Mechatronica (voltijd)

StudievormVoltijd
TypeBachelor opleidingen en studieroutes
LocatieEnschede
Opleidingsduur4 jaar

Wil je iets laten bewegen of heel nauwkeurig positioneren zoals dat bij robots gebeurt? Kies dan voor de hbo-opleiding Mechatronica van Saxion in Enschede. Daar leer je wat daarbij komt kijken en hoe je zoiets ontwerpt.

De opleiding Mechatronica

Gedurende de hbo-opleiding Mechatronica leer je onder andere mechatronische systemen te ontwerpen en realiseren. Je ontwerpt, bouwt en programmeert bewegende producten en houdt tegelijkertijd rekening met mechanica, elektronica en besturingstechniek. Hierdoor vergaar je ook kennis van andere opleidingen zoals Werktuigbouwkunde, Technische Informatica en Elektrotechniek. Toepassingen die voortvloeien uit Mechatronica zijn onder andere slimme hulpmiddelen voor in de zorg (zowel thuis als in het ziekenhuis) maar ook snelle productiemachines en robots voor de chipsindustrie. De speerpunten van de opleiding zijn Robotica en Vision. Vision staat voor beeldanalyse- en verwerking en omvat de interactie van robotica met mensen en omgeving. Denk bijvoorbeeld aan autonoom rijdende auto’s en robotarmen.

Wat leer je?

Je krijgt les op het gebied van mechanica, elektronica en informatica en werkt in teams aan diverse projecten. In deze projecten leer je de kennis en vaardigheden uit de lessen toe te passen op een product of systeem. Daarnaast zijn ook klantgesprekken voeren en projectmanagement belangrijke onderdelen van de opleiding Mechatronica.

Ben je gek op techniek en nieuwsgierig? Wie weet ontwerp jij dan straks een nieuwe robot die je huis stofzuigt of een chirurg helpt bij een operatie.

Bijzonder

Saxion is de enige hogeschool in Oost-Nederland die deze opleiding aanbiedt. Samen met Fontys (Eindhoven en Venlo), Avans (Breda) en de Haagse Hogeschool (Delft) is Saxion uniek met de opleiding Mechatronica. Daarnaast is Saxion de eerste en enige hogeschool die hbo-opleiding Mechatronica in deeltijd aanbiedt. Het is zelfs mogelijk om modules te volgen in plaats van de vierjarige opleiding. Meer informatie over de deeltijdopleiding Mechatronica

Studievereniging opleiding Mechatronica: SV Archimedes

De opleiding Mechatronica heeft een studievereniging met de opleidingen Werktuigbouwkunde, Industrieel Product Ontwerpen en Chemische Technologie: studievereniging Archimedes.

Mechatronica in cijfers

Startmoment: September
Theorie: 45%
Praktijk en groepsopdrachten: 40%
Studieloopbaanbegeleiding: 15%

Na het succesvol afronden van de hbo-opleiding Mechatronica draag je de titel Bachelor of Science en kun je alle kanten op. Zo kun je aan het werk bij bijvoorbeeld ingenieursbureaus, automatiseringsbedrijven en machinefabrieken, of in de halfgeleiderindustrie.

Beroepen voor mechatronische ingenieurs

Als mechatronisch ingenieur ontwerp en optimaliseer je producten en machines. Dit kan onder andere in de automobielindustrie en de halfgeleiderindustrie. Maar ook in de zorg, waarbij je bijvoorbeeld producten of machines ontwerpt voor revalidatieprocessen en eenvoudige operaties. Daarnaast kun je aan de slag bij diverse mechatronicabedrijven, zoals Demcon, IMS, Norma, Viro Engineering en Thales.

Jij bent als mechatronisch ingenieur dé persoon die nieuwe producten bedenkt, ontwerpt, bouwt en test. Denk hierbij aan verschillende functies, zoals:

 • onderzoeker;
 • systeemontwerper;
 • componentontwerper;
 • systeemintegrator;
 • of tester.

 

Doorstuderen na de hbo-opleiding Mechatronica?

