Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs

StudievormVoltijd
TypeBachelor opleidingen en studieroutes
LocatieDeventer
Opleidingsduur4 jaar

Lijkt het je leuk om de veranderende reiswensen van mensen te vertalen naar mooie nieuwe concepten? Bij de hbo-opleiding Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs leer je om jouw communicatievaardigheden en organisatietalent in te zetten en tegemoet te komen aan de hedendaagse wensen.

De opleiding Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs (HTRO)

Als je kiest voor Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs, kun je rekenen op een internationale en dynamische toekomst in één van de sterkst groeiende sectoren ter wereld. Bij HTRO in Deventer word gekeken naar jouw persoonlijke kwaliteiten en ideeën en leer je die te benutten in een internationale carrière in de toeristische sector. Met gevoel voor culturele verschillen leer je bestemmingen te ontwikkelen of producten in de markt te zetten die zowel commercieel als ethisch verantwoord zijn. Je speelt slim in op technische innovaties en bent op de hoogte van nieuwe economieën en het gedrag van reizigers. Vanaf de eerste studiedag sta je in verbinding met het internationale beroepenveld en maak je kennis met de snelle ontwikkelingen van toerisme.

Wat leer je?

Je leert je eigen talenten te ontdekken en snel in te spelen op de wensen van reizigers, waarbij je altijd rekening houdt met de natuur en cultuur van de bestemming. Je probeert een balans te vinden tussen de ervaring van de gast, de gastvrijheid die je biedt en de ethische dilemma’s die bij toeristische bestemmingen komen kijken. Doordat de opleiding kleinschalig is, is er veel ruimte voor persoonlijke aandacht. Je hebt laagdrempelig contact met vakdocenten, werkt aan actuele praktijkopdrachten en neemt deel aan studiereizen. Ook is het verplicht om minimaal één semester van de studie in het buitenland door te brengen.

Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs in cijfers

Startmoment: september
Theorie: 50%
Praktijk en groepsopdrachten:    45%
Studieloopbaanbegeleiding: 5%

Voor meer feiten download de factsheet!

Toeristisch en recreatief managers hebben respect voor cultuurMet jouw talenten, ideeën en interesse voor cultuur en mensen ontwikkel je innovatieve concepten voor de toeristische sector. Je kunt kiezen voor een veelzijdig beroep met internationale aspecten.

Beroepen in het toeristische werkveld

De internationale branche van toerisme en recreatie is volop in ontwikkeling: traditionele beroepen verdwijnen en nieuwe functies ontstaan. Je kunt als toeristisch specialist overal ter wereld aan de slag. Denk aan functies als productmanager, beleidsmedewerker, marketingprofessional bij reisorganisaties, overheid of adviesbureaus. Maar je kunt ook ondernemer, dataminer of zelfstandig reisadviseur worden. De mogelijkheden zijn eindeloos!

 Na de studie HTRO kun je bijvoorbeeld aan de slag gaan als:

 • commercieel manager bij een touroperator of attractiepark;
 • eventmanager bij een evenementenbureau;
 • dataminer bij bijvoorbeeld Airbnb.

Bij welke bedrijven kun je werken?

Bij welk bedrijf je aan de slag gaat, is afhankelijk van jouw interesses. Je kunt bijvoorbeeld werken bij een reisorganisatie, adviesbureau, touroperator, evenementenbureau of de overheid.

Doorstuderen na HTRO?

Wil je doorstuderen na de studie Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs? Het is mogelijk om door te stromen naar aansluitende wo-vervolgopleidingen van onder andere Universiteit Twente.  Toelatingseisen 2016/2017

  Als je je voor een hoger beroepsopleiding wilt inschrijven, moet je rekening houden met een aantal spelregels. Je moet je uiterlijk op 1 mei via Studielink aanmelden. Verder is het verplicht om deel te nemen aan een studiekeuzecheck. Bij Saxion houdt dat in dat je verplicht moet deelnemen aan intakeactiviteiten die gevolgd worden door een studiekeuzeadvies.
  Om te kunnen beginnen met de opleiding Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs, moet je aan de toelatingseisen van de betreffende opleiding voldoen. Bekijk welke vooropleiding, profiel en vakken je nodig hebt om toegelaten te worden tot de opleiding.

