Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (voltijd)

StudievormVoltijd
TypeBachelor opleidingen en studieroutes
LocatieDeventer, Enschede
Opleidingsduur4 jaar

Onderzoek doen naar nieuwe virussen (zoals Zika) of experimenteren met cellen die je zelf op kweek hebt gebracht. Bij de hbo-opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (BML) in Enschede en Deventer word je klaargestoomd voor een uitdagende functie in een biologisch of medisch laboratorium.

De opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (BML)

Studente in laboratorium Biologie en Medisch LaboratoriumonderzoekAls je onderzoek doet naar darmkanker, breng je cellen in kweek om de eigenschappen ervan te onderzoeken. Je ziet bijvoorbeeld welke eiwitten kwaadaardige cellen tot expressie brengen, kunt eventuele verschillen in het DNA opmerken en ziet hoe cellen reageren op bepaalde geneesmiddelen. Of je voert een onderzoek uit in een meer commerciële omgeving, bijvoorbeeld in de voedingsindustrie of bij het laboratorium van een apotheek. Bij de hbo-opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (BML) in Enschede en Deventer leer je hoe je aan de slag gaat in een biologisch of medisch laboratorium. Je krijgt een stevige theoretische basis en past de theorie meteen toe in de praktijk met uitdagende projecten.

Steeds meer afgestudeerden komen terecht bij nieuwe en kleine bedrijfjes die zich richten op een nichemarkt en/of nieuwe technologieën. Denk bijvoorbeeld aan toepassingen in de nanotechnologie of de ontwikkeling van een (ver)nieuw(d) product. Tijdens deze studie krijg je de vrijheid om projecten uit te voeren om nieuwsgierigheid aan te wakkeren en een ondernemende houding te ontwikkelen. Zo word je goed voorbereid op het werk in deze uitdagende markt.

Wat leer je?

Bij de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (BML) leer je alles over de gezondheid van mensen, dieren en planten. Je volgt colleges zoals biologie, chemie en hematologie en ontwikkelt onder andere je research skills. Na het tweede jaar specialiseer je je in een vakgebied: research, diagnostiek, infection & contamination control of nanotechnologie.

Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek in cijfers

Startmoment: september
Theorie: 45%
Praktijk en groepsopdrachten: 40%
Studieloopbaanbegeleiding: 15%

Na het afronden van de hbo-opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, ontvang je het diploma Bachelor of Science. Je kunt aan de slag als onderzoeker of analist in een dynamisch werkveld.

Beroepen voor Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoekers

Student met flesje voor laboratoriumonderzoekDe meeste afgestudeerde studenten BML vinden hun weg als onderzoeker in een biologisch of medisch laboratorium in de gezondheidszorg, bij de overheid of in het bedrijfsleven. De werkzaamheden bestaan daar voornamelijk uit het zelfstandig of in teamverband onderzoek doen om problemen op biologisch en/of medisch gebied op te lossen.

Je bent na je afstuderen inzetbaar als breed inzetbare diagnostisch analist of – als je daarvoor hebt gekozen – specialist in infection & contamination control. Ook kun je als breed inzetbare onderzoeker werken in een van de vele researchlaboratoria, of – als je daarvoor hebt gekozen – als specialist nanotechnologie.

Bij welke bedrijven kun je werken?

Als onderzoeker beschik je over een flinke dosis natuurlijke nieuwsgierigheid. Je wilt weten hoe de natuur in elkaar steekt om de mensheid een stukje verder te helpen. Dat betekent meteen dat je geen solist bent. Hoewel je goed zelfstandig, zorgvuldig en nauwkeurig werkt, is teamwork van essentieel belang.

Na de studie Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek kun je bijvoorbeeld aan de slag bij bedrijven en organisaties zoals:

Doorstuderen na de hbo-opleiding BML?

