Elektrotechniek (voltijd)

StudievormVoltijd
TypeBachelor opleidingen en studieroutes
LocatieEnschede
Opleidingsduur4 jaar

Bedenk je straks de techniek van de nieuwste elektrische auto, ontwerp jij een zelf aangestuurde drone voor file-inspecties of denk je mee hoe je de wereld energieneutraal kunt maken? Dan past de hbo-opleiding Elektrotechniek van Saxion goed bij jou.

De opleiding Elektrotechniek

Duurzame energievoorziening, Bluetooth Low Energy, auto-elektronica: je komt het dagelijks tegen. Het lijkt allemaal zo gewoon, dat je er niet eens bij stilstaat dat het allemaal elektrotechniek is. Al die apparatuur is ontwikkeld door elektrotechnici. Maar als elektrotechnicus doe je meer: je houdt je bijvoorbeeld ook bezig met de opwekking, de opslag en het transport van elektriciteit. Het liefst op een veilig en milieuvriendelijke manier, zoals met windmolens.

De hbo-opleiding Elektrotechniek bestaat uit de richtingen Elektronica en Energietechniek. Je past nieuwe elektrotechnische kennis toe om nieuwe producten van de toekomst te maken. Bijvoorbeeld een hulprobot, een motor met één wiel, onbreekbare plastic elektronica, inventieve duurzame energie systemen of iets anders wat je graag in de toekomst wilt zien.

Wat leer je?

Bij de opleiding Elektrotechniek leer je het ontwerpen van micro-elektronica (denk aan de ontwikkeling van printplaten en chips die in telefoons en auto’s zijn verwerkt), maar bijvoorbeeld ook alles over energievoorziening en hoe die duurzaam gemaakt kan worden. Je leert over de hardware en hoe die geprogrammeerd moet worden. De opleiding heeft veel praktische modulen, veel projecten en een internationaal karakter.

Het eerste jaar van de opleidingen Elektrotechniek en Technische Informatica is nagenoeg gelijk: zo krijg je een goed beeld van de mogelijkheden. Kom je er bijvoorbeeld achter dat je het programmeren van technische systemen leuker vindt dan het werken met hardware? Dan heb je de optie om over te stappen naar de opleiding Technische Informatica. Bekijk de pagina van Technische Informatica

Verschil Elektrotechniek en Technische Informatica

Elektrotechniek is hardware met een beetje software. Technische Informatica is juist software met een beetje hardware. Dat is grofweg het grootste verschil tussen beide opleidingen. 

Studievereniging opleiding Elektrotechniek: SV WATT

De opleiding Elektrotechniek heeft een actieve studievereniging WATT.

Elektrotechniek in cijfers

Startmoment: September
Theorie: 50%
Praktijk en groepsopdrachten: 40%
Studieloopbaanbegeleiding: 10%

Na het afronden van de opleiding, mag je de titel Bachelor of Science voeren. Je kunt aan de slag bij diverse bedrijven en functies vervullen zoals technicus, ontwikkelaar of onderzoeker.

Beroepen voor elektrotechnici

Als elektrotechnisch engineer kun je overal terecht. Van mkb tot multinationals, in de maakindustrie of bij ontwikkelbedrijven. Je kunt bijvoorbeeld werken als programmeur van softwarebesturingssystemen, adviseur bij een ingenieursbureau of ontwerper elektronica van een radarsysteem. Of je richt je op onderzoek, ontwikkeling en ontwerp. Heb je internationale ambities? Met je diploma Elektrotechniek kun je wereldwijd aan de slag.

Als elektrotechnicus kun je bijvoorbeeld aan de slag gaan als:

 • elektrotechnicus
 • adviseur duurzame energie
 • test engineer/quality manager
 • embedded hardware/software engineer
 • projectleider
 • netbeheerder
 • automatisering specialist
 • onderzoeker
 • docent


Doorstuderen na de hbo-opleiding Elektrotechniek?

Als je na je hbo-opleiding Elektrotechniek wilt doorstuderen kun je onder andere denken aan de unieke masteropleiding Applied Nanotechnology van Saxion of de master Elektrotechniek aan de universiteit. 