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2016-2017. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel.

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan de toelatingseisen en je dus ‘deficiënt bent’ voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten dien je een deficiëntietoets af te leggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een diploma havo of vwo met gewenst profiel en je toont aan dat je de volgende vakken in de vrije ruimte of als extra vak met voldoende resultaat hebt gevolgd:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja, met Economie of Management&Organisatie
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja, met Economie of Management&Organisatie
  Deficiëntieonderzoek bij ontoereikende vakken

  Wanneer je genoemde vakken niet hebt gevolgd, kun je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toelating te verkrijgen:
  - toets Economie ter vervanging van het vak Economie of toets Management&Organisatie ter vervanging van het vak Management&Organisatie

  Toelating mbo

  Saxion hanteert niet de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers'

  Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid.

  Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

  Bekijk de opleidingen uit de mbo-domeinen en de opleidingen van Saxion uit de hbo-sectoren die onder de regeling 'nadere toelatingseisen' vallen.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - certificaat Staatsexamen programma II;
  - certificaat Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO);
  - certificaat Profiel Academische Taalvaardigheid.
  Als je de Nederlandse taal niet op niveau B2 beheerst, kun je deelnemen aan het Staatsexamen Programma II via DUO.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - toets Economie ter vervanging van het vak Economie of toets Management&Organisatie ter vervanging van het vak Management&Organisatie

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2016, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het ‘21+onderzoek’. Je bent toelaatbaar tot inschrijving voor de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - Nederlands tekstanalyse en samenvatting
  - capaciteitenonderzoek waarbij 4 onderdelen van de DAT (Differentiële Aanleg Test) en 1 onderdeel uit de Drenth testserie worden afgenomen
  - toets Economie of toets Management&Organisatie 

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek, het 21+onderzoek en het NT2onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure die je, indien noodzakelijk, na aanmelding voor de opleiding wordt toegezonden, inclusief een deelnameformulier voor een deficiëntie- en/of 21+onderzoek.

  Overige toelatingsbepalingen

  - niet van toepassing

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met de Studentenbalie:
  - Deventer: 0570 - 603773
  - Enschede: 053 - 4871808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  Toelatingseisen 2017/2018

  Om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze adviseren wij om je uiterlijk op 1 mei aan te melden. Je neemt dan deel aan de studiekeuzecheck. De uitslag hiervan is niet bindend. Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, kun je met de opleiding van je keuze beginnen in september. Tussen 2 mei en 15 augustus kun je je nog steeds aanmelden, alleen is in die periode de uitkomst van je studiekeuzecheck leidend. Een negatief studiekeuzeadvies heeft tot gevolg dat je niet met de opleiding kan beginnen.

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2017-2018. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken (bijv. Economie1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2).

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt bent' (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten moet je een deficiëntietoets afleggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat hebt voor de hieronder genoemde vakken:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja, met Economie of Management&Organisatie
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja, met Economie of Management&Organisatie
  Deficiëntieonderzoek bij ontbrekende of ontoereikende vakken

  Wanneer je genoemde vakken niet hebt gevolgd, moet je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toegelaten te worden:
  - toets Economie of toets Management&Organisatie 

  Toelating mbo

  Saxion hanteert de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers' niet.

  Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid.

  Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - certificaat Staatsexamen programma II;
  - certificaat Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO);
  - certificaat Profiel Academische Taalvaardigheid.
  Als je de Nederlandse taal niet op niveau B2 beheerst, kun je deelnemen aan het Staatsexamen Programma II via DUO.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - toets Economie of toets Management&Organisatie 

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2017, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het '21+onderzoek'. Je bent toelaatbaar tot inschrijving voor de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - onderdeel Nederlands tekstanalyse en samenvatting
  - capaciteitenonderzoek waarbij 4 onderdelen van de DAT (Differentiële Aanleg Test) en 1 onderdeel uit de Drenth testserie worden afgenomen
  - toets Economie of toets Management&Organisatie 

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek en het 21+onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure.