Na het behalen van je diploma zijn er verschillende vervolgstudies mogelijk. Zo kun je kiezen voor BK5, een eenjarige kopopleiding commercieel-technische bedrijfskunde die je kunt volgen bij Saxion, of doorstuderen aan de universiteit. De Universiteit van Twente biedt enkele masters aan die goed aansluiten op de opleiding Mechatronica bij Saxion, namelijk: Embedded Systems, Robotics and Mechatronics of Biomedical Engineering.  Toelatingseisen 2017/2018

  Om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze adviseren wij om je uiterlijk op 1 mei aan te melden. Je neemt dan deel aan de studiekeuzecheck. De uitslag hiervan is niet bindend. Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, kun je met de opleiding van je keuze beginnen in september. Tussen 2 mei en 15 augustus kun je je nog steeds aanmelden, alleen is in die periode de uitkomst van je studiekeuzecheck leidend. Een negatief studiekeuzeadvies heeft tot gevolg dat je niet met de opleiding kan beginnen.

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2017-2018. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken (bijv. Economie1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2).

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt bent' (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten moet je een deficiëntietoets afleggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat hebt voor de hieronder genoemde vakken:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja, met Natuurkunde of Natuur, Leven & Technologie
  Economie en Maatschappij (EM)Nee
  Cultuur en Maatschappij (CM)Nee
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja, met Natuurkunde of Natuur, Leven & Technologie
  Economie en Maatschappij (EM)Ja, met Natuurkunde
  Cultuur en Maatschappij (CM)Nee
  Deficiëntieonderzoek bij ontbrekende of ontoereikende vakken

  Wanneer je genoemde vakken niet hebt gevolgd, moet je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toegelaten te worden:
  - toets Natuurkunde 
  Voor het vak Natuur, Leven & Technologie wordt geen deficiëntietoets aangeboden.

  Toelating mbo

  Saxion hanteert de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers' niet.

  Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid.

  Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - certificaat Staatsexamen programma II;
  - certificaat Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO);
  - certificaat Profiel Academische Taalvaardigheid.
  Als je de Nederlandse taal niet op niveau B2 beheerst, kun je deelnemen aan het Staatsexamen Programma II via DUO.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - toets Natuurkunde en
  - toets Wiskunde B

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2017, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het '21+onderzoek'. Je bent toelaatbaar tot inschrijving voor de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - onderdeel Nederlands
  - capaciteitenonderzoek waarbij 4 onderdelen van de DAT (Differentiële Aanleg Test) en 1 onderdeel uit de Drenth testserie worden afgenomen
  - toets Natuurkunde en
  - toets Wiskunde B

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek en het 21+onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure.

  Overige toelatingsbepalingen

  - niet van toepassing

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met de Studentenbalie:
  - Deventer: 088 - 019 3773
  - Enschede: 088 - 019 1808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  Toelatingseisen 2018/2019

  Om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze adviseren wij om je uiterlijk op 1 mei aan te melden. Je neemt dan deel aan de studiekeuzecheck. De uitslag hiervan is niet bindend. Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, kun je met de opleiding van je keuze beginnen in september. Tussen 2 mei en 15 augustus kun je je nog steeds aanmelden, alleen is in die periode de uitkomst van je studiekeuzecheck leidend. Een negatief studiekeuzeadvies heeft tot gevolg dat je niet met de opleiding kan beginnen.

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2018-2019. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken (bijv. Economie1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2).

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt bent' (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten moet je een deficiëntietoets afleggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat hebt voor de hieronder genoemde vakken:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja, met Natuurkunde of Natuur, Leven & Technologie
  Economie en Maatschappij (EM)Nee
  Cultuur en Maatschappij (CM)Nee
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja, met Natuurkunde of Natuur, Leven & Technologie
  Economie en Maatschappij (EM)Ja, met Natuurkunde
  Cultuur en Maatschappij (CM)Nee
  Deficiëntieonderzoek bij ontbrekende of ontoereikende vakken

  Wanneer je bovenstaande vakken niet hebt gevolgd, moet je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toegelaten te worden:
  - toets Natuurkunde 
  Voor het vak Natuur, Leven & Technologie wordt geen deficiëntietoets aangeboden.

  Toelating mbo

  Saxion hanteert de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers' niet.

  Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid.

  Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande diploma's/certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - diploma Staatsexamen programma II; deelname via DUO
  - het certificaat Profiel Educatief Startbekwaam  (voorheen Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO) of
  - het certificaat Profiel Educatief Professioneel (voorheen Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT); deelname via het CNaVT.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - toets Natuurkunde en
  - toets Wiskunde B

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2018, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het '21+onderzoek'. Je bent toelaatbaar tot de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - onderdeel Nederlands
  - capaciteitenonderzoek 
  - toets Natuurkunde en
  - toets Wiskunde B

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek en het 21+onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure die op www.saxion.nl wordt gepubliceerd. Na je aanmelding voor de opleiding krijg je hier meer informatie over toegezonden, samen met een deelnameformulier voor het door jou af te leggen deficiëntie- en/of 21+onderzoek.

  Overige toelatingsbepalingen

  - niet van toepassing

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met Servicepoint Studentenbalie:
  - Deventer: 088 - 019 3773
  - Enschede: 088 - 019 1808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 8.00 - 16.30 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  Patrick Pieters werkt in Valencia, Spanje aan neurodoping

  Patrick Pieters, Saxion student Mechatronica in ValenciaPatrick Pieters, student Mechatronica zit in Valencia, Spanje. Hij doet daar de Europese variant van het Living Technology-project, het European Project Semester. Daarvoor studeert hij aan één van de twee lokale universiteiten: Universitat Politècnica de València. Patrick vertelt:

  “Het project dat ik uitvoer is een combinatie van neuropsychologie en mechatronica. Het is de bedoeling dat we een headset ontwikkelen, waarbij met elektroden bepaalde gedeelten van de hersenen gestimuleerd worden. De toepassing van de headset is het activeren van het gedeelte in het brein dat voor relaxatie zorgt. Het uiteindelijke doel daarvan is het verlagen van de hartslag. Dit kan worden toegepast op bijvoorbeeld mensen met slaapproblemen of  topsporters die tijdens het leveren van prestaties hun hartslag willen verlagen. Het laatste wordt ook wel neurodoping genoemd. Bij het ontwerp van deze headset komt zowel werktuigbouwkunde, oftewel constructie, elektrotechniek als programmeerwerk kijken.”

  “Mijn projectgroep bestaat uit maar drie personen, begeleid door één supervisor, de heer Guillermo Peris. Mijn teamgenoten zijn Tobias, een student Werktuigbouwkunde uit Duitsland en Robert, een student Elektrotechniek uit Finland. Ook worden wij geholpen door Bernando voor het mechanische ontwerp en het 3D- printen. De interdisciplinaire samenwerking ervaar ik als heel prettig. Een puntje van kritiek is wel dat wij, hoewel wij alle drie een andere studie doen, allen dezelfde denkwijze hebben. Wanneer er ook ontwerpers of economische mensen in de groep hadden gezeten had dit heel anders kunnen zijn. Maar het grote voordeel van interdisciplinair werken is dat je precies dat kunt doen waarin je goed bent en wat je leuk vindt.”

  “Mijn project moet aan het eind van dit semester een goed functionerende headset opleveren. Dit wil zeggen dat het design op vrijwel elk hoofd moet passen en dat nauwkeurig geregeld kan worden hoeveel ampère de elektroden leveren. Bovendien mag de ampèregrootheid niet schommelen. Aangezien het hoofd hier als weerstand fungeert heeft het de neiging dit wel te doen. De universiteit gaat het ontwerp uiteindelijk gebruiken om testen te doen op het gebied van neuropsychologie.“

   

  Studenten Mechatronica en Werktuigbouwkunde winnen Young Professional Award 2016 met project Box Folding Device

  Saxion-studenten Mechatronica en Werktuigbouwkunde bij de Box Folding Device bij Easy DrainBrancheorganisatie FEDA heeft de allereerste Young Professional Award toegekend aan een Saxion studententeam. Studenten van de opleidingen Mechatronica en Werktuigbouwkunde maakten samen het winnende ontwerp: het Box Folding Device, een machine die kartonnen verpakkingen op maat vouwt voor Easydrain douchegoten. Dit vouwproces gebeurde voorheen handmatig en kan nu op snelle, precieze en efficiënte wijze machinaal. 
  Uit 15 projecten verkoos FEDA het Box Folding Device boven nummer twee en drie; de automatische rolstoel van de Haagse Hogeschool en de Dazzling Delta-robot van de Hogeschool Utrecht. 
  Easydrain heeft de machine inmiddels in gebruik genomen!