Heb je ambities om meer commercieel en procesmatig te gaan werken? Dan kun je kiezen uit de post-hbo opleiding BK5, waarmee je binnen één jaar een tweede hbo-diploma kunt behalen.   Toelatingseisen 2017/2018

  Om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze adviseren wij om je uiterlijk op 1 mei aan te melden. Je neemt dan deel aan de studiekeuzecheck. De uitslag hiervan is niet bindend. Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, kun je met de opleiding van je keuze beginnen in september. Tussen 2 mei en 15 augustus kun je je nog steeds aanmelden, alleen is in die periode de uitkomst van je studiekeuzecheck leidend. Een negatief studiekeuzeadvies heeft tot gevolg dat je niet met de opleiding kan beginnen.

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2017-2018. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken (bijv. Economie1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2).

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt bent' (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten moet je een deficiëntietoets afleggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat hebt voor de hieronder genoemde vakken:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja, met Natuurkunde of Natuur, Leven & Technologie
  Economie en Maatschappij (EM)Nee
  Cultuur en Maatschappij (CM)Nee
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja, met Natuurkunde of Natuur, Leven & Technologie
  Economie en Maatschappij (EM)Ja, met Natuurkunde
  Cultuur en Maatschappij (CM)Nee
  Deficiëntieonderzoek bij ontbrekende of ontoereikende vakken

  Wanneer je genoemde vakken niet hebt gevolgd, moet je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toegelaten te worden:
  - toets Natuurkunde 
  Voor het vak Natuur, Leven & Technologie wordt geen deficiëntietoets aangeboden.

  Toelating mbo

  Saxion hanteert de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers' niet.

  Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid.

  Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - certificaat Staatsexamen programma II;
  - certificaat Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO);
  - certificaat Profiel Academische Taalvaardigheid.
  Als je de Nederlandse taal niet op niveau B2 beheerst, kun je deelnemen aan het Staatsexamen Programma II via DUO.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - toets Natuurkunde
  - toets Wiskunde B

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2017, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het '21+onderzoek'. Je bent toelaatbaar tot inschrijving voor de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - onderdeel Nederlands
  - capaciteitenonderzoek waarbij 4 onderdelen van de DAT (Differentiële Aanleg Test) en 1 onderdeel uit de Drenth testserie worden afgenomen
  - toets Natuurkunde
  - toets Wiskunde B

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek en het 21+onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure.

  Overige toelatingsbepalingen

  - niet van toepassing

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met de Studentenbalie:
  - Deventer: 088 - 019 3773
  - Enschede: 088 - 019 1808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  Toelatingseisen 2018/2019

  Om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze adviseren wij om je uiterlijk op 1 mei aan te melden. Je neemt dan deel aan de studiekeuzecheck. De uitslag hiervan is niet bindend. Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, kun je met de opleiding van je keuze beginnen in september. Tussen 2 mei en 15 augustus kun je je nog steeds aanmelden, alleen is in die periode de uitkomst van je studiekeuzecheck leidend. Een negatief studiekeuzeadvies heeft tot gevolg dat je niet met de opleiding kan beginnen.

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2018-2019. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken (bijv. Economie1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2).

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt bent' (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten moet je een deficiëntietoets afleggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat hebt voor de hieronder genoemde vakken:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja, met Natuurkunde of Natuur, Leven & Technologie
  Economie en Maatschappij (EM)Nee
  Cultuur en Maatschappij (CM)Nee
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja, met Natuurkunde of Natuur, Leven & Technologie
  Economie en Maatschappij (EM)Ja, met Natuurkunde
  Cultuur en Maatschappij (CM)Nee
  Deficiëntieonderzoek bij ontbrekende of ontoereikende vakken

  Wanneer je bovenstaande vakken niet hebt gevolgd, moet je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toegelaten te worden:
  - toets Natuurkunde 
  Voor het vak Natuur, Leven & Technologie wordt geen deficiëntietoets aangeboden.

  Toelating mbo

  Saxion hanteert de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers' niet.

  Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid.

  Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande diploma's/certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - diploma Staatsexamen programma II; deelname via DUO
  - het certificaat Profiel Educatief Startbekwaam  (voorheen Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO) of
  - het certificaat Profiel Educatief Professioneel (voorheen Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT); deelname via het CNaVT.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - toets Natuurkunde
  - toets Wiskunde B

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2018, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het '21+onderzoek'. Je bent toelaatbaar tot de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - onderdeel Nederlands
  - capaciteitenonderzoek 
  - toets Natuurkunde
  - toets Wiskunde B

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek en het 21+onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure die op www.saxion.nl wordt gepubliceerd. Na je aanmelding voor de opleiding krijg je hier meer informatie over toegezonden, samen met een deelnameformulier voor het door jou af te leggen deficiëntie- en/of 21+onderzoek.

  Overige toelatingsbepalingen

  - niet van toepassing

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met Servicepoint Studentenbalie:
  - Deventer: 088 - 019 3773
  - Enschede: 088 - 019 1808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 8.00 - 16.30 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  Jan Laan werkt in multidisciplinair Living Technology-project aan zuinige aansturing voor LED-lampen

  Jan Laan, student Elektrotechniek, Saxion“Wat we hier aan het doen zijn? We wilden er net mee ophouden voor vandaag, maar we werken hier voor ons Living Technology-project aan een opdracht van het lectoraat Duurzame Energievoorziening met de titel Optimisation of Energy Efficient LED drivers. ‘We’ dat zijn 3 studenten Elektrotechniek; Jesse Knol, Wesley Phagoe en ikzelf en Thijs Teerlink, student Technische Natuurkunde. Aanvankelijk was het een opdracht van een start-up-bedrijf dat een idee had over de aansturing van LED-lampen. LED-lampen hebben een omvormer nodig om licht uit te kunnen zenden en dat start-up-bedrijf had een conceptidee voor een zuinigere versie die bovendien het netwerk minder zou belasten. Helaas verliep de samenwerking met die start-up door omstandigheden zo moeizaam dat de samenwerking is stopgezet. Dat is jammer, maar we kunnen ons nog wel motiveren hoor! We hebben nu echt ons eigen project en werken gewoon verder met onze eigen ideeën, in plaats van dat we aangestuurd worden. En we rapporteren gewoon aan het lectoraat.

  De samenwerking in onze groep verloopt prima, De student Technische Natuurkunde doet vooral de metingen met het licht zodat deze informatie doorgestuurd kan worden naar LabView. Het komt mooi uit dat zijn studie meer op onderzoek is gericht dan bij Elektrotechniek wat meer praktisch is.

  Voor het project hebben we een concept gebouwd, dat ligt hier op tafel. Dit concept werkt op een lagere spanning dan de netspanning. Het was eigenlijk de bedoeling dat een volgende groep hieraan verder zou werken, maar door het stopzetten van de samenwerking met het bedrijf gaat dat niet door. Maar volgens onze begeleider kunnen onze resultaten straks wel bij bepaalde lessen ingezet worden.”

   

  Teun Hamer, derdejaarsstudent Elektrotechniek

  "Op de middelbare school was ik goed in wiskunde en natuurkunde en ook ben ik altijd al geïnteresseerd geweest in techniek. Ik wilde weten hoe ingenieurs bepaalde dingen in elkaar zetten en hoe (elektrische) apparaten werken. Ik zocht dus een studie waarbij ik iets kon doen met mijn sterke punten en tegelijkertijd iets kon creëren. Elektrotechniek is een goede mix hiervan!

  Tijdens de opleiding heb ik veel geleerd over (elektro)techniek, maar ook over hoe je een onderzoek opzet en projectmatig moet werken. Het allermooiste is om een lange tijd bezig te zijn met een project en vervolgens iets te creëren of aan te passen zoals jij het hebt verzonnen en het daarna ook nog werkend te maken. Naast het opdoen van kennis is het belangrijk dat je je ontwikkelt als persoon. Je studententijd is een tijd waarin je veel nieuwe, leuke mensen leert kennen en zelfstandiger wordt.

  Ik hou van de kleinschaligheid van de opleiding. Je leert elkaar snel kennen en de docenten zijn heel betrokken. Verder is er een gezellige studievereniging (s.v. Watt) die veel activiteiten en gezellige avonden organiseert. De studie elektrotechniek is een leuke, maar wel pittige studie. Toch is de studie goed te doen als je maar geïnteresseerd bent, je voldoende inzet en doorzettingsvermogen hebt!"

   

  Mathijs van den Berg (30), in 2010 afgestudeerd bij de opleiding Elektrotechniek werkt als Embedded Engineer bij KITT Engineering in Enschede

  Mathijs van den Berg, afgestudeerd Elektrotechniek, Saxion“Mijn studie is heel waardevol geweest voor wat ik nu doe. Naast de kennis die je opdoet tijdens de lessen, heb ik ook veel gehad aan mijn minor. Daarin leerden we hoe je een projectgroep vormt en de werkzaamheden goed organiseert. Heel belangrijk, aangezien er in het bedrijfsleven veel projectmatig wordt gewerkt. Ik heb op verzoek van een voormalig docent inmiddels zelf een gastcollege gegeven aan studenten Elektrotechniek. Heel leuk om te doen.

  Tijdens mijn afstudeerstage bij Thales in Hengelo heb ik me bezig gehouden met een nieuwe detectiemethode voor radartoepassingen. Heel interessant, maar ik merkte ook dat een enorm bedrijf als Thales niet bij me past. Tijdens een bedrijvendag op Saxion kwam ik in contact met een bureau dat me wel aansprak: KITT Engineering, een ingenieursbureau met tien medewerkers. Ik heb een open sollicitatie geschreven en ben aangenomen.

  KITT Engineering ontwikkelt elektronica hard- en software. We werken voor heel verschillende opdrachtgevers, van Yalp, bekend van de interactieve voetbalmuren, tot kunstenaars. Geen twee projecten zijn hetzelfde. Ik werk hier nu zes jaar, maar mijn werk is zo afwisselend en uitdagend dat ik nog geen behoefte heb om te verkassen. Maar mocht ik dat willen, dan zal dat geen probleem zijn. Dat is het mooie van een technische studie: de banen liggen: de banen liggen voor het oprapen.”

   

  Stef Gortemaker, student Elektrotechniek, bouwt netwerk dat elektrisch signaal versterkt

  Stef Gortemaker, student Elektrotechniek, Saxion“Ik zit nu in de les Advanced Electronics, één van de tweedejaarsvakken van de opleiding Elektrotechniek. Ik ben nu een netwerk aan het testen, aan het simuleren en berekeningen aan het uitvoeren. Zo bouw ik op de computer een netwerk na dat een elektrisch signaal kan versterken. Wat de toepassing is? Dat weet ik eigenlijk niet, maar volgens onze docent is de versterking van elektrische signalen heel ‘handig’ als je in het ziekenhuis ligt met allerlei sensoren op je lichaam. Die sensoren vertalen dan die signalen, zodat de verpleging weet dat er wat met je aan de hand is. Bij deze opdracht komt aardig wat wiskunde kijken, vooral veel rekenwerk: best moeilijk! Deze les duurt 1,5 uur, en in totaal hebben we hier 2 weken de tijd voor.”

   

  Dewant Katare, student Electrical & Electronic Engineering (= de Engelstalige variant van de opleiding Elektrotechniek)

  Dewant Katare, student Electrical & Electronic Engineering, Saxion“Ik zit hier wel in het nanolab, maar ik studeer geen Nanotechnology hoor, ik doe Electrical & Electronic Engineering. Ik gebruik de apparatuur hier voor het digitaal uitlezen van micro (Cantilever) sensoren op een chip. Die chip bevat in dit geval informatie over ademhalingsanalyses.”

   

   

   

   

  Gijs van den Eerenbeemt, student opleiding Elektrotechniek: veel verschillende aspecten binnen de opleiding Elektrotechniek

  Een veel gestelde vraag, maar toch lastig te beantwoorden: "Wat wil je later worden".

