Industrieel Product Ontwerpen (voltijd)

StudievormVoltijd
TypeBachelor opleidingen en studieroutes
LocatieEnschede
Opleidingsduur4 jaar

Let op in verband met eventuele vakantieplannen: de introductie van deze opleiding is verplicht en vindt plaats op 28 en 29 augustus 2017!

Geïnteresseerd in de creatieve kant van techniek en wil je nieuwe producten ontwerpen of bestaande verbeteren? Bij de hbo-opleiding Industrieel Product Ontwerpen leer je de gebruikersvraag te vertalen naar een functioneel product waarbij je onderzoekt, bedenkt, ontwerpt en alles technisch uitwerkt.

Industrieel ontwerpen: denken vanuit de eindgebruiker

Als industrieel ontwerper denk je na vanuit het oogpunt van de gebruiker en onderzoek je en stel je vast aan welke eisen het te ontwikkelen product moet voldoen. Je ontwikkelt producten die beantwoorden aan deze eisen en verwachtingen op het gebied van technisch functioneren, gebruiksgemak, commerciele haalbaarheid (kostprijs) en vormgeving/beleving.

Innovatief bezig zijn

Onze IPO-docenten brengen een schat aan ervaring mee uit het bedrijfsleven en werken op nauwe voet samen met de industrie, waardoor ze inspirerend en innovatief materiaal kunnen bieden aan onze toekomstige ontwerpers. Een vakgebied waarin vernieuwing en innovatie altijd een belangrijke rol spelen.

Studievereniging opleiding Industrieel Product Ontwerpen: SV Archimedes

De opleiding Industrieel Product Ontwerpen heeft een actieve studievereniging Archimedes.

Een nieuw product ontwerpen is een complexe uitdaging. Als industrieel productontwerper heb je een goed overzicht over alle aspecten van productontwikkeling en hou je rekening met zaken als materiaalgebruik, productietechniek, veiligheid en duurzaamheid. Je bedenkt en ontwerpt vanuit perspectief van de gebruiker en adviseert de klant over het optimale ontwerp. Je mag de titel Bachelor of Science voeren.

Kies met techniek voor een uitdagende carriere

Na de hbo-studie Industrieel Product Ontwerpen kun je aan de slag gaan als:

 • industrieel ontwerper /industrial design engineer bij een bij een ontwerpbureau of producerend bedrijf
 • ontwerper bij een ontwerpafdeling van een bedrijf
 • ontwikkelaar bij een ontwikkelafdeling van een bedrijf
 • constructeur bij een ingenieursbureau
 • zelfstandig ondernemer

Doorstuderen na je hbo-opleiding Industrieel Product Ontwerpen?

Heb je ambities om meer commercieel en procesmatig te gaan werken? Dan kun je kiezen uit de post-hbo opleiding BK5, waarmee je binnen een jaar een tweede hbo-diploma kunt behalen. Of je kunt denken aan de unieke masteropleiding Applied Nanotechnology van Saxion. Ook zijn er diverse universiteiten, zoals de Universiteit Twente en de TU Delft, waar je de masteropleiding Industrieel Ontwerpen kunt volgen.
   Toelatingseisen 2016/2017

  Om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze adviseren wij om je uiterlijk op 1 mei aan te melden. Je neemt dan deel aan de studiekeuzecheck. De uitslag hiervan is niet bindend. Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, kun je met de opleiding van je keuze beginnen in september. Tussen 2 mei en 15 augustus kun je je nog steeds aanmelden, alleen is in die periode de uitkomst van je studiekeuzecheck leidend. Een negatief studiekeuzeadvies heeft tot gevolg dat je niet met de opleiding kan beginnen.

  Om te kunnen beginnen met de opleiding Industrieel Product Ontwerpen, moet je aan de toelatingseisen van de betreffende opleiding voldoen. Bekijk welke vooropleiding, profiel en vakken je nodig hebt om toegelaten te worden tot de opleiding.