Na het afronden van de hbo-opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek kun je kiezen voor de unieke masteropleiding Applied Nanotechnology bij Saxion. Ook kun je kiezen voor onder andere de premaster Biomedical Engineering, Biomedische Wetenschappen of Molecular Life Sciences.  Toelatingseisen 2017/2018

  Om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze adviseren wij om je uiterlijk op 1 mei aan te melden. Je neemt dan deel aan de studiekeuzecheck. De uitslag hiervan is niet bindend. Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, kun je met de opleiding van je keuze beginnen in september. Tussen 2 mei en 15 augustus kun je je nog steeds aanmelden, alleen is in die periode de uitkomst van je studiekeuzecheck leidend. Een negatief studiekeuzeadvies heeft tot gevolg dat je niet met de opleiding kan beginnen.

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2017-2018. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken (bijv. Economie1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2).

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt bent' (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten moet je een deficiëntietoets afleggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat hebt voor de hieronder genoemde vakken:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Nee
  Cultuur en Maatschappij (CM)Nee
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Nee
  Cultuur en Maatschappij (CM)Nee
  Deficiëntieonderzoek bij ontbrekende of ontoereikende vakken

  Wanneer je genoemde vakken niet hebt gevolgd, moet je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toegelaten te worden:
  - niet van toepassing

  Toelating mbo

  Saxion hanteert de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers' niet.

  Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid.

  Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - certificaat Staatsexamen programma II;
  - certificaat Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO);
  - certificaat Profiel Academische Taalvaardigheid.
  Als je de Nederlandse taal niet op niveau B2 beheerst, kun je deelnemen aan het Staatsexamen Programma II via DUO.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - toets Wiskunde B en
  - toets Scheikunde

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2017, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het '21+onderzoek'. Je bent toelaatbaar tot inschrijving voor de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - onderdeel Nederlands
  - capaciteitenonderzoek waarbij 4 onderdelen van de DAT (Differentiële Aanleg Test) en 1 onderdeel uit de Drenth testserie worden afgenomen
  - toets Wiskunde B en
  - toets Scheikunde

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek en het 21+onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure.

  Overige toelatingsbepalingen

  - niet van toepassing

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met de Studentenbalie:
  - Deventer: 088 - 019 3773
  - Enschede: 088 - 019 1808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  Toelatingseisen 2018/2019

  Om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze adviseren wij om je uiterlijk op 1 mei aan te melden. Je neemt dan deel aan de studiekeuzecheck. De uitslag hiervan is niet bindend. Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, kun je met de opleiding van je keuze beginnen in september. Tussen 2 mei en 15 augustus kun je je nog steeds aanmelden, alleen is in die periode de uitkomst van je studiekeuzecheck leidend. Een negatief studiekeuzeadvies heeft tot gevolg dat je niet met de opleiding kan beginnen.

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2018-2019. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken (bijv. Economie1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2).

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt bent' (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten moet je een deficiëntietoets afleggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat hebt voor de hieronder genoemde vakken:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Nee
  Cultuur en Maatschappij (CM)Nee
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Nee
  Cultuur en Maatschappij (CM)Nee
  Deficiëntieonderzoek bij ontbrekende of ontoereikende vakken

  Wanneer je bovenstaande vakken niet hebt gevolgd, moet je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toegelaten te worden:
  - niet van toepassing

  Toelating mbo

  Saxion hanteert de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers' niet.

  Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid.

  Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande diploma's/certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - diploma Staatsexamen programma II; deelname via DUO
  - het certificaat Profiel Educatief Startbekwaam  (voorheen Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO) of
  - het certificaat Profiel Educatief Professioneel (voorheen Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT); deelname via het CNaVT.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - toets Wiskunde B en
  - toets Scheikunde

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2018, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het '21+onderzoek'. Je bent toelaatbaar tot de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - onderdeel Nederlands
  - capaciteitenonderzoek 
  - toets Wiskunde B en
  - toets Scheikunde

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek en het 21+onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure die op www.saxion.nl wordt gepubliceerd. Na je aanmelding voor de opleiding krijg je hier meer informatie over toegezonden, samen met een deelnameformulier voor het door jou af te leggen deficiëntie- en/of 21+onderzoek.

  Overige toelatingsbepalingen

  - niet van toepassing

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met Servicepoint Studentenbalie:
  - Deventer: 088 - 019 3773
  - Enschede: 088 - 019 1808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 8.00 - 16.30 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  Emily Klein Rot kweekt schimmelcellen voor biocoating op hout

  Emily Klein Rot, studente Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, Saxion“Het is vakantie, dus Saxion is helemaal uitgestorven. Ik assisteer onderzoeker Stephanie Rensink van het lectoraat Innovatieve technologie in de bouw met een onderzoek naar het ontwikkelen van een biocoating op hout. Daarvoor ben ik bezig met het kweken en tellen van schimmelcellen en volg ik het verloop steeds in de kweekfles. Ik studeer Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek en daarnaast werk ik normaal gesproken 16 uur per week bij het lectoraat, maar nu het vakantie is werk ik hier vier dagen in de week. Na de vakantie begin ik in het 3e jaar van de opleiding en ga ik weer 16 uur werken. Tot januari, dan zit mijn werk erop. Het hele onderzoek loopt geloof ik nog door tot eind 2017.”

   

   

  Beau de Bruijn wint prijs voor onderzoek naar alvleesklierkanker

  Beau de Bruijn, studente BML Saxion, winnaar Zilveren VlamBeau de Bruijn, studente Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (BML), heeft op 24 mei 2016 de Zilveren Vlam gewonnen voor haar onderzoek naar de behandeling van alvleesklierkanker. Deze prijs wordt jaarlijks door de Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratoriummedewerkers uitgereikt aan de best afgestudeerde MLO- en HLO-student.

  Beau heeft bij het VU medisch centrum onderzoek gedaan naar een nieuwe techniek die een veelbelovende behandeling lijkt voor patiënten met lokaal gevorderde alvleesklierkanker. Hierbij heeft zij gekeken naar het effect van deze behandeling op het immuunsysteem. De resultaten van het onderzoek wijzen erop dat deze techniek resulteert in een afname van een door de tumor geïnduceerde onderdrukking van het immuunsysteem.

  Een deskundige jury heeft het onderzoek van Beau de Bruijn geprezen om de hoogstaande kwaliteit van haar afstudeerwerk, waarin zij de resultaten zeer duidelijk en overzichtelijk heeft weergegeven. De prijs bestaat uit een oorkonde plus een geldbedrag. Het onderzoek van Beau zal binnenkort gepubliceerd worden als onderdeel van een groter onderzoek.

   

  Sanne Merjenburgh doet lab-on-a-chip project

  Sanne Merjenburgh, studente BML, in laboratorium Saxion“Biologie was mijn lievelingsvak op de middelbare school. En na vijf jaar in de boeken was ik toe aan meer praktijk. Deze opleiding voldoet helemaal aan mijn verwachtingen. Je krijgt allerlei verschillende aspecten van het vak biologie en de theorie wordt direct aan de praktijk gekoppeld. Het eerste jaar was nogal algemeen; we leerden de basis. Je hebt ook best wat voorkennis nodig voor je met chemische stoffen, kankercellen en virussen kunt werken. Vanaf het tweede jaar gingen we de diepte in en toen werd het pas echt interessant. Ik doe nu mee aan het lab-on-a-chipproject. Deze chip laat zien hoe kankercellen op bepaalde stoffen reageren. Er zijn verschillende versies van de chip en we kijken welke het beste werkt. Ondertussen onderzoeken we de reactie van kankercellen op verschillende stoffen. Het mooie is dat ik mijn eigen inbreng heb. Ik kan mijn eigen onderzoeken bedenken. BML is echt een studie voor nieuwsgierige mensen.

  Ik ben nog maar 21 jaar als ik afstudeer en denk erover om nog een vervolgstudie op te pakken. En daarna? Ik zou heel graag in een onderzoekslab research doen naar bijvoorbeeld dementie of kanker. Oplossingen vinden waar mensen wat aan hebben en die de wereld een beetje mooier maken.”

   

   

   

  Bij de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (BML) werk je op het kruispunt van scheikunde, biologie en geneeskunde. Je doet belangrijk onderzoek op een gevarieerd en groot aantal terreinen.