  Overige toelatingsbepalingen

  - niet van toepassing

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met de Studentenbalie:
  - Deventer: 088 - 019 3773
  - Enschede: 088 - 019 1808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  Foto Rianne‘Ik voelde me direct thuis op Saxion: de sfeer sprak me aan en je hebt veel mogelijkheden in hoe je de studie indeelt. Zo zijn er talloze mogelijkheden om naar het buitenland te gaan. Ik vind het leuk om talen te leren, verschillende culturen te ontdekken en het mensen naar hun zin te maken. Dit laatste is ook een belangrijk onderwerp tijdens de opleiding. Je leert namelijk alles over gastvrijheid in toerisme en recreatie en dit maakt je weer interessant voor bedrijven.’ 

  Rianne | studente Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs

  Bij HTRO duik je in de wereld van toerisme en recreatie. Nadat je in het eerste jaar een boel basiskennis hebt opgedaan, ga je je vanaf het tweede jaar specialiseren.

  Eerste studiejaar

  Je duikt in de afwisselende wereld van toerisme en recreatie. Je maakt kennis met het jargon en met de laatste trends en cijfers. Je volgt vakken als economie en marketing, wereldburgerschap en evenementenorganisatie. Daarnaast ga je op excursies, krijg je gastcolleges van experts en regel je je eigen studiereis zodat je de ins en outs in de praktijk leert kennen.

  Tweede jaar

  In het tweede jaar leer je een ondernemingsplan te schrijven, zodat je kansen ziet en risico’s durft te nemen. Je volgt vakken als evenementenmanagement en Engels en kiest uit de talen Frans, Duits of Spaans. Ook ga je op stage, in het binnen- of buitenland.

  Derde en vierde jaar

  Vanaf het derde jaar ga je strategisch te werk. Je ontwikkelt en vermarkt een toeristische bestemming in het buitenland, bekijkt de mogelijkheden van technologie en leert kritisch te kijken naar de impact van toerisme. In het vierde jaar kies je je minor en voor je afstudeeropdracht schrijf je een onderzoeks- en adviesrapport voor een opdrachtgever.

  Als HTRO-student moet je minimaal 30 studiepunten in het buitenland behalen. Dit betekent dat je een half jaar in het buitenland moet studeren of stagelopen.

  Past deze studie bij je? Meld je aan voor een meeloopdag of proeflessendag en stel al je vragen. Via de Oriëntatie-tab kun je je aanmelden.

  Naast het collegegeld komen er nog kosten bij voor eventuele excursies en kleding. Studenten in pak

  Passende kleding dragen

  Er representatief uitzien staat hoog in het vaandel. Het is belangrijk voor studenten Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs om kledingetiquettes te kennen. Hier wordt tijdens de lessen uitgebreid aandacht aan besteed.

  Tijdens de opleiding word je geleerd hoe je weloverwogen kledingkeuzes maakt passend bij de situatie/context. Zo gaan we er bijvoorbeeld vanuit dat je representatieve (business casual of professional) kleding draagt bij gastcolleges, studiereizen, evenementen en bij bepaalde toetsmomenten (presentatie/mondeling).

  Kopen van een kostuum is niet verplicht

  Je bent niet verplicht om een door de opleiding aangeboden uniform kostuum aan te schaffen. Het bezitten en dragen van representatieve (business casual of professional) kleding is je eigen verantwoordelijkheid. Het kan dus voorkomen dat wij je vragen om kosten te maken voor de aanschaf van passende kleding. Daarnaast vinden we het belangrijk dat je een eigen naambadge aanschaft (€7,50) voor je herkenbaarheid en als teken van gastvrijheid.

  Kosten voor boeken en leermiddelen

  De kosten voor boeken, samenvattingen (syllabi) en digitale leermiddelen in het eerste jaar worden geschat op €600,-. Dit is inclusief de aanbevolen literatuur. De kosten voor studiematerialen nemen jaarlijks af.

  Kosten voor excursies

  De kosten van de studiereizen verschillen per studiejaar. In het eerste jaar van je studie moet je rekening houden met een bedrag van ongeveer €400,-. De opleiding Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs biedt in het eerste jaar twee studiereizen aan. Als student kan je gedurende de studie deelnemen aan verschillende excursies. De kosten voor deze excursies worden door jou betaald, ook de eventueel te maken reiskosten.