  Bekijk de YouTube-film over het ontwerpproces van de Box Folding Device die de studenten maakten 

   

   

  Stijn Lohuis, oud-student Mechatronica

  "Ik heb gekozen voor de opleiding Mechatronica omdat het een samenhangend geheel vormt van andere technische opleidingen. Zo leer je bijvoorbeeld 3D-modellen ontwerpen (Werktuigbouwkunde), diverse systemen programmeren (Technische Informatica) en elektrische schema’s maken (Elektrotechniek).

  Wat mij vooral aanspreekt is de project-gebaseerde aanpak, met het probleem van de klant als basis. In groepsverband werk je dan aan het opstellen van de eisen, het maken van concepten en het bouwen van een prototype. In zo’n project kun je de kennis van de vakken dus direct toepassen.

  Een voorbeeld van een typisch mechatronisch project is mijn afstudeeropdracht bij internationaal ingenieursbureau VIRO in Hengelo. Hier heb ik een ‘robotisch oog’ ontwikkeld dat sneller en behendiger is dan het menselijk oog. Dit systeem zou toegepast kunnen worden in de ontwikkeling van menselijke robots. In dit project kwam elke discipline van een mechatronisch systeem min of meer aan bod; van het analyseren van krachtsimulaties tot het kiezen van de elektrische componenten op basis van kosten en baten.

  Door het kiezen van deze opleiding beperk je je niet tot één discipline, zelf kom je er snel achter wat je het leukst vindt en met het toenemende banenaanbod kun je in elk technisch vakgebied aan de slag."

   

  Sjoerd Idema, derdejaarsstudent Mechatronica

  Sjoerd Ideman, student Mechatronica in het roboticalab“Het kiezen van een studie is altijd een lastige zaak. Sommigen weten het direct en anderen liggen er nachten van wakker. Het allereerste wat ik je wil meegeven, is dat je echt moet doen wat je leuk vindt. Laat je niet, zoals ik dat bijna heb gedaan, afschrikken door de wiskunde van een technische hbo-opleiding. Als je iets doet waar je interesse ligt, dan zie je dat het veel minder moeite kost om stof te begrijpen en dat het niet erg is om hier eventueel extra tijd in te steken.

  Ik heb deze studie gekozen omdat ik op zoek was naar een technische studie waar wel factoren van mechanica en elektro inzaten, maar niet enkel uit een van deze twee factoren zou bestaan. Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in robots en vond dat de werktuigbouwkunde of elektrotechniek studie niet de ideale route was om uiteindelijk bij deze robots uit te komen. Toen ik van Mechatronica hoorde, ben ik zo snel mogelijk bij een open dag gaan kijken. En uit de informatie die ik daar kreeg, bleek dat dit de ideale studie voor mij was!"

   

  Max Snippe, afgestudeerd Mechatronicastudent aan het werk bij het lectoraat Mechatronica

  Max Snippe in het lab Mechatronica bij Saxion“Ik ben net afgestudeerd bij de opleiding Mechatronica en ga na de zomer op de Universiteit Twente de master Systems & Control doen. Nu heb ik hier bij het lectoraat Mechatronica een bijbaantje. Ik moet allerlei opstellingen die stagiairs en afstudeerders hier hebben ontwikkeld, maar die niet af, zijn werkend krijgen. Nu ben ik bezig met de opstelling die je hier ziet, een zogenaamde ‘twisted cord actuator’. Deze opstelling windt een draad op, trekt aan een massa en zet die in beweging. Zo’n systeem is bedoeld als toepassing in een robotarm, bijvoorbeeld om de afzonderlijke vingers te bewegen. De opstelling meet onder andere de levensduur en de snelheid van de draad. En ik maak in LabView de software die dat mogelijk maakt.”

   

  Mechatronicastudenten maken 'SegPack' van Ikea-rugzak

  Saxion-studenten Mechatronica met de SegPackIn opdracