Chemische Technologie (voltijd)

StudievormVoltijd
TypeBachelor opleidingen en studieroutes
LocatieEnschede
Opleidingsduur4 jaar

Voeding, plastics, kunststoffen, bier, water... Bij het vervaardigen van veel producten uit ons dagelijks leven komt chemische technologie om de hoek kijken. Bij de hbo-opleiding Chemische Technologie van Saxion ga je aan de slag met chemische processen.

De opleiding Chemische Technologie

Studenten in laboratorium Chemische TechnologieAls je alles wilt weten van technische processen en oog hebt voor duurzaamheid en energie, dan is de studie Chemische Technologie iets voor jou. Je leert er over industriële processen, waarbij kilogrammen of zelfs tonnen van een bepaald materiaal worden geproduceerd. Daarnaast vertaal je chemisch (laboratorium)onderzoek naar grootschalige productieprocessen in fabrieken en draag je een steentje bij aan de maatschappij. Na het afstuderen kun jij de wereld om je heen veranderen en verbeteren.

Wat leer je?

Bij de hbo-opleiding Chemische Technologie leer je het proces van ontwikkelen, bewaken en verbeteren van producten en productieprocessen. Student in laboratorium Chemische TechnologieJe kijkt hoe je producten steeds duurzamer en milieuvriendelijker maakt en onderzoekt hoe je chemische processen schoner uitvoert, waarbij minder energie en grondstoffen worden geproduceerd. Tijdens de studie ga je aan de slag met verschillende onderzoeksvraagstukken zoals, hoe maak je biogas bij het proces van mestverwerking of hoe zet je algen in voor productie van olie of materialen?

Chemische Technologie in cijfers

Startmoment: september
Theorie: 45%
Praktijk en groepsopdrachten: 40%
Studieloopbaanbegeleiding: 15%

Fabriek chemische technologieNa het succesvol afronden van je opleiding heb je de internationaal erkende titel Bachelor of Science (BSc) en kun je alle kanten op: van de chemische industrie tot de levensmiddelenindustrie. Maar ook bedrijven die zich bezig houden met watertechnologie of ingenieurs- of adviesbureaus.

Beroepen voor chemisch technologen

Als chemisch technoloog ontwerp je bijvoorbeeld een chemische fabrieksinstallatie of verbeter je producten met behulp van de nieuwste technologieën. Je probeert hierbij voortdurend rekening te houden met duurzaamheid, milieuvriendelijkheid en veiligheid. Ook kun je als onderzoeker werken bij een adviesbureau, een onderzoeksinstituut of bij de overheid.

Na de studie Chemische Technologie kun je bijvoorbeeld aan de slag gaan als:

 • chemisch technoloog bij een levensmiddelenproducent, zoals Friesland Campina;
 • watertechnoloog bij een waterproducent, zoals Waterschap Vechtstromen;
 • procesontwerper bij een international, zoals Akzo Nobel of Shell;
 • of als onderzoeker bij een onderzoeksinstelling of adviesbureau, zoals bij Wetsus.

 

Bij welke bedrijven kun je werken?

Het bedrijfsleven staat te springen om chemisch (proces)technologen. Met je diploma op zak kies je uit diverse functies bij verschillende organisaties. Denk bijvoorbeeld aan de chemische industrie, biomassa en bio-energie, levensmiddelenindustrie of watertechnologische bedrijven.

Doorstuderen na de hbo-opleiding Chemische Technologie?

Heb je ambities om meer commercieel en procesmatig te gaan werken? Dan kun je kiezen uit de post-hbo opleiding BK5, waarmee je binnen één jaar een tweede hbo-diploma kunt behalen. Of kies voor de innovatieve wereld van de nanotechnologie met de Master Applied Nanotechnology. In deze hbo-master staan het ontwerpen en ontwikkelen van innoverende producten en applicaties in nanotechnologie centraal.
Ook kun je na je opleiding doorstromen naar een universiteit om je mastergraad te halen. Bijvoorbeeld de master Scheikundige Technologie, Chemical Engineering, Water Technology of Bedrijfskunde.