  NB voor studiejaar 2017-2018 worden de toelatingseisen weer verzwaard. Het profiel CM (havo en vwo) biedt dan geen toelating. Voor de havoprofielen gelden deficiënties voor NG en EM. (NG eist natuurkunde of nlt en EM eist natuurkunde).

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2016-2017. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel.

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan de toelatingseisen en je dus ‘deficiënt bent’ voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten dien je een deficiëntietoets af te leggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een diploma havo of vwo met gewenst profiel en je toont aan dat je de volgende vakken in de vrije ruimte of als extra vak met voldoende resultaat hebt gevolgd:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja, met Wiskunde A of Wiskunde B
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja
  Deficiëntieonderzoek bij ontoereikende vakken

  Wanneer je genoemde vakken niet hebt gevolgd, kun je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toelating te verkrijgen:
  - toets Wiskunde A of toets Wiskunde B ter vervanging van het vak Wiskunde A of Wiskunde B.

  Toelating mbo

  Saxion hanteert niet de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers'

  Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid.

  Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

  Bekijk de opleidingen uit de mbo-domeinen en de opleidingen van Saxion uit de hbo-sectoren die onder de regeling 'nadere toelatingseisen' vallen.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - certificaat Staatsexamen programma II;
  - certificaat Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO);
  - certificaat Profiel Academische Taalvaardigheid.
  Als je de Nederlandse taal niet op niveau B2 beheerst, kun je deelnemen aan het Staatsexamen Programma II via DUO.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - toets Natuurkunde
  - toets Wiskunde B

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2016, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het ‘21+onderzoek’. Je bent toelaatbaar tot inschrijving voor de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - onderdeel Nederlands
  - capaciteitenonderzoek waarbij 4 onderdelen van de DAT (Differentiële Aanleg Test) en 1 onderdeel uit de Drenth testserie worden afgenomen
  - toets Natuurkunde
  - toets Wiskunde B

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek, het 21+onderzoek en het NT2onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure die je, indien noodzakelijk, na aanmelding voor de opleiding wordt toegezonden, inclusief een deelnameformulier voor een deficiëntie- en/of 21+onderzoek.

  Overige toelatingsbepalingen

  - niet van toepassing

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met de Studentenbalie:
  - Deventer: 0570 - 603773
  - Enschede: 053 - 4871808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  Toelatingseisen 2017/2018

  Om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze adviseren wij om je uiterlijk op 1 mei aan te melden. Je neemt dan deel aan de studiekeuzecheck. De uitslag hiervan is niet bindend. Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, kun je met de opleiding van je keuze beginnen in september. Tussen 2 mei en 15 augustus kun je je nog steeds aanmelden, alleen is in die periode de uitkomst van je studiekeuzecheck leidend. Een negatief studiekeuzeadvies heeft tot gevolg dat je niet met de opleiding kan beginnen.

   

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2017-2018. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken (bijv. Economie1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2).

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt bent' (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten moet je een deficiëntietoets afleggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat hebt voor de hieronder genoemde vakken:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja, met Natuurkunde of Natuur, Leven & Technologie
  Economie en Maatschappij (EM)Ja, met Natuurkunde
  Cultuur en Maatschappij (CM)Nee
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Nee
  Deficiëntieonderzoek bij ontbrekende of ontoereikende vakken

  Wanneer je genoemde vakken niet hebt gevolgd, moet je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toegelaten te worden:
  - toets Natuurkunde
  Voor het vak Natuur, Leven & Technologie wordt geen deficiëntietoets aangeboden.

  Toelating mbo

  Saxion hanteert de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers' niet.

  Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid.

  Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - certificaat Staatsexamen programma II;
  - certificaat Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO);
  - certificaat Profiel Academische Taalvaardigheid.
  Als je de Nederlandse taal niet op niveau B2 beheerst, kun je deelnemen aan het Staatsexamen Programma II via DUO.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - toets Natuurkunde
  - toets Wiskunde B

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2017, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het '21+onderzoek'. Je bent toelaatbaar tot inschrijving voor de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - onderdeel Nederlands
  - capaciteitenonderzoek waarbij 4 onderdelen van de DAT (Differentiële Aanleg Test) en 1 onderdeel uit de Drenth testserie worden afgenomen
  - toets Natuurkunde
  - toets Wiskunde B

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek en het 21+onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure.

