Tourism Management

StudievormVoltijd
TypeBachelor opleidingen en studieroutes
LocatieDeventer
Opleidingsduur4 jaar (voorheen Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs)

Ben jij nieuwsgierig naar de wensen en behoeften van reizigers en recreanten? Lijkt het jou leuk om bestemmingen - zoals landen, steden of regio’s - toeristisch te ontwikkelen? Vind jij het een uitdaging om nieuwe concepten te bedenken die duurzaam én vooral betekenisvol zijn waarbij je nieuwe technologie inzet? Dan ligt de dynamische wereld van toerisme aan je voeten!  

De hbo-opleiding Tourism Management (voorheen Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs)

De toerismebranche is één van de grootste industrieën en is volop in verandering. De branche is toe aan toerismeprofessionals die op een ondernemende, innovatieve en verantwoorde manier de sector gaan opschudden. Het is een spannende tijd waarin veel traditionele spelers (zoals reisbureaus) verdwijnen en waar uitdagende deelnemers voor in de plaats komen. Denk aan platforms waarbij je slaapplekken kunt huren bij particulieren in plaats van bij een hotel, of adviesbureaus die gespecialiseerd zijn in het aantrekken van bewoners of toeristen naar bepaalde regio’s of steden. Er zijn volop kansen en mogelijkheden, zolang je maar durft en om je heen blijft kijken. Maar toerisme kent nog een andere kant waar je rekening mee moet houden. Het heeft ook een grote impact op wereldwijde kwesties, zoals klimaatverandering, armoede en welvaart en politieke ontwikkelingen.

Wat leer je?

De opleiding Tourism Management is een businessopleiding die zich focust op drie bouwstenen: conscious business, ondernemerschap en gastvrijheid. Dit betekent dat je met een economische bril naar de markt kijkt, maar wel op een verantwoordelijke, servicegerichte en innovatieve manier. Hierbij ben je afhankelijk van allerlei partijen, zoals overheden en bedrijven. Ook ben jij op de hoogte van de behoeften van allerlei (nieuwe) doelgroepen. Tijdens de opleiding krijg je daarom, naast de kennis van de wereld van toerisme, ook kennis van bedrijfseconomie, communicatie, marketing, technologie, talen en projectmanagement. Daarnaast leer je waar jouw talenten en interesses liggen. 

Wil je graag de opleiding in het Engels volgen samen met internationale klasgenoten? Neem dan een kijkje bij de Engelstalige opleiding Tourism Management.

Tourism Management

Startmoment: september
Theorie: 35%
Praktijk en groepsopdrachten:    60%
Studieloopbaanbegeleiding: 5%
   

Deze opleiding werd tot voor kort aangeboden onder de naam Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs (HTRO). Wil je meer weten over de veranderingen bij een aantal economische opleidingen? Lees meer.

Toeristisch en recreatief managers hebben respect voor cultuurMet jouw nieuwsgierigheid, ondernemende houding en gevoel voor gastvrijheid ontwikkel jij toeristische producten en diensten voor specifieke doelgroepen. Hierbij draag je bij aan de economische, ecologische en sociale ontwikkeling van toerisme. Een veelzijdige branche met volop internationale mogelijkheden.

Beroepen in het toeristische werkveld

De toeristische branche verandert razendsnel en daardoor veranderen functies in het werkveld ook. Traditionele beroepen als productmanager bij een touroperator, medewerker bij vakantieparken of eventmedewerker bij grote organisaties bestaan nog steeds, maar het werkveld is breder dan dit. Je kan terecht bij gemeenten of adviesbureaus om regio’s nog beter op de kaart te zetten of te (her)ontwikkelen, zodat ze bepaalde doelgroepen gaan aantrekken. Maar natuurlijk kun je ook zelfstandig reisadviseur of ondernemer worden. Nieuw in het werkveld zijn bedrijven die online platformen aanbieden waar de reiziger snel, eenvoudig en direct boekingen kan plaatsen zonder tussenkomst van een reisorganisatie.

Bij welke bedrijven kun je werken?

66% van de studenten die bij Tourism Management (voorheen HTRO) zijn afgestudeerd (na 2011) werken in de toeristische branche: vrije tijd, reizen, toerisme en horeca. Functies als marketeer, customerservice-specialist of consultant worden ook vaak genoemd. Buiten de branche zie je afgestudeerden terug in het bankwezen of bij grote nationale en internationale concerns.