  Als je kiest voor Saxion Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs, dan kies je voor:

  • Je verdiepen in zowel toerisme als recreatie
  • Opdrachten maken voor het bedrijfsleven
  • Je stage kiezen uit een groot en divers aanbod
  • De wereld een stukje gastvrijer maken
  • Actueel onderwijs krijgen en relevant onderzoek doen
  • Persoonlijk contact hebben met docenten
  • In contact komen met andere hospitality-opleidingen

  Toerisme én recreatie 

  Je hoeft geen keuze te maken tussen toerisme of recreatie bij Saxion. In het eerste jaar concentreer je op beide vakgebieden, zodat je goed kennis maakt met beide onderwerpen. Vanaf het tweede jaar kun je zelf bepalen welke richting jou het beste ligt, door accenten te leggen op de onderwerpen die jou aanspreken. Bijvoorbeeld bij het kiezen van je stage of bij het kiezen van een minor, zie ook ‘Programma’. Aan het eind van deze studie heb je zelf een eigen profiel ontwikkeld door de keuzes die jij hebt gemaakt.

  Direct met opdrachten aan de slag voor het bedrijfsleven

  De opleiding Saxion Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs heeft goede relaties met het werkveld. Zo heb je elk studiejaar een of meerdere excursie(s) naar verschillende organisaties, krijg je gastcolleges van professionals en los jij actuele vraagstukken op voor opdrachtgevers. Op die manier sta je altijd met één been in de praktijk en ben je goed voorbereid als je op stage gaat of als je straks met je eerste baan begint.

  Kies je stage uit het uitgebreide stageaanbod

  Een leuk en kwalitatief stageadres vinden is vaak lastig. Maar bij Saxion Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs hoef je zelf niet op zoek te gaan. Wij hebben in de afgelopen jaren een groot netwerk van bedrijven en organisaties opgebouwd die speciaal aan studenten van Saxion stages aanbieden. Zo kunnen wij ook garanderen dat deze stages leerzaam en van goed niveau zijn. Kijk op www.oursaxionworld.com om te zien waar onze studenten nu stage lopen. Misschien loop jij over een paar jaar ook wel stage bij één van deze bedrijven.


  De wereld een stukje gastvrijer maken

  Overal waar je komt draait het om gastvrijheid. Nu meer dan ooit staat dienstverlening hoog in het vaandel van onze maatschappij. Het Centraal Bureau van Statistieken geeft ook aan dat de zakelijke dienstverlening één van de snelst groeiende bedrijfstakken in Nederland is. Saxion speelt hier op in en daarom ontwikkel jij je als een echte hospitality-professional. Als Tourisme-expert is het belangrijk dat jij inspeelt op de wensen van reizigers en bezoekers, zodat zij zich prettig en welkom voelen. En hier maakt gastvrijheid het verschil!


  Actueel onderwijs en onderzoek

  Doordat de docenten vaak nog werkzaam zijn in het werkveld en veel contacten hebben met organisaties, weten zij als geen ander wat er speelt in de branche. Hier wordt dan direct op ingespeeld in het onderwijs. Op die manier doe jij altijd actuele en relevante kennis op die voor nu én voor de toekomst belangrijk is. 
  Kennis uit de branche komt niet alleen van het werkveld en van onze docenten af, maar ook vanuit Saxion Kenniscentrum Hospitality. Het kenniscentrum bestaat uit lectoren, onderzoekers en studenten die dagelijks praktijkonderzoek doen naar actuele vraagstukken uit de gastvrijheidsbranche.  De kennis die hier wordt opgedaan, wordt vervolgens toegepast in de lessen.
   

  Persoonlijk contact met docenten

  Niet alleen een goede sfeer tussen studenten onderling is belangrijk, ook hechten wij veel waarde aan goed contact tussen de student en docent. Docenten van Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs leren graag studenten kennen, zodat iedereen zich op z’n gemak voelt. De drempel om iets aan de docent te vragen wordt dan ook kleiner. Ook hopen docenten van jullie ervaringen te leren. Zo zijn er overleggen waarin de klassenvertegenwoordigers samen met docenten van alles bespreken, zoals de toetsen, de studiestof of de roosters. Op die manier kunnen we samen met jou een goede, leuke en leerzame (studie)tijd creëren.