  Overige toelatingsbepalingen

  - niet van toepassing

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met de Studentenbalie:
  - Deventer: 088 - 019 3773
  - Enschede: 088 - 019 1808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

   

  Studenten Industrieel Product Ontwerpen geven afvalplastic tweede leven

  Kinderen verwerken plastic met door studenten IPO en WB ontworpen machineHet is een wereldwijd probleem: vervuiling van rivieren en oceanen door drijvende stukken kunststof. In het Living Technology-project Plastic Fantastic gingen de Saxion-studenten Wesley van Raaij, Hugo Wichers, Jaap Klein, Rens Meijer, Esmee Teders, van de opleidingen Werktuigbouwkunde en Industrieel Product Ontwerpen de strijd aan met dit probleem. In een half jaar tijd ontwikkelden zij onder de vlag van het lectoraat Lichtgewicht Construeren een machine, de Extrudinator, waarmee het vervuilende plastic kan worden verwerkt, om er vervolgens nieuwe producten van te maken. 

  Lees meer over het project Plastic Fantasic in Sax Magazine van juni 2016

   

   

   

  Stefan Geusendam, student Industrieel Product Ontwerpen

  Stefan Geusendam, student Industrieel Product Ontwerpen, IPO"Ik ben bezig met het ontwerp van een apparaat voor huidverzorging voor jongens. Het literatuuronderzoek heb ik al afgerond en mijn schetsen al ingeleverd. Nu moet ik alleen het verslag nog afronden."

   

   

   

   

   

  Eva Nibbelink, studente Industrieel Product Ontwerpen

  Eva Nibbelink, studente Industrieel Product Ontwerpen, IPO“Ik ben nu bezig met vormstudies voor het ontwerp van een nieuw een apparaat dat ik heb bedacht. Het apparaat meet de temperatuur van het deksel van een pan, om te voorkomen dat het water overkookt. Het apparaat geeft namelijk een piepsignaal als het water kookt. Veel mensen zijn tegenwoordig met gezondheid bezig. Daarom wilde ik geen metalen apparaat ontwerpen dat je in de pan moet doen.”

   

   

   

  Emiel Pegge: eigenaar van Seezers.com en mede-eigenaar TBD Composites

  Emiel Pegge in overleg met studenten werktuigbouwkunde

  Voormalig student Emiel Pegge gaat als een speer. Na zijn opleiding Industrieel Product Ontwerpen ontpopte hij zich met enige hulp van het Saxion Centrum voor Ondernemerschap en Kennispark Twente tot een volbloed ondernemer. Hij is eigenaar van Seezers.com en mede-eigenaar van TBD Composites. Met de bomvolle agenda die daarbij hoort. 

   

  >> In de uitgave Tip/Top 50 van 2015 lees je hoe de werkweek van Emiel er tegenwoordig uitziet.

   

   

  De opleiding Industrieel Product Ontwerpen heeft een brede technische basis. Vanuit deze basis leer je verder en ga je je specialiseren in de richting die het beste bij jou aansluit. Al vanaf de eerste twee jaar krijg je een flinke portie wiskunde, mechanica, constructie- en productietechniek en materialenkennis. Daarnaast leer je over vormgeving, ergonomie, marketing en bedrijfskunde. Ook communicatie en presentatie vormen belangrijk onderdelen van je lespakket. 

  Ontwerpprojecten vormen de rode draad

  Studente IPO met werkstuk uit lasersnijderJe gaat een groot deel van je studietijd aan de slag in projectvorm: zowel individueel als samen met je medestudenten werk je aan praktijkgerichte opdrachten. Een aantal opdrachten voer je uit voor internationale bedrijven. Ook leer je om in verschillende rollen in een team te werken. 

   Top Talent Programma Vanaf het tweede studiejaar kun je in aanmerking komen voor het Saxion Top Talent Programma. Je krijgt er de kans om jouw talenten verder te ontwikkelen zodat je een eenvoudige en soepele overgang ervaart van hbo naar wo. Meer weten? Lees alle info op Top Talent Programma.

  Kennis over de praktijk

  In het derde en vierde jaar doe je behoorlijk wat praktijkervaring op: in het derde studiejaar loop je stage en werk je mee aan een multidisciplinaire bedrijfsopdracht in een Living Technology project, samen met studenten van andere technische opleidingen, zodat je kennis maakt met het (internationale) bedrijfsleven. Vervolgens volg je in de eerste helft van het vierde studiejaar een minor naar keuze. Het laatste halfjaar staat in het teken van je afstudeeropdracht bij een bedrijf.

  Waar je op moet letten bij de aanschaf van een laptop

  Voor de opleiding Industrieel Product Ontwerpen heb je een laptop nodig die aan bepaalde eisen voldoet. Dit heeft onder andere te maken met de grafische programma’s die wij gebruiken, zoals Solid Works.

  Denk er bij het aanschaf van je laptop aan dat hij voldoet aan de volgende systeemvereisten:

  • minimaal i5 processor;
  • minimaal 8 Gb interngeheugen;
  • grafische kaart met minimaal 1GB dedicated memory, inclusief Software OpenGL ondersteuning.

  Is de opleiding Industrieel Product Ontwerpen iets voor jou? Kom dan eens langs op een van onze open dagen waar je kennis kunt maken met studenten en docenten die je nóg meer kunnen vertellen over deze opleiding.

  Heb je dat al gedaan, maar ben je benieuwd hoe het is om bij Saxion te studeren? Of wil je je nog iets verder verdiepen in deze opleiding? Kom dan proefstuderen. Voor Industrieel Product Ontwerpen kan dat op twee manieren: door een meeloopdag of door mee te doen aan de studie try-out.

  Meeloopdag

  Tijdens een meeloopdag loop je mee met een eerstejaarsstudent en ervaar je hoe het is om Saxion student te zijn. Je loopt een dag of een dagdeel mee. De studievereniging Archimedes speelt hierin een rol. 
  Het verschil met een proeflessendag is dat je tijdens de meeloopdag bij echte lessen zit. Hierdoor zijn de lessen vaak al wat moeilijker, maar kom je er wel achter hoe een gewone dag op Saxion eruit ziet, wat de sfeer is in een klas en hoeveel huiswerk studenten moeten maken. 

  Kies een Meeloopdag uit het overzicht en meld je aan via de link:
  [MLD-PLACEHOLDER]

  Na aanmelding krijg je automatisch een ontvangstbevestiging in je mailbox. Vervolgens een uitnodiging. Let op: we merken dat de mail vaak in je spambox terecht komt. Check dat dus even!

  Proeflessendag

  [PLD-PLACEHOLDER]

  Studie try-out

  Als je in 5 havo of 6 vwo zit, en echt nog twijfels hebt over je studiekeuze, dan kun je er ook voor kiezen om mee te doen aan een studie try-out van Industrieel Product Ontwerpen. Het verschil met een proeflessendag en meeloopdag is dat je 3 middagen lessen krijgt. Je maakt bijvoorbeeld opdrachten en gaat op excursie naar het werkveld. Zo krijg je een steeds beter beeld van de opleiding en het beroep. Aan het einde weet je beter of je voor de opleiding kiest, of juist niet! Het is de bedoeling dat je bij alle bijeenkomsten aanwezig bent, dus overleg altijd eerst met je decaan voor aanmelding.

  Meer weten en inschrijven voor Studie try-outs

  Hulp nodig met kiezen?

  Wil je meedoen aan één van deze activiteiten, maar weet je niet welke het beste bij je past? Neem dan contact op met het Studie InformatieCentrum of stuur ons een berichtje via Facebook of Twitter.

  Wiskunde bijspijkeren?