestudeerde studenten op te zetten, zodat er ook na je studie nog ruimte is om met het Saxion en de studievereniging in contact te blijven.

  Meer informatie

  >> Website SV Construct
  >> Facebookpagina SV Construct

  Is de opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde iets voor jou? Kom dan eens langs op een van onze open dagen waar je kennis kunt maken met studenten en docenten die je nóg meer kunnen vertellen over deze opleiding.

  Heb je dat al gedaan, maar ben je benieuwd hoe het is om bij Saxion te studeren? Of wil je je nog iets verder verdiepen in deze opleiding? Kom dan proefstuderen. Voor Bouwtechnische Bedrijfskunde kan dat op twee manieren: door een meeloopdag of door mee te doen aan de studie try-out.

  Meeloopdag

  Tijdens een meeloopdag loop je mee met een student en ervaar je hoe het is om Saxion student te zijn. Het verschil met een proeflessendag is dat je tijdens de meeloopdag bij echte lessen zit. Hierdoor zijn de lessen vaak al wat moeilijker, maar kom je er wel achter hoe een gewone dag op Saxion eruit ziet, wat de sfeer is in een klas en hoeveel huiswerk studenten moeten maken. 

  Kies een Meeloopdag uit het overzicht en meld je aan via de link:
  [MLD-PLACEHOLDER]

  Na aanmelding krijg je automatisch een ontvangstbevestiging in je mailbox. Vervolgens een uitnodiging. Let op: we merken dat de mail vaak in de spambox terecht komt. Check dat dus even!

  Proeflessendag

  [PLD-PLACEHOLDER]

  Studie try-out

  Als je in 5 havo of 6 vwo zit, en echt nog twijfels hebt over je studiekeuze, dan kun je er ook voor kiezen om mee te doen aan een studie try-out van Bouwtechnische Bedrijfskunde. Het verschil met een proeflessendag en meeloopdag is dat je 3 tot 4 middagen lessen krijgt. Je maakt bijvoorbeeld opdrachten en gaat op excursie naar het werkveld. Zo krijg je een steeds beter beeld van de opleiding en het beroep. Aan het einde weet je beter of je voor de opleiding kiest, of juist niet! Het is de bedoeling dat je bij alle bijeenkomsten aanwezig bent, dus overleg altijd eerst met je decaan voor aanmelding.

  Meer weten en inschrijven voor Studie try-outs

  Hulp nodig met kiezen?

  Wil je meedoen aan één van deze activiteiten, maar weet je niet welke het beste bij je past? Neem dan contact op met het Studie InformatieCentrum of stuur ons een berichtje via Facebook of Twitter.

   

  Wiskunde bijspijkeren?