Doorstuderen na Tourism Management?

Wil je doorstuderen na deze studie? Het is mogelijk door te stromen naar aansluitende wo-vervolgopleidingen. Denk aan business, management of een verdieping in toerisme.



  Toelatingseisen 2017/2018

  Om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze adviseren wij om je uiterlijk op 1 mei aan te melden. Je neemt dan deel aan de studiekeuzecheck. De uitslag hiervan is niet bindend. Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, kun je met de opleiding van je keuze beginnen in september. Tussen 2 mei en 15 augustus kun je je nog steeds aanmelden, alleen is in die periode de uitkomst van je studiekeuzecheck leidend. Een negatief studiekeuzeadvies heeft tot gevolg dat je niet met de opleiding kan beginnen.

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2017-2018. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken (bijv. Economie1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2).

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt bent' (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten moet je een deficiëntietoets afleggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat hebt voor de hieronder genoemde vakken:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja, met Economie of Management&Organisatie
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja, met Economie of Management&Organisatie
  Deficiëntieonderzoek bij ontbrekende of ontoereikende vakken

  Wanneer je genoemde vakken niet hebt gevolgd, moet je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toegelaten te worden:
  - toets Economie of toets Management&Organisatie 

  Toelating mbo

  Saxion hanteert de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers' niet.

  Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid.

  Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - certificaat Staatsexamen programma II;
  - certificaat Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO);
  - certificaat Profiel Academische Taalvaardigheid.
  Als je de Nederlandse taal niet op niveau B2 beheerst, kun je deelnemen aan het Staatsexamen Programma II via DUO.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - toets Economie of toets Management&Organisatie 

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2017, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het '21+onderzoek'. Je bent toelaatbaar tot inschrijving voor de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - onderdeel Nederlands tekstanalyse en samenvatting
  - capaciteitenonderzoek waarbij 4 onderdelen van de DAT (Differentiële Aanleg Test) en 1 onderdeel uit de Drenth testserie worden afgenomen
  - toets Economie of toets Management&Organisatie 

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek en het 21+onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure.

  Overige toelatingsbepalingen

  - niet van toepassing

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met de Studentenbalie:
  - Deventer: 088 - 019 3773
  - Enschede: 088 - 019 1808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  Toelatingseisen 2018/2019

  Om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze adviseren wij om je uiterlijk op 1 mei aan te melden. Je neemt dan deel aan de studiekeuzecheck. De uitslag hiervan is niet bindend. Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, kun je met de opleiding van je keuze beginnen in september. In de periode van 2 mei tot en met 15 augustus kun je je nog steeds aanmelden, alleen is in die periode de uitkomst van je studiekeuzecheck leidend. Een negatief studiekeuzeadvies heeft tot gevolg dat je niet met de opleiding kan beginnen.

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2018-2019. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken (bijv. Economie1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2).

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt bent' (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten moet je een deficiëntietoets afleggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat hebt voor de hieronder genoemde vakken:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja, met Economie of Management&Organisatie
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja, met Economie of Management&Organisatie
  Deficiëntieonderzoek bij ontbrekende of ontoereikende vakken

  Wanneer je bovenstaande vakken niet hebt gevolgd, moet je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toegelaten te worden:
  - toets Economie of toets Management&Organisatie 

  Toelating mbo

  Saxion hanteert de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers' niet.

  Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid.

  Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande diploma's/certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - diploma Staatsexamen programma II; deelname via DUO
  - het certificaat Profiel Educatief Startbekwaam  (voorheen Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO) of
  - het certificaat Profiel Educatief Professioneel (voorheen Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT); deelname via het CNaVT.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - toets Economie of toets Management&Organisatie 

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2018, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het '21+onderzoek'. Je bent toelaatbaar tot de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - onderdeel Nederlands tekstanalyse en samenvatting
  - capaciteitenonderzoek 
  - toets Economie of toets Management&Organisatie 
   

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek en het 21+onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure die op www.saxion.nl wordt gepubliceerd. Na je aanmelding voor de opleiding krijg je hier meer informatie over toegezonden, samen met een deelnameformulier voor het door jou af te leggen deficiëntie- en/of 21+onderzoek.