Bekijk de film over Rene van Lochum als processpecialist bij AkzoNobel

   Toelatingseisen 2017/2018

  Om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze adviseren wij om je uiterlijk op 1 mei aan te melden. Je neemt dan deel aan de studiekeuzecheck. De uitslag hiervan is niet bindend. Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, kun je met de opleiding van je keuze beginnen in september. Tussen 2 mei en 15 augustus kun je je nog steeds aanmelden, alleen is in die periode de uitkomst van je studiekeuzecheck leidend. Een negatief studiekeuzeadvies heeft tot gevolg dat je niet met de opleiding kan beginnen.

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2017-2018. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken (bijv. Economie1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2).

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt bent' (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten moet je een deficiëntietoets afleggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat hebt voor de hieronder genoemde vakken:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Nee
  Cultuur en Maatschappij (CM)Nee
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Nee
  Cultuur en Maatschappij (CM)Nee
  Deficiëntieonderzoek bij ontbrekende of ontoereikende vakken

  Wanneer je genoemde vakken niet hebt gevolgd, moet je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toegelaten te worden:
  - niet van toepassing

  Toelating mbo

  Saxion hanteert de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers' niet.

  Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid.

  Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - certificaat Staatsexamen programma II;
  - certificaat Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO);
  - certificaat Profiel Academische Taalvaardigheid.
  Als je de Nederlandse taal niet op niveau B2 beheerst, kun je deelnemen aan het Staatsexamen Programma II via DUO.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - toets Wiskunde B en
  - toets Scheikunde

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2017, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het '21+onderzoek'. Je bent toelaatbaar tot inschrijving voor de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - onderdeel Nederlands
  - capaciteitenonderzoek waarbij 4 onderdelen van de DAT (Differentiële Aanleg Test) en 1 onderdeel uit de Drenth testserie worden afgenomen
  - toets Wiskunde B
  - toets Scheikunde

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek en het 21+onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure.

  Overige toelatingsbepalingen

  - niet van toepassing

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met de Studentenbalie:
  - Deventer: 088 - 019 3773
  - Enschede: 088 - 019 1808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  Toelatingseisen 2018/2019

  Om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze adviseren wij om je uiterlijk op 1 mei aan te melden. Je neemt dan deel aan de studiekeuzecheck. De uitslag hiervan is niet bindend. Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, kun je met de opleiding van je keuze beginnen in september. Tussen 2 mei en 15 augustus kun je je nog steeds aanmelden, alleen is in die periode de uitkomst van je studiekeuzecheck leidend. Een negatief studiekeuzeadvies heeft tot gevolg dat je niet met de opleiding kan beginnen.

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2018-2019. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken (bijv. Economie1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2).

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt bent' (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten moet je een deficiëntietoets afleggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat hebt voor de hieronder genoemde vakken:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Nee
  Cultuur en Maatschappij (CM)Nee
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Nee
  Cultuur en Maatschappij (CM)Nee
  Deficiëntieonderzoek bij ontbrekende of ontoereikende vakken

  Wanneer je bovenstaande vakken niet hebt gevolgd, moet je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toegelaten te worden:
  - niet van toepassing

  Toelating mbo

  Saxion hanteert de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers' niet.

  Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid.

  Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande diploma's/certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - diploma Staatsexamen programma II; deelname via DUO
  - het certificaat Profiel Educatief Startbekwaam  (voorheen Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO) of
  - het certificaat Profiel Educatief Professioneel (voorheen Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT); deelname via het CNaVT.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - toets Wiskunde B en
  - toets Scheikunde

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2018, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het '21+onderzoek'. Je bent toelaatbaar tot de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - onderdeel Nederlands
  - capaciteitenonderzoek 
  - toets Wiskunde B
  - toets Scheikunde

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek en het 21+onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure die op www.saxion.nl wordt gepubliceerd. Na je aanmelding voor de opleiding krijg je hier meer informatie over toegezonden, samen met een deelnameformulier voor het door jou af te leggen deficiëntie- en/of 21+onderzoek.

