International Finance and Accounting (English)

StudievormVoltijd
TypeBachelor opleidingen en studieroutes
LocatieEnschede
Opleidingsduur4 jaar
Studieroutebinnen Bedrijfseconomie

Picture business people walkingInternational Finance and Accounting (IFA) is an English-taught programme. Right from the start we would like to make you feel comfortable with the world of international business. Therefore, we communicate in English about studying IFA at Saxion.

Would you like to play a part in the world of international economics or do you just think it is interesting to study in an international group? Then think about studying International Finance and Accounting (IFA) at Saxion University of Applied Sciences.

International Finance and Accounting

As an international financial specialist, you are indispensable. Every business needs an employee with financial expertise to make sure that the organisation is in good financial health. On top of financial knowledge, you will need to have strong communication skills to present your plans to your manager or the board of directors. During this programme, you gain financial knowledge and develop your intercultural communication skills.

The immediate relation between theory and practical experience is typical for International Finance and Accounting. The study forms an excellent basis for a career in business or public services in your home country or far abroad. There is also a possibility to study your Master's at a Dutch or foreign university. The content is comparable to the Dutch studies of Business Economics.

What will you learn?

During this programme, you will acquire knowledge about financial management, financial accounting and business communication. You will also learn research- and computer skills. The lectures are competence-oriented and problem-guided and take place in small classes  with a maximum of 25 persons. These classes have around 15 different nationalities. You will work on internationally-aimed practical cases and have a compulsory semester abroad, for example in Malaysia or UK.

International Finance and Accounting in numbers

Startdate: September
Theory: 50%
Practical and group work: 45%
Studieloopbaanbegeleiding: 5%

Do you want to ask one of our IFA students a question about this study? Check out our Facebook-page!

Careers in International Finance and Accounting

When you are graduated, you hold the title of Bachelor of Business Administration. This will give you an excellent entrance on the international labour market. However, our studies also creates great job opportunities in your own country.

Your position within these kind of organisations can be:

 • a policy advisor within the European Union;
 • accountant at a bank in Hamburg, London or Paris;
 • or a financial specialist for a multinational company.

Possible careers

With a degree in Finance and Accounting, you can work for many companies in the international job market. This could be a bank or insurance company, but also a multinational in the retail, food or car industry. You could even work for the European Union.

Further education?

Would you like to continue studying? You are welcome to do your Masters in Business Administration or Finance and Accounting at almost every university in and outside Europe.  Toelatingseisen 2016/2017

  The information below is written from the perspective of pupils currently in secondary education in the Netherlands, which is why it is provided in Dutch. If you have been educated elsewhere but are interested in studying International Finance and Accounting, please check the international entry requirements for more information.

  Om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze adviseren wij om je uiterlijk op 1 mei aan te melden. Je neemt dan deel aan de studiekeuzecheck. De uitslag hiervan is niet bindend. Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, kun je met de opleiding van je keuze beginnen in september. Tussen 2 mei en 15 augustus kun je je nog steeds aanmelden, alleen is in die periode de uitkomst van je studiekeuzecheck leidend. Een negatief studiekeuzeadvies heeft tot gevolg dat je niet met de opleiding kan beginnen.

  International Finance and Accounting is een Engelstalige studieroute binnen de opleiding Bedrijfseconomie.
  Verder moet je ook om te kunnen beginnen met de studieroute International Finance and Accounting, voldoen aan de toelatingseisen van de betreffende studieroute. Kijk hieronder welke vooropleiding, welk profiel en welke vakken je nodig hebt om toegelaten te worden tot deze studieroute.
  Er gelden voor deze studieroute aanvullende eisen. Kijk voor meer informatie onder het kopje "Overige toelatingsbepalingen". 

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2016-2017. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel.

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan de toelatingseisen en je dus ‘deficiënt bent’ voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten dien je een deficiëntietoets af te leggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een diploma havo of vwo met gewenst profiel en je toont aan dat je de volgende vakken in de vrije ruimte of als extra vak met voldoende resultaat hebt gevolgd:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja, met economie of m&o
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja, met economie of m&o en wisA of wisB
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja
  Deficiëntieonderzoek bij ontoereikende vakken

  Wanneer je genoemde vakken niet hebt gevolgd, kun je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toelating te verkrijgen:
  - toets Economie ter vervanging van het vak Economie of toets Management&Organisatie ter vervanging van het vak Management&Organisatie,
  - toets Wiskunde A of Wiskunde B ter vervanging van het vak Wiskunde A of Wiskunde B

  Toelating mbo

  Saxion hanteert niet de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers'

  Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid.

  Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

  Bekijk de opleidingen uit de mbo-domeinen en de opleidingen van Saxion uit de hbo-sectoren die onder de regeling 'nadere toelatingseisen' vallen.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - certificaat Staatsexamen programma II;
  - certificaat Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO);
  - certificaat Profiel Academische Taalvaardigheid.
  Als je de Nederlandse taal niet op niveau B2 beheerst, kun je deelnemen aan het Staatsexamen Programma II via DUO.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - toets Economie ter vervanging van het vak Economie of toets Management&Organisatie ter vervanging van het vak Management&Organisatie en
  - toets Wiskunde A of Wiskunde B ter vervanging van het vak Wiskunde A of Wiskunde B

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2016, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het ‘21+onderzoek’. Je bent toelaatbaar tot inschrijving voor de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - Engelse toets
  - capaciteitenonderzoek waarbij 4 onderdelen van de DAT (Differentiële Aanleg Test) en 1 onderdeel uit de Drenth testserie worden afgenomen
  - toets Economie of Management&Organisatie en
  - toets Wiskunde A of Wiskunde B

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek en het 21+onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure die je, indien noodzakelijk, na aanmelding voor de opleiding wordt toegezonden, inclusief een deelnameformulier voor een deficiëntie- en/of 21+onderzoek.

  Overige toelatingsbepalingen

  Aanvullende eisen
  Omdat de opleiding volledig Engelstalig is, is een goede beheersing van deze taal een vereiste. Internationaal volgen wij de IELTS 6.0 norm, wat betekent dat je op je Nederlandse eindexamen minimaal een 7 voor Engels moet hebben.

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met de Studentenbalie:
  - Deventer: 0570 - 603773
  - Enschede: 053 - 4871808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  Entry requirements for IFA 2017 – 2018

  The information below is written from the perspective of pupils currently in secondary education in the Netherlands. If you have been educated elsewhere but are interested in studying International Finance and Accounting, please check the international entry requirements for more information.

  We recommend that you apply by 1 May to be admitted to the programme of your choice. You will then take part in the study choice test. The outcome of this test is non-binding. If you meet all the entry requirements, you can enrol in the programme of your choice in September. You can apply between 2 May and 15 August, but in that case the outcome of the study choice test will be binding. A negative study choice advice means that you are inadmissible to the programme.

  International Finance and Accounting is an English-language study route for the Finance and Control programme.
  There are additional entry requirements for this study route. For more information, please see the section ‘Additional entry requirements’.

  Havo and vwo

  The information below applies to the academic year 2017 – 2018. These entry requirements are published subject to changes in government policy and Saxion regulations.

  If you have been awarded a havo or vwo diploma with a subject cluster offered at secondary school level until 1 August 2007, your subject cluster is out of date. An easy way to find out whether your subject cluster is out of date is to check whether your cluster contains numbered subjects, such as Economie 1, Economie 2, Wiskunde A1 or Wiskunde A2.

  A havo or vwo subject cluster that is out of date does not give you direct access to higher education. Your diploma will be assessed on the basis of the current havo and vwo subject cluster requirements for the programme of your choice. As a result, your diploma may not meet the entry requirements and you will be deemed ‘inadmissible’ to the programme of your choice. In order to be admitted, you will need to sit a deficiency test before you can be enrolled as a student.
   

  Entry requirements havo/vwo

  You have been awarded a havo or vwo diploma with the required subject cluster and can demonstrate that you have either passed your school-leaving examination or obtained a vavo certificate in the subjects listed below:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Yes
  Natuur en Gezondheid (NG)Yes, with economie or m&o
  Economie en Maatschappij (EM)Yes
  Cultuur en Maatschappij (CM)Yes, with economie or m&o and wiskunde A or wiskunde B
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Yes
  Natuur en Gezondheid (NG)Yes
  Economie en Maatschappij (EM)Yes
  Cultuur en Maatschappij (CM)Yes
  Deficiency test in case of missing or insufficient number of subjects

  If you have not taken the subjects listed above, you must sit a Saxion deficiency test prior to the start of the programme. In order to be admitted, you must pass both of the exams listed below:
  - Economie or Management & Organisatie exam, AND
  - Wiskunde A or Wiskunde B exam

  Mbo entry requirements

  As of 1 August 2015, mbo4 pupils are no longer automatically admissible to hbo programmes. A number of additional entry requirements may apply for certain combinations of mbo and hbo programmes. This is the case for so-called unrelated transfers, where you transfer from an mbo programme to an hbo programme in a different professional field.
  Saxion has decided to overlook these requirements, since research has shown that over the last few years this group of students has not performed any worse at Saxion than other students who transferred from mbo programmes. However, research outcomes on a national level show the contrary, which is why Saxion will continue to monitor the situation for any changes.