  Student in lab Elektrotechniek Saxion"Toen ik zeven was, riep ik astronaut. Vijf jaar later was het piloot, en nu? Ik wil later doen wat ik leuk vind, techniek heeft mij altijd al gelegen en jou waarschijnlijk ook. Hier op de opleiding elektrotechniek komen we in aanraking met vele verschillende aspecten binnen het vak. En hoe meer ik leer, hoe meer dingen ik zelf wil gaan ontdekken. Bij onze opleiding Elektrotechniek is daar ook de ruimte voor. Momenteel ben ik samen met vier medestudenten bezig om een draadloze hartslagmeter te realiseren. Het leuke is dat je niet alleen een goed product wilt maken, stiekem wil je hem net iets beter maken dan die van de andere project groepen."

   

   

   

  Gedurende de vierjarige hbo-opleiding Elektrotechniek leer je hoe je de theorie direct toepast in de praktijk. Al vanaf het eerste jaar ga je aan de slag met praktijkopdrachten.

  Eerste jaar

  Het eerste jaar staat in het teken van het ‘kunnen maken’. In de practica en theorielessen draait het om meettechniek, elektronica en technisch programmeren. Je vormt in het eerste jaar een stevige basis van wiskunde en fysica en leert alles over netwerkanalyse, analoge elektronica, digitale elektronica en programmeren. Met deze kennis werk je aan diverse projecten. Zo maak je een elektronische kluis aan de hand van een printplaatje met een lamp en schakelaar en moderniseer je een koffiezetapparaat. Daarnaast leer je bijvoorbeeld programmeren in C met behulp van Arduino en ledjes aansturen met een microcontroller.

  De lessen worden in het Nederlands verzorgd. Vanaf het tweede jaar is de voertaal Engels, afhankelijk van de samenstelling van de groepen. Je volgt colleges samen met studenten van de opleiding Technische Informatica.

  Vakken

  • Wiskunde en natuurkunde
  • Elektrische netwerken: DC (gelijkstroom), AC (wisselstroom) en power
  • Programmeren in C
  • Digitale en analoge elektronica
  • Communicatieve vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling
  • Projecten (hardware, software en systeem

   

  Tweede jaar

  Omdat het vakgebied van Elektrotechniek en Technische Informatica zo groot is, kun je je na het eerste jaar specialiseren. De projecten en de basisvakken blijven voor alle studenten hetzelfde. Je kiest uit een van de volgende richtingen:

  Specialisatie Elektronica / Electronic Information Engineering (EIE)
  De specialisatie EIE focust zich op elektronica en miniatuur hardware, zoals micro electronic intelligence, signal control, analysis and communication. Je leert over embedded systemen en micro-elektronica die overal in verstopt zitten, zoals in een iPad of een elektrische fiets. Maar denk bijvoorbeeld ook aan een slimme thermostaat, die meer inzicht biedt in het verbruik en die je via internet kunt bedienen. Ook volg je vakken als Microcontroller en Signaalbewerking en programmeer je met behulp van de mini-computer Raspberry Pi.

  Vakken

  • Wiskunde en regeltechniek
  • Objectgeoriënteerd programmeren
  • Elektromagnetische comptabiliteit (EMC)
  • Microcontrollers en programmeerbare hardware (FPGA & HDL)
  • Datanetwerken en telecommunicatie
  • Analoge en vermogens elektronica 
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Projecten (simulatie & realisatie, elektronisch systeem)

  Specialisatie Energietechniek / Electrical Power and Automation (EPA)
  De specialisatie EPA richt zich op energietechniek en 'het grote werk' hardware, zoals high power, high voltage, energy conversion en large scale automation. Met andere woorden, je bouwt aan complexe systemen om energie over te brengen en om te zetten en houd je bezig met alle facetten die daarbij komen kijken, van productontwikkeling tot advies. Je volgt colleges zoals Energiesystemen, Aandrijvingen en Industriële automatisering en leert programmeren om voedingen en analoge elektronica te maken. Na het afronden van deze specialisatie kun je bijvoorbeeld deel uitmaken van een adviseursteam bij een ingenieursbureau die plannen maakt voor een windmolenpark op zee. 

  Vakken

  • Wiskunde en regeltechniek
  • Objectgeoriënteerd programmeren
  • Elektromagnetische comptabiliteit (EMC)
  • Vermogens elektronica 
  • Energievoorziening (smart grids, power quality, opwekking, transport en distributie)
  • Elektrische aandrijvingen 
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Projecten (simulatie & realisatie, industrieel automatiseringssysteem)

   

  Derde jaar

  Stage in het bedrijfsleven
  In het derde jaar van de opleiding Elektrotechniek ga je een half jaar op stage en leer je hoe je toegepast onderzoek doet.

  Living Technology project 
  Gedurende het Living Technology project werk je samen met studenten van verschillende opleidingen aan een onderzoek. Je maakt hierbij gebruik van de nieuwste ontwikkelingen en inzichten op het gebied van Elektronica en Energie. Een mooi voorbeeld is het Small Size Holland project waarin studenten werken aan de innovatie van een voetbalrobot. Het doel is om mee te doen aan de jaarlijkse Robocup

  Vakken

  • Embedded Systems (voor Elektronica/EIE-studenten)
  • Advanced Energy Systems (voor Energietechniek/EPA-studenten)
  • Keuzemodule

   

  Vierde jaar

  Minor
  In het vierde jaar volg je een minor van een half jaar. Dit geeft je de mogelijkheid om kennis en vaardigheden te verbreden of te verdiepen. 

  Afstudeerproject in het bedrijfsleven
  Je kunt afstuderen bij elektronicabedrijven zoals Nedap, KITT Engineering, Brunelco en Bruco. Maar ook bij energiebedrijven zoals Eaton, Strukton en Moekotte. De meeste afstudeeropdrachten worden aangedragen door het bedrijfsleven en de Saxion-lectoraten, maar het mag ook een actueel probleem omvatten dat door jou zelf wordt bedacht. Ook is het mogelijk om een eigen start-up te beginnen in samenwerking met het Saxion Centrum voor Ondernemerschap. 

   

  Studeren in het buitenland

  Je kunt kiezen voor een stage- of afstudeeropdracht in binnen- of buitenland. Saxion heeft contacten met partneruniversiteiten in China en Vietnam en doet mee met het European Project Semester (EPS-project) waarin tien universiteiten participeren uit Polen, Zweden, Ierland, Duitsland en Spanje. Als je deelneemt aan een EPS-project doe je dit in plaats van het Living Technology project. 

  Algemene informatie doorstroom mbo-hbo Elektrotechniek


  Als je een mbo-opleiding volgt richting Elektrotechniek, dan sluit jouw opleiding goed aan bij de hbo-opleiding Elektrotechniek bij Saxion in Enschede. Je kunt deelnemen aan een doorstroomprogramma, waarbij je lessen volgt op het hbo, zodat je sneller klaar bent met je studie. De totale duur van je mbo-hbo studie is 7,5 jaar. Je kunt bijvoorbeeld deelnemen aan het doorstroomprogramma met een mbo-opleiding niveau 4: 

  • Elektrotechnische industriële producten en systemen (Technicus)

  • Middenkader engineering (Technicus) elektrotechniek

  Opbouw doorstroomprogramma(‘s) Elektrotechniek

  Het programma is zodanig opgebouwd dat er voor de mbo-doorstromers een verlichting van het propedeuseprogramma Elektrotechniek ontstaat. Je krijgt meer tijd om je de kennis eigen te maken, te wennen aan het studieritme van het hbo en je een goede studiehouding eigen te maken. Hieronder is het voorgestelde programma weergegeven.

   

  3de jaar mbo   4de jaar mbo

  4de jaar mbo

   

  Propedeuse hbo

  september-instroom

  Sem 1 Sem 2 Sem 1 Sem 2  
  ROC ROC ROC ROC Opleiding ELT
  4dagen mbo programma 4dagen mbo programma 4dagen mbo programma 4dagen mbo programma) Stagevrijstelling
  Op ROC Op ROC Op Saxion Op Saxion  
  Wisk 2u/w Wisk 2u/w

  Wisk A.V. 2u/w

  i.s.m. WB

  Wisk I & D.

  ELT module 2u/w

   
  Natk. 2u/w Natk. 2u/w Digitale techniek 1 2u/w Natuurkunde 2u/w  
  Ned. 1u/w Engels1u/w

  Ned 1u/w

  i.s.m. WB

  Engels 1u/w

  i.s.m. WB

   
  SLB. 1u/w SLB. 1u/w SLB 1u/w SLB. 1u/w  

  Wisk A.V. = Wiskunde algebraïsche vaardigheden

  Wiskunde en specifiek elektrotechniek
  In het 4de jaar nemen de studenten deel aan twee wiskunde modules, algebraïsche vaardigheden (A.V.) en differentiëren & Integreren (D.&I.) van de propedeuse.

  Het specifieke elektrotechniekprogramma wordt ingevuld met de propedeuse modules: Digitale techniek 1 en Natuurkunde. In Digitale techniek 1 worden logische schakelingen behandeld die de basis zijn van veel elektrotechnische automatisering zowel in de energie- als de informatietechniek. In de natuurkunde wordt ingegaan op trillingen en golven, magnetisme en een aantal andere fundamentele natuurkunde principes.

  Een succesvolle mbo-doorstroomstudent heeft in  alle 4 kwartielen van de propedeuse 4 in plaats van 5 modulen. Minder succesvolle studenten kunnen de Wiskunde algebraïsche vaardigheden en de twee digitale modulen alsnog halen in de propedeuse.

  Meer informatie doorstroom mbo-hbo Elektrotechniek

  Heb je vragen over de studiegroepen bij de opleiding Elektrotechniek? Dan kun je contact opnemen met dhr. Wim Harmsen, 088-019 1060, g.w.harmsen@saxion.nl
   

  Lees meer over doorstroom van mbo naar hbo

   

   

  Is de opleiding Elektrotechniek iets voor jou? Kom dan eens langs op een van onze open dagen waar je kennis kunt maken met studenten en docenten die je nóg meer kunnen vertellen over deze opleiding.

  Heb je dat al gedaan, maar ben je benieuwd hoe het is om bij Saxion te studeren? Of wil je je nog iets verder verdiepen in deze opleiding? Kom dan proefstuderen. Voor Elektrotechniek kan dat op twee manieren: door een meeloopdag of door mee te doen aan de studie try-out.

  Meeloopdag

  Tijdens een meeloopdag loop je mee met een student en ervaar je hoe het is om Saxion student te zijn. Het verschil met een proeflessendag is dat je tijdens de meeloopdag bij echte lessen zit. Hierdoor zijn de lessen vaak al wat moeilijker, maar kom je er wel achter hoe een gewone dag op Saxion eruit ziet, wat de sfeer is in een klas en hoeveel huiswerk studenten moeten maken.

  Kies een Meeloopdag uit het overzicht en meld je aan via de link:
  [MLD-PLACEHOLDER]

  Na aanmelding krijg je automatisch een ontvangstbevestiging in je mailbox. Vervolgens een uitnodiging. Let op: we merken dat de mail vaak in je spambox terecht komt. Check dat dus even!

  Proeflessendag

  [PLD-PLACEHOLDER]

  Studie try-out

  Als je in 5 havo of 6 vwo zit, en echt nog twijfels hebt over je studiekeuze, dan kun je er ook voor kiezen om mee te doen aan een studie try-out van Elektrotechniek. De studie try-out van Elektrotechniek is samen met de opleidingen Mechatronica, Technische Informatica en Technische Natuurkunde

  Het verschil met een proeflessendag en meeloopdag is dat je 4 middagen lessen krijgt. Je maakt bijvoorbeeld opdrachten en gaat op excursie naar het werkveld. Zo krijg je een steeds beter beeld van de opleiding en het beroep. Aan het einde weet je beter of je voor de opleiding kiest, of juist niet! Het is de bedoeling dat je bij alle bijeenkomsten aanwezig bent, dus overleg altijd eerst met je decaan voor aanmelding.

  Meld je aan voor de Studie try-outs:

  Hulp nodig met kiezen?

  Wil je meedoen aan één van deze activiteiten, maar weet je niet welke het beste bij je past? Neem dan contact op met het Studie InformatieCentrum of stuur ons een berichtje via Facebook of Twitter.

   

  Wiskunde bijspijkeren?