  Overige toelatingsbepalingen

  - niet van toepassing

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met Servicepoint Studentenbalie:
  - Deventer: 088 - 019 3773
  - Enschede: 088 - 019 1808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 8.00 - 16.30 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  Miriam vertelt over de opleiding Chemische Technologie

    
   

  Veerle Levering volgt een Honours Programme naast haar opleiding Chemische Technologie

  Veerle Levering, studente Chemische Technologie, in de proceshal bij Saxion“Aan het eind van het  eerste jaar van mijn opleiding Chemische Technologie heb ik ervoor gekozen om een Honours Programme te volgen. Naast mijn studie en een bestuursfunctie had ik namelijk nog wel wat tijd over. Ik heb gekozen voor het Honours Programme ‘Liberal arts and sciences: global citizenship', omdat dit gericht is op een andere vlak qua persoonlijke ontwikkeling vergeleken met mijn eigen opleiding. Zo werd er in het eerste jaar onder andere aandacht besteed aan je positie in de wereld en de kijk die je hebt op je omgeving. Het is een verbredend programma, want we moeten veel doen aan zelfreflectie. Het volgen van een Honours Programme zorgt er wel voor dat ik meer tijd kwijt ben met het maken van opdrachten en verslagen. Vaak moeten deze rond dezelfde tijd af zijn als de tentamenweken van mijn eigen studie. Maar met een goede planning komt het eigenlijk altijd wel weer goed. Dit zal later, in mijn toekomstige baan, ook van pas komen. Ik heb trouwens nog geen idee wat ik later precies wil gaan doen, maar ik weet vrij zeker dat ik mijn voordeel zal doen met de ervaring van mijn Honours Programme.”

   

  Rewie Bhansing, student Chemische Technologie

  Rewie Bhansing, student Chemische Technologie in lab"Ik ben net binnen en ik wacht op mijn medestudenten. We gaan vandaag een experiment doen met elektrocoagulatie. Hierbij voegen we metaalionen toe aan afvalwater. Zo zuiveren we het water door middel van elektriciteit."

   

   

   

   
  Marjolein Stuurman, studente Chemische Technologie 

  Studente Marjolein Stuurman op kameel“Hallo, ik ben Marjolein Stuurman, studente van de opleiding Chemische Technologie (CT). Ik wist al vrij snel dat ik iets wilde doen met scheikunde, maar dat werken op een laboratorium niets voor mij was. Bij CT vond ik de combi van wiskunde, natuurkunde en scheikunde met daarnaast veel praktijk en projecten. Ook de kleinschaligheid van de opleiding is een voordeel, je bent absoluut geen nummertje. 

  Lees meer over de ervaringen van Marjolein Stuurman.

  In het tweede jaar van de opleiding heb ik samen met vier medestudenten deelgenomen aan de Wetskills Water Challenge in Oman. Een geweldige ervaring die ik nooit zal vergeten! Van het samenwerken met Omaanse studenten tot het kennismaken met de cultuur. Traditioneel Omaans eten met de hand, quad rijden in de woestijn en als hoogtepunt het ontmoeten van de Koninklijke familie. Het was super!" Lees over de ervaringen van Marjolein Stuurman in Oman.

   
  Peter en Rogier: onderzoek Clean Tech in Florida

  Terug naar Florida? Dat hoeft nu ook weer niet. Begrijp ze niet verkeerd, ze hebben het drie maanden lang erg naar hun zin gehad in Tampa. Studenten Peter Franken en Rogier Tweehuysen deden er onderzoek in het kader van het Raak Clean Tech Project van het lectoraat Regionale Ontwikkeling. Maar ze hebben ook alle toeristische trekpleisters onveilig gemaakt.
  “We hebben alles wel gezien".

  Lees hier over de ervaringen van Peter en Rogier in Florida

   

  Je begint breed en eindigt als specialist: in het eerste half jaar is het programma gelijk aan het programma van de opleiding Chemie. Vervolgens specialiseer jij je door je chemische en technologische kennis te verbreden en verdiepen.

  Eerste jaar

  Het eerste half jaar van Chemische Technologie is gelijk aan de opleiding Chemie. Je leert er theorievakken zoals chemie, biologie en wiskunde. Ook leer je de basisvaardigheden van werken op een laboratorium. Je werkt met een groep studenten aan een opdracht en doet bijvoorbeeld onderzoek naar vitamine C in vruchtendrank, suiker in Red Bull of pittigheid van peper.