  Eerste jaar

  In het eerste half jaar van de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek zijn de theoretische vakken gelijk aan dat van de opleidingen Chemie en Chemische Technologie. Je werkt daarnaast aan projecten, waarin je bijvoorbeeld koolhydraten en eiwitten in insecten en vlees meet om te onderzoeken of insecten kunnen dienen als volwaardige vleesvervanger. Of je doet onderzoek naar vitamine C in vruchtendrank, suiker in Red Bull of pittigheid van peper. Ook volg je theorievakken zoals chemie, biologie, data-analyse en wiskunde. Daarnaast leer je de basisvaardigheden van werken op een laboratorium.

  In het tweede halfjaar verdiep je je zowel theoretisch als praktisch op de medisch-biologische vakgebieden. Je isoleert bijvoorbeeld enzymen uit een weefsel of orgaan zodat je deze verder kunt onderzoeken. De wiskunde die je krijgt, is gericht op biomoleculen, analyses en statistiek.

  Tweede jaar

  In het tweede jaar raak je meer vertrouwd met alle vakgebieden die je in het derde jaar nodig hebt gedurende je stageperiode. Dit zijn de zogeheten BOKsvakken (Body of Knowledge). Het tweede jaar bestaat uit zes thema’s die terugkomen in theorie, practicum en projecten (half kwartiel per thema):

  1. Biochemie en proteomics
   Je leert in het laboratorium onderzoek te doen naar eiwitten en eiwitsamenstellingen in cellen en weefsels met geavanceerde computertechnologie.
  2. Moleculaire biologie en genomics
   Je doet onderzoek met DNA in het laboratorium, maar ook met tools en programma’s om informatie uit grote aantallen data te halen.
  3. Medische laboratoriumtechnologie
   Je maakt kennis met moderne analysetechnologie, die je gebruikt in een biomedisch laboratorium zoals lab-on-a-chip. Ook leer je over de betekenissen van uitslagen van laboratoriumonderzoek bij patiënten. 
  4. Hematologie
   Je leert van alles over bloed en voert in het laboratorium onder andere experimenten uit op het gebied van bloedstolling, bloedgroepen en bloedcellen.
  5. Microbiologie
   Je leert alles over de wereld van de micro-organismen. Je kweekt bacteriën en virussen en weet waardoor ze gevoelig worden voor antibiotica. Of je zet ze in ten gunste van de mens als probiotica.
  6. Immunologie
   Je leert alles over het menselijk afweersysteem en hoe je er onderzoek naar doet. Je analyseert bijvoorbeeld de cellen van het afweersysteem met of brengt ze in kweek.

   

  Derde en vierde jaar

  In de laatste twee jaar specialiseer je je in een vakgebied. Je kiest uit de specialisaties diagnostiek of research. Of je combineert beide specialisaties, omdat het beter bij jou past. Het is ook mogelijk om je te specialiseren op het gebied van infectiepreventie of nanotechnologie. De laatste twee richtingen zijn studieroutes (Infection & Contamination Control en Nanotechnology), die je vanaf het tweede jaar kunt volgen.

  Het derde en vierde jaar zijn opgedeeld in vier blokken van een half jaar: LT onderzoeksproject, minor, stage en afstuderen. In overleg met je studieloopbaanbegeleider kies je de volgorde van deze onderdelen.

  Vaak begin je het derde jaar met een stage, gevolgd door het LT onderzoeksproject. Gedurende dit project werk je in een team aan een onderzoek, onder begeleiding van docenten. De minor bestaat uit een keuze van verschillende vakken die door de opleiding worden aangeboden. Zo kun je je verdiepen in die vakken die je zelf belangrijk vindt voor je verdere carrière. Maar je kunt ook een extra stage doen, een tweede onderzoek verrichten, een minor van een andere opleiding volgen, bijvoorbeeld een educatieve minor, of alvast een premaster doen als je toch van plan bent om verder te studeren aan een universiteit. De afsluiting van je opleiding is de afstudeeropdracht. De meeste studenten voeren een onderzoek uit bij een universiteit, in een ziekenhuis, een onderzoekinstituut of een (farmaceutisch) bedrijf. Enkele voorbeelden van afstudeeronderzoeken:

  • Een student onderzocht voor zijn afstudeeropdracht bij de Universiteit Utrecht het effect van kristallen van polyfosfaat op het oppervlak van bloedplaatjes. Er werd gekeken naar hoe bloedstolling wordt gestimuleerd. Het doel van het onderzoek was om een oplossing te vinden komen voor overmatige bloedstolling/trombose.
  • Een student heeft onderzoek gedaan naar de aanwezige huisflora/bacteriën in de productieruimtes, verpakkingsmaterialen en kleding van de medewerkers van een grote bereidingsapotheek. Hierbij gelden (uiteraard) strenge hygiëne-eisen. De student heeft de gevonden bacteriën geanalyseerd, een risicoanalyse uitgevoerd en aanbevelingen gedaan voor een steriele medicatiebereiding.

  Studieduur opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (BML)

  De normale studieduur voor de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek is 4 jaar. Echter als je een mbo-getuigschrift in de juiste richting hebt, kun je een verkort programma volgen (3 jaar).

  Ook als je in het bezit bent van een vwo-diploma met het juiste profiel kun je na overleg in aanmerking komen voor een verkorte leerroute.

  Aansluiting mbo-hbo

  De volgende mbo-vooropleidingen sluiten goed aan op de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek: 

  • Biotechnologisch analist
  • Analist klinische chemie
  • Chemisch-fysisch analist
  • Analist Technisch Onderwijs Assistent (TOA).

  Meer informatie

  Heb je vragen over de overstap van mbo naar hbo? Neem dan contact op met mevr. Wielens s.m.b.wielens@saxion.nl 

  Meer informatie over instroom vanuit het mbo

  Is de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek iets voor jou? Kom dan eens langs op een van onze open dagen waar je kennis kunt maken met studenten en docenten die je nóg meer kunnen vertellen over deze opleiding.

  Heb je dat al gedaan, maar ben je benieuwd hoe het is om bij Saxion te studeren? Of wil je je nog iets verder verdiepen in deze opleiding? Kom dan proefstuderen. Voor Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek kan dat op twee manieren: door een meeloopdag of door mee te doen aan de studie try-out.

  Meeloopdag

  Tijdens een meeloopdag loop je mee met een eerstejaarsstudent en ervaar je hoe het is om Saxion student te zijn. Het verschil met een proeflessendag is dat je tijdens de meeloopdag bij echte lessen zit. Hierdoor zijn de lessen vaak al wat moeilijker, maar kom je er wel achter hoe een gewone dag op Saxion eruit ziet, wat de sfeer is in een klas en hoeveel huiswerk studenten moeten maken.

  Kies een Meeloopdag uit het overzicht en meld je aan via de link:
  [MLD-PLACEHOLDER]

  Na aanmelding krijg je automatisch een ontvangstbevestiging en uitnodiging in je mailbox. Let op: we merken dat de mail vaak in je spambox terecht komt. Check dat dus even!

  Proeflessendag

  [PLD-PLACEHOLDER]

  Studie try-out

  Als je in 5 havo of 6 vwo zit, en echt nog twijfels hebt over je studiekeuze, dan kun je er ook voor kiezen om mee te doen aan een studie try-out van Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek. Het verschil met een proeflessendag en meeloopdag is dat je 3 middagen lessen krijgt. Je maakt bijvoorbeeld opdrachten en gaat op excursie naar het werkveld. Zo krijg je een steeds beter beeld van de opleiding en het beroep. Aan het einde weet je beter of je voor de opleiding kiest, of juist niet! Het is de bedoeling dat je bij alle bijeenkomsten aanwezig bent, dus overleg altijd eerst met je decaan voor aanmelding.

  Meld je aan voor de Studie try-outs:

  Hulp nodig met kiezen?

  Wil je meedoen aan één van deze activiteiten, maar weet je niet welke het beste bij je past? Neem dan contact op met het Studie InformatieCentrum of stuur ons een berichtje via Facebook of Twitter.

  Wiskunde bijspijkeren?