   

  Other Dutch diplomas

  You have been awarded a Dutch preliminary study diploma which has been judged to be at least equal to a vwo, havo or mbo (level 4) diploma, or you have been awarded a Dutch certificate to demonstrate that you have passed the first-year or final examination of a higher education programme (hbo or university). See also ‘Redressing deficiencies for other diplomas’.

  Diploma from abroad

  You have been awarded a non-Dutch diploma which has been judged to be at least equal to a vwo, havo or mbo diploma.

  Redressing deficiencies for other diplomas

  Even if you are admissible on the basis of another Dutch diploma or a diploma from abroad, you should bear in mind that you must still meet the subject cluster requirements. If you do not meet these requirements, you must sit a deficiency test prior to the start of the programme and pass both of the exams listed below:
  - Economie or Management & Organisatie exam, AND
  - Wiskunde A or Wiskunde B exam

   

  21+ exam

  If you do not meet one of the requirements listed above and you will have reached the age of 21 by 1 September 2017, you can sit a 21+ exam prior to the start of the programme. You will be admitted to the programme if you pass all of the parts of the 21+ exam listed below:
  - English exam
  - Aptitude test consisting of 4 components of the DAT (Differentiële Aanleg Test) and 1 component of the Drenth test series
  - Economie or Management & Organisatie exam
  - Wiskunde A or Wiskunde B exam

  The entry requirements which are assessed by means of the deficiency test and the 21+ exam are laid down in a separate brochure.

   

  Additional entry requirements

  Additional requirements
  As the programme is taught entirely in English, a good command of the English language is essential. We adhere to the international standard IELTS 6.0, which means you must have been awarded a grade of at least 7 for your English school-leaving examination.

  More information

  For more information, please contact the student desk:
  - Deventer: 088 – 019 3773
  - Enschede: 088 – 019 1808


  The student desks are open from Monday – Friday between 09:00 – 17:00. They are happy to help all (aspiring) Saxion students, irrespective of the location of their programme.

  First year

  In the foundation year, we work primarily on basic knowledge, which you will need as a financial specialist. There are no boundaries. You will follow lectures in micro/macroeconomics, financial accounting, international law, financial management and business communication.

  Second year

  From the second year on, we will go more deeply into the matter of finances. We will teach you to look at economic relations, financial markets, currency markets, investments, risk management, marketing and international laws and rules in the field of economics, finance and accounting, from an international perspective.

  Third and fourth year

  In the third year you will get a more profound knowledge in the subjects of accounting, auditing and research skills. It is also time to deploy your theoretical knowledge in an international, practical environment. You will learn to do this during your internship.

  In your elective course, you will concentrate on a subtopic of your choice. You can choose to either study a specific topic in-depth or broaden your range of courses. You continue your studies by doing your graduation research project in the fourth year. The two periods both take half a year and you will spend this time in a country other than your home country.

  Is International Finance and Accounting the right programme for you? Then visit one of our open days and meet students and lecturers who can tell you more.

  Have you already done so and do you want to find out what it’s like to study at Saxion? Is there anything else you want to know about the programme? Then try it out for yourself. There is one way to try out International Finance and Accounting: visit a trial day.

  Trial dayPicture four Saxion students
  During a trial day, you’ll join a first-year student for the day to experience what it’s really like to study at Saxion. The difference between a taster day and a trial day is that you take part in actual classes during the latter. This might make them a little more difficult to follow, but will give you a good idea of what an average day at Saxion is like, how classes function and how much homework there is to be done.

  Select a trial day from the overview and sign up by clicking below:
  [MLD-PLACEHOLDER]

  Need help?
  Do you want to take part in a trial day, but have additional questions? Get in touch with the Saxion Information Centre or send us a message on Facebook or Twitter.