  Overige toelatingsbepalingen

  - niet van toepassing

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met Servicepoint Studentenbalie:
  - Deventer: 088 - 019 3773
  - Enschede: 088 - 019 1808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 8.00 - 16.30 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  Foto Rianne‘Ik voelde me direct thuis op Saxion: de sfeer sprak me aan en je hebt veel mogelijkheden in hoe je de studie indeelt. Zo zijn er talloze mogelijkheden om naar het buitenland te gaan. Ik vind het leuk om talen te leren, verschillende culturen te ontdekken en het mensen naar hun zin te maken. Dit laatste is ook een belangrijk onderwerp tijdens de opleiding. Je leert namelijk alles over gastvrijheid in toerisme en recreatie en dit maakt je weer interessant voor bedrijven.’ 

  Rianne | studente Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs

  Het studieprogramma van Tourism Management speelt direct in op de vraagstukken en ontwikkelingen binnen de branche. Hierdoor krijg je te maken met echte praktijkcases. Veel vraagstukken of opdrachten sluit je op verschillende manieren af. Denk aan presentaties, rapporten, video’s, individuele gesprekken of kennistoetsen.

  Eerste studiejaar: verkennen van de branche 

  In het eerste studiejaar maak je kennis met de toeristische en recreatieve branche. In dit jaar leg je de basis voor de rest van de studie. Je maakt kennis met de spelers en trends in de toeristische branche. Ook leer je door de ogen van een specifieke toerist te kijken, een bestemming te promoten middels digitale marketing en een bedrijf betekenisvoller te laten zijn. Lees ook het document ‘eerste en tweede jaar’, te vinden als download op deze pagina.

  Tweede studiejaar: kennis toepassen en op stage

  Het tweede jaar bestaat uit een half jaar stage (binnen- of buitenland) en een half jaar school. Op school werk je aan twee grote projecten. De kennis die je hebt opgedaan in jaar 1, ga je nu toepassen, verbreden en verdiepen. Je maakt kennis met het vakgebied ondernemen en je gaat aan de slag met duurzame ontwikkeling. Lees ook het document ‘eerste en tweede jaar’, te vinden als download op deze pagina.

  Derde en vierde studiejaar: volop de praktijk in 

  In kleinere groepen ga je voor het werkveld (en soms ook op locatie) aan de slag met vragen waar een organisatie mee zit. Deze projecten geven je de kans om je te specialiseren (in een bepaald deelgebied) of te profileren (een talent ontwikkelen). Soms op school, soms in de regio, maar ook verder weg kunnen projecten van meerdere bedrijven worden gekozen.

  In het vierde jaar is er vrije minorruimte. Je kan dan onderwijs volgen bij een ander (internationaal) kennisinstituut, alvast kennismaken met een vervolgstudie aan de universiteit of je gaat nog een keer op stage waar managementvaardigheden centraal staan. Het laatste semester bestaat uit het individueel realiseren van een afstudeeropdracht.

  Vreemde talen

  In een internationale context moet je je natuurlijk ook verdiepen in een vreemde taal. Je krijgt standaard Engels en daarnaast kun je kiezen tussen Spaans, Duits, Frans en Chinees. Afgezien van Duits en Engels beginnen alle talen op beginnersniveau.

  30 studiepunten in het buitenland

  Als student Tourism Management moet je minimaal 30 studiepunten in het buitenland behalen. Dit betekent dat je een half jaar in het buitenland moet studeren of stagelopen.

  Past deze studie bij je? Meld je aan voor een meeloopdag of proeflessendag en stel al je vragen. Via het tabblad ‘Proefstuderen’ kun je je aanmelden.

  Bij de opleiding Tourism Management kun je te maken krijgen met bijkomende kosten zoals passende kleding, boeken en leermiddelen, excursies, studiereizen en stages. 

  Passende kleding dragen

  Er representatief uitzien staat hoog in het vaandel in onze branche. Het is belangrijk voor studenten Tourism Management om kledingetiquette te kennen. Hier wordt tijdens de lessen uitgebreid aandacht aan besteed. Er is geen standaard outfit/pak dat je speciaal hoeft aan te schaffen. Het bezitten en dragen van representatieve (business casual of professional) kleding is je eigen verantwoordelijkheid en kan op verschillende momenten van je gevraagd worden (toetsmomenten of excursies). Het kan dus voor komen dat wij je vragen om kosten te maken voor de aanschaf van passende kleding.
  Daarnaast vinden we het belangrijk dat je een eigen naambadge aanschaft (€7,50) voor je herkenbaarheid en als teken van gastvrijheid.