  Studenten in proceshal Chemische TechnologieHet tweede half jaar is gericht op het onderzoeken van een proces om een product te maken. Denk bijvoorbeeld aan het maken van bioplastic uit zetmeel of het omzetten van houtafval tot bio-olie. De theorie omvat procestechnologie, organische chemie, wiskunde en statistiek. Daarnaast experimenteer je tijdens het practicum in de proceshal van CT met grote opstellingen zoals bijvoorbeeld een destillatiekolom, een warmtewisselaar, koeltoren of gasabsorptie-toren.

  Vakken

  • Chemie
  • Biologie
  • Analytische Chemie
  • Wiskunde
  • Organische Chemie
  • Statistiek
  • Technologie
  • Research skills / Onderzoeksvaardigheden
  • Practica op het lab en in de proceshal
  • Projecten
  • Studieloopbaanbegeleiding (SLB)
   Je hebt gedurende je hele opleiding een studieloopbaanbegeleider (SLB'er), met wie je regelmatig overleg voert over je resultaten en de voortgang van je opleiding. Samen met je SLB'er bereid je je voor op de arbeidsmarkt. Je persoonlijke ontwikkeling staat hierbij centraal. Daarnaast is het bij CT heel belangrijk om kennis te maken met het werkveld waar je na je studie terecht komt. Je gaat op bezoek bij enkele bedrijven om bijvoorbeeld een interview te doen met een werknemer en op deze manier je toekomstmogelijkheden te onderzoeken.
   
  Tweede jaar

  Het tweede jaar staat in het teken van verbreding en verdieping van je chemische en technologische kennis. Elk kwartiel (periode van tien weken) zijn er gastcolleges van bedrijven, die aansluiten op het onderwerp waar je dan mee bezig bent.

  Kwartiel 1

  In het eerste kwartiel leer je alles over stromingsleer en materiaalkunde. Bij stromingsleer leer je rekenen aan installaties. Dit pas je toe tijdens het practicum in de proceshal. Daarnaast doe je in een practicum materiaalkundig onderzoek. Je vergelijkt verschillende kunststoffen en materialen, zoals polypropeen, ethyleen, polyamide en verschillende metalen. In het project ontwerp je bijvoorbeeld een bierleiding voor transport over grote afstand (zoals van de Grolsch fabriek in Enschede naar de Zwarte Cross in Lichtenvoorde).

  Kwartiel 2

  Het tweede kwartiel staat in het teken van duurzaamheid. Je leert over biologisch afbreekbare materialen (o.a. zetmeelplastic en polymelkzuur) en biotechnologische processen (bijvoorbeeld inzet van micro-organismen/bacteriën voor zuiveringsprocessen). Ook leer je hoe je biomassa (houtafval, mestafval, grasafval) omzet naar producten die fossiele brandstoffen vervangen. De theorie die je daarbij leert zit in het vak Sustainable Technology & Biomaterials. In het project doe je literatuuronderzoek naar een duurzaam proces of product. Voorbeelden hiervan zijn biologische vlamvertragers, alternatieve energievoorziening of de mogelijkheid van 3D printen en biomaterialen.

  Kwartiel 3

  In het derde kwartiel ga je aan de slag met fysische chemie en warmte-overdracht. Ook krijg je het vak reactorkunde; hier leer je ontwerpen en berekenen van chemische reactoren. Vervolgens ga je een reactor op fabrieksschaal ontwikkelen.

  Kwartiel 4

  Het vierde kwartiel leer je meer over scheidingstechnieken op industriële schaal. Welke technieken gebruik je om verschillende mengsels de zuiveren; van destillatie, extractie, bezinking tot membraantechnologie. Daarnaast is er volop aandacht voor veiligheid binnen de procesindustrie. Je gaat praktijkgericht aan het werk in de proceshal. Als afsluiting van het jaar doe je het project “plant-design”. Je ontwerpt een fabriek. Hierbij moet je het gehele productieproces doorrekenen en dus ook met een commerciële bril het proces bekijken. Je vaardigheden die je opdoet tijdens de practica en projectopdrachten leg je vast in je onderzoeksportfolio.