  Kom in contact met andere hospitality-opleidingen

  Saxion Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs valt samen met de opleidingen Hotel Management en Facility Management onder de academie Hospitality Business School. Ook met deze studenten ga je af en toe samenwerken. Een leuke en leerzame manier om op een andere manier naar gastvrijheid en jouw vakgebied te kijken. Zij hebben namelijk net weer een andere bril op dan jij als toerisme-student.

  Uiteindelijk moet je natuurlijk kiezen voor de opleiding en hogeschool die bij jou past en waar jij je prettig voelt. Oriënteer je daarom goed en kom naar de verschillende oriëntatie-activiteiten.

  Studeren in Deventer

  De omgeving is natuurlijk uiterst belangrijk als je gaat studeren. Niet alleen wil je meer weten over de stad, maar ook over de faciliteiten van de school en de sfeer die er hangt.

  Faciliteiten SaxionSaxion Deventer

  Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs volg je in Deventer. Saxion Deventer is nog geen 10 minuten lopen vanaf het centraal station. Saxion biedt jou een goede ondersteuning bij je studie. Zo vind je een bibliotheek, studielandschap, studentenbalie, het ondernemerspunt waar je heen kunt als je ondernemersambities hebt, de IC helpdesk en een boekenwinkel  in Saxion. Natuurlijk draait het niet alleen om studeren op Saxion. Wij willen het ook gezellig en leerzaam voor je maken; er is een café, een grote kantine en een theater waar leuke debatten of seminars worden georganiseerd.

  Binnenstad DeventerDe binnenstad

  Vanaf Saxion loop je zo naar de stad. Er zijn genoeg cafés en terrasjes waar jij in een tussenuur of na je colleges kunt bijkletsen met klasgenoten. De vele terrasjes in het historisch centrum van Deventer zijn veelal te vinden rondom ‘De Waag’. Deventer staat ook bekend om haar festivals. Al gehoord van Het Dickens festijn, Deventer op Stelten, Film op de Brink of de grootste boekenmarkt in Europa? Er is dus genoeg te doen in Deventer.

  Lees meer over het studentenleven in Deventer en neem eens een kijkje op de website van onze Sax, de onafhankelijke redacteuren van deze hogeschool, om een beter beeld te krijgen van de studenten op Saxion. Wil je nog meer weten over de stad? Kijk dan eens op de toekomstsite.

   

  Is Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs iets voor jou? Kom dan eens langs op een van onze open dagen waar je kennis kunt maken met studenten en docenten die je nóg meer kunnen vertellen over deze opleiding.

  Heb je dat al gedaan, maar ben je benieuwd hoe het is om bij Saxion te studeren? Of wil je je nog iets verder verdiepen in deze opleiding? Kom dan proefstuderen. Voor Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs kan dat op twee manieren: door een proeflessendag of een meeloopdag.

  ProeflessendagStudenten voor Saxion
  Tijdens de proeflessendag krijg je een aantal verschillende lessen met andere toekomstige studenten, waardoor je een goed beeld krijgt van je opleiding. Je proeft de sfeer op Saxion, maar je maakt ook kennis met de manier waarop docenten lesgeven. Vraag je je af wat je precies gaat leren of wat je moet weten voordat je aan de opleiding begint? Daar kom je achter tijdens een proeflessendag!

  Kies een proeflessendag uit het overzicht en meld je aan via de link:
  [PLD-PLACEHOLDER]

  Meeloopdag
  Tijdens een meeloopdag loop je mee met een eerstejaarsstudent en ervaar je hoe het is om Saxion student te zijn. Het verschil met een proeflessendag is dat je tijdens de meeloopdag bij echte lessen zit. Hierdoor zijn de lessen vaak al wat moeilijker, maar kom je er wel achter hoe een gewone dag op Saxion eruit ziet, wat de sfeer is in een klas en hoeveel huiswerk studenten moeten maken.

  Kies een Meeloopdag uit het overzicht en meld je aan via de link:
  [MLD-PLACEHOLDER]

  Hulp nodig met kiezen?
  Wil je meedoen aan één van deze activiteiten, maar weet je niet welke het beste bij je past? Neem dan contact op met het Studie InformatieCentrum of stuur ons een berichtje via Facebook of Twitter.