  Kosten voor boeken en leermiddelen

  De kosten voor boeken in het eerste jaar worden geschat op €300. Dit is exclusief de aanbevolen literatuur. De kosten voor studiematerialen nemen jaarlijks af.

  Kosten voor studiereizen, excursies en stages

  De kosten van de studiereizen verschillen per studiejaar. In het eerste jaar van je studie moet je rekening houden met een bedrag van ongeveer €400.  De opleiding Tourism Management biedt in het eerste jaar twee studiereizen aan. De kosten voor deelname aan studiereizen in het tweede en derde jaar zijn sterk afhankelijk van de bestemming, die regelmatig wijzigt op basis van actualiteit.

  Als student kan je gedurende de studie ook deelnemen aan verschillende excursies. De kosten voor deze excursies worden door jou betaald; ook de eventueel te maken reiskosten. Vanzelfsprekend zijn de kosten die je maakt in je stageperiode sterk afhankelijk van de bestemming die je kiest.

  Als je kiest voor Saxion Tourism Management, dan ga je:

  • Je verdiepen in zowel toerisme als recreatie
  • Actuele vraagstukken oplossen voor bedrijven in de branche
  • Aan de slag met smart tech
  • Een (internationale) stage kiezen uit het diverse en goede aanbod van de opleiding
  • Je eigen kwaliteiten, vaardigheden en talenten ontdekken
  • Aan de slag met nieuwe technologieën

   

  Twee vakgebieden: toerisme én recreatie 

  Je hoeft geen keuze te maken tussen toerisme of recreatie bij Saxion. In het eerste jaar concentreer je je op beide vakgebieden, zodat je goed kennis maakt met beide onderwerpen. Vanaf het tweede jaar krijg je de ruimte om onderwerpen binnen deze twee vakgebieden te kiezen die jou aanspreken. Op die manier kun je allerlei aspecten van de branche leren kennen of zelfs specialiseren. Aan het eind van deze studie heb je zelf een eigen profiel ontwikkeld door de keuzes die jij hebt gemaakt.

  Actuele vraagstukken oplossen

  In elk kwartiel staat één groot toeristisch vraagstuk centraal waarmee jij aan de slag gaat. Om dit vraagstuk op te lossen moet je ook kennis hebben van bijvoorbeeld economie, communicatie en onderzoek. Net zoals dat in de praktijk is. Daarom krijg jij elke keer specifieke kennis over deze onderwerpen die je direct moet toepassen in het vraagstuk. Hierdoor staan alle lessen die je krijgt met elkaar in verbinding. In elke les werk je namelijk naar hetzelfde doel: het oplossen van het vraagstuk. Lees ook het document ‘eerste en tweede jaar’, te vinden als download op deze pagina.

  Smart tech

  Je wordt bekend en vertrouwd gemaakt met nieuwe technologieën, want vooral de toerismebranche profiteert hiervan. Denk aan websites waar je vliegtickets of reizen kunt vergelijken, een app die dient als persoonlijk reisagent, klantenservicesystemen die automatisch antwoord geven op jouw vraag of het gebruik van sensoringstechnieken op vliegvelden, zoals irisscanners. Met de inzet van technologie zorg jij ervoor dat de reiziger of recreant een nog betere beleving of service krijgt.

  Gevarieerd stage-aanbod over de hele wereld

  Een leuk en goed stageadres vinden is vaak lastig, maar bij Saxion Tourism Management hoef je zelf niet op zoek te gaan. Wij hebben in de afgelopen jaren een groot (internationaal) netwerk van bedrijven en organisaties opgebouwd die speciaal voor toerismestudenten van Saxion stages aanbieden. Denk aan bedrijven in Australië, Maleisië, Zuid-Afrika, Europa en Nederland. Door dit netwerk kunnen wij garanderen dat deze stages leerzaam en van goed niveau zijn. Kijk op oursaxionworld.com om te zien waar onze studenten nu stage lopen.