  Vakken

  • Stroming en Materiaalkunde (Kunststoffen/Materiaalkunde en Stromingsleer)
  • Toegepaste wiskunde skills (modelleren en simuleren)
  • Sustainable Technology & Biomaterials
  • Organische Chemie
  • Fysische Chemie
  • Reactorkunde
  • Warmteoverdracht/Scheidingstechnieken
  • Plantdesign
  • Safety, Health & Environment
  • Practicum
  • Projecten
  • Studieloopbaanbegeleiding (SLB)
   
  Derde en vierde jaar

  Het derde en vierde jaar van de opleiding Chemische Technologie is opgedeeld in vier blokken van een half jaar: stage, minor, project Living Technology (onderzoeksproject) en afstuderen. In overleg met je studieloopbaanbegeleider kies je in welke volgorde je deze onderdelen doet. Dit hangt natuurlijk ook sterk af van je eigen wensen.

  Stage

  De kennismaking met het beroepenveld van chemische technologie staat centraal in het derde jaar. Je loopt een half jaar stage bij een bedrijf zoals bijvoorbeeld BTG, Elementis, Akzo Nobel, Nijhuis Watertechnologie, MPS Aqua, Pentair, Vredestein, Friesland Campina, etc. Bij je stage loop je mee en doe je een onderzoek. Bijvoorbeeld procesoptimalisatie, procesautomatisering of je ontwikkelt een nieuw proces. Ook kun je stage lopen bij een Universiteit of onderzoeksinstituut. Je werkt dan mee aan wetenschappelijk onderzoek naar bijvoorbeeld membraantechnologie of het verwerken van biomassa. 

  Minor

  De minor is een vrije keuze voor elke student. Je kunt bij Saxion de een minor Chemical Engineering of Internatinoal Water Technology doen. Ook minoren buiten Saxion zijn een optie, denk aan de minor voedingstechnologie of een doorstroomminor naar de universiteit.  De keuze is geheel aan jou. Met een minor geef je je studie een eigen gezicht. Je kunt je ermee verbreden of juist specialiseren.

  Project Living Technology

  Bij het project Living Technology werk je aan een groot multidisciplinair onderzoeksproject. De projecten vinden in principe plaats binnen Saxion, maar er zijn ook mogelijkheden om dit bij een andere hogeschool binnen Europa te gaan doen. Hierbij werk je een half jaar fulltime in een team van studenten van meerdere opleidingen aan een groot onderzoek. De opdracht komt altijd vanuit de industrie of vanuit een lectoraat. Enkele voorbeelden:

  - Waardevolle componenten terug winnen uit mest om daar biokunststoffen uit te maken (in samenwerking met studenten Chemie
  - Kleurstoffen en eiwitten terugwinnen uit algen en uitwerken hoe dit op grote schaal moet, zowel technisch als economisch (in samenwerking met studenten Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek 
  - Ontwikkelen van een waterzuiveringsproces met detectiesensoren voor gas (in samenwerking met studenten Mechatronica en Technische Natuurkunde
  - Materiaalkundig onderzoek (in samenwerking met studenten Industrieel Product Ontwerpen en Werktuigbouwkunde)

  Afstuderen

  De afsluiting van je opleiding is de afstudeeropdracht. Dit is een onderzoek dat je uitvoert bij een onderzoeksinstituut, productiebedrijf, adviesbureau of de overheid. Je voert zelfstandig een onderzoek uit en schrijft daarover een afstudeerverslag. Hiermee laat je zien dat je je hebt ontwikkeld tot een ‘young professional’ die klaar is voor de arbeidsmarkt.


  Internationale mogelijkheden

  Binnen de opleiding Chemische Technologie zijn er tal van mogelijkheden om ervaring op te doen in het buitenland. Je kunt je stage in het buitenland doen of je afstudeeropdracht. Zo is er een aantal studenten die stage- of afstudeeropdrachten uitvoert in bijvoorbeeld Duitsland, Engeland of zelfs Australië. Ook je minor of je Living Technology-project kun je invullen door een half jaar aan een universiteit in een ander land te gaan studeren.

  Specialiseren in watertechnologie

  Student watertechnologie werkt aan opstelling in de proceshalSchoon water is van levensbelang. Daar hoeven we in ons land gelukkig nooit bij stil te staan. We draaien de kraan open en er stroomt lekker en gezond drinkwater uit. Voor 1 miljard mensen in de wereld is dit echter niet vanzelfsprekend. Zij hebben te maken met vervuild drinkwater en kampen met alle problemen die daaraan verbonden zijn. Iedere dag overlijden 6.000 mensen door gebrek aan (schoon) water. 80% van alle ziektes is gerelateerd aan water. Dus drinkwater mag dan wel zo'n simpel product lijken, de totstandkoming ervan is letterlijk van levensbelang. Saxion heeft een speciaal lectoraat gericht op watertechnologie: lectoraat International Water Technology. Er zijn veel mogelijkheden voor onderzoek. Daarnaast is er een minor International Water Technology.

   

   

  Let op! Het automatisch toegangsrecht voor mbo4 studenten binnen het hbo vervalt per voor het studiejaar 2015 - 2016. 
  Lees meer over toegangsrechten mbo-hbo

  Aansluiting mbo-hbo

  De volgende mbo-vooropleidingen sluiten goed aan op de opleiding Chemische Technologie: 

  • Procestechniek
  • Chemische Laboratoriumtechniek.

   

  Meer informatie doorstroom mbo-hbo

  Heb je vragen over de overstap van mbo naar hbo? Neem dan contact op met dhr. Koens: l.a.koens@saxion.nl

  Lees meer over instroom mbo-hbo

  Is Chemische Technologie iets voor jou? Kom dan eens langs op een van onze open dagen waar je kennis kunt maken met studenten en docenten die je nóg meer kunnen vertellen over deze opleiding.

  Heb je dat al gedaan, maar ben je benieuwd hoe het is om bij Saxion te studeren? Of wil je je nog iets verder verdiepen in deze opleiding? Kom dan proefstuderen. Voor Chemische Technologie kan dat door middel van een meeloopdag en een studie try-out. Op dit moment staan er helaas geen proeflessendagen op de agenda.

  Meeloopdag

  Tijdens een meeloopdag loop je mee met een eerstejaarsstudent en ervaar je hoe het is om Saxion student te zijn. Het verschil met een proeflessendag is dat je tijdens de meeloopdag bij echte lessen zit. Hierdoor zijn de lessen vaak al wat moeilijker, maar kom je er wel achter hoe een gewone dag op Saxion eruit ziet, wat de sfeer is in een klas en hoeveel huiswerk studenten moeten maken.

  Kies een Meeloopdag uit het overzicht en meld je aan via de link:
  [MLD-PLACEHOLDER]

  Na aanmelding krijg je automatisch een ontvangstbevestiging in je mailbox, vervolgens een uitnodiging. Let op: we merken dat de mail vaak in je spambox terecht komt. Check dat dus even!

  Proeflessendag

  [PLD-PLACEHOLDER]

  Studie try-out

  Als je in 5 havo of 6 vwo zit, en echt nog twijfels hebt over je studiekeuze, dan kun je er ook voor kiezen om mee te doen aan een studie try-out van Chemische Technologie. Het verschil met een proeflessendag en meeloopdag is dat je 3 tot 4 middagen lessen krijgt. Je maakt bijvoorbeeld opdrachten en gaat op excursie naar het werkveld. Zo krijg je een steeds beter beeld van de opleiding en het beroep. Aan het einde weet je beter of je voor de opleiding kiest, of juist niet! Het is de bedoeling dat je bij alle bijeenkomsten aanwezig bent, dus overleg altijd eerst met je decaan voor aanmelding.

  Meld je aan voor de Studie try-outs:    

  Hulp nodig met kiezen?

  Wil je meedoen aan één van deze activiteiten, maar weet je niet welke het beste bij je past? Neem dan contact op met het Studie InformatieCentrum of stuur ons een berichtje via Facebook of Twitter.

   

  Wiskunde bijspijkeren?