  Jouw talenten, vaardigheden en kwaliteiten centraal

  Jij bent ‘in the lead’ van je eigen studie. Dit is soms best lastig, maar hierdoor ontdek je wel waar jouw talenten liggen en waar je nog aan moet werken. Natuurlijk krijg je hier hulp bij. Elke student krijgt een studieloopbaanbegeleider die helpt bij het maken van (studie)keuzes en bij jouw professionele ontwikkeling.

  Twijfel je nog over je keuze? Bij Saxion kun je op verschillende manieren kennismaken met een studie. Kijk onder het tabblad ‘proefstuderen’ voor opties bij de opleiding Tourism Management.

  Studeren in Deventer

  De omgeving is natuurlijk belangrijk als je gaat studeren. Niet alleen wil je meer weten over de stad, maar ook over de faciliteiten van de school en de sfeer die er hangt.

  Faciliteiten SaxionSaxion Deventer

  De opleiding Tourism Management volg je in Deventer. Saxion Deventer is nog geen 10 minuten lopen vanaf het centraal station.

  We bieden jou een goede ondersteuning bij je studie. Zo vind je bij Saxion een bibliotheek, studielandschap, studentenbalie, het ondernemerspunt waar je naar toe kunt als je ondernemersambities hebt en een servicepoint. Natuurlijk draait het niet alleen om studeren. Wij willen het ook gezellig en leerzaam voor je maken; er is een café, een bakker, een grote kantine en een theater waar debatten of seminars worden georganiseerd.

  .

  Binnenstad DeventerDe binnenstad

  Vanaf Saxion loop je zo naar de stad. Er zijn genoeg cafés en terrasjes waar jij in een tussenuur of na je colleges kunt bijkletsen met klasgenoten. De vele terrasjes in het historisch centrum van Deventer zijn veelal te vinden rondom ‘De Waag’. Deventer staat ook bekend om haar festivals. Al gehoord van Het Dickens festijn, Deventer op Stelten, Film op de Brink of de grootste boekenmarkt in Europa? Er is genoeg te doen in Deventer.

  Lees meer over het studentenleven in Deventer en neem eens een kijkje op de website van ons hogeschoolmagazine Sax om te zien hoe studeren bij Saxion eruit ziet. Wil je nog meer weten over de stad? Kijk dan eens op de toekomstsite.

   

  Is Tourism Management iets voor jou? Kom dan eens langs op een van onze open dagen waar je kennis kunt maken met studenten en docenten die je nóg meer kunnen vertellen over deze opleiding.

  Heb je dat al gedaan, maar ben je benieuwd hoe het is om bij Saxion te studeren? Of wil je je nog iets verder verdiepen in deze opleiding? Kom dan proefstuderen. Voor Tourism Management kan dat op twee manieren: door een proeflessendag of een meeloopdag.

  ProeflessendagStudenten voor Saxion
  Tijdens de proeflessendag krijg je een aantal verschillende lessen met andere toekomstige studenten, waardoor je een goed beeld krijgt van je opleiding. Je proeft de sfeer op Saxion, maar je maakt ook kennis met de manier waarop docenten lesgeven. Vraag je je af wat je precies gaat leren of wat je moet weten voordat je aan de opleiding begint? Daar kom je achter tijdens een proeflessendag!

  Kies een proeflessendag uit het overzicht en meld je aan via de link:
  [PLD-PLACEHOLDER]

  Meeloopdag
  Tijdens een meeloopdag loop je mee met een eerstejaarsstudent en ervaar je hoe het is om Saxion student te zijn. Het verschil met een proeflessendag is dat je tijdens de meeloopdag bij echte lessen zit. Hierdoor zijn de lessen vaak al wat moeilijker, maar kom je er wel achter hoe een gewone dag op Saxion eruit ziet, wat de sfeer is in een klas en hoeveel huiswerk studenten moeten maken.

  Kies een Meeloopdag uit het overzicht en meld je aan via de link:
  [MLD-PLACEHOLDER]

  Hulp nodig met kiezen?
  Wil je meedoen aan één van deze activiteiten, maar weet je niet welke het beste bij je past? Neem dan contact op met het Studie InformatieCentrum of stuur ons een berichtje via Facebook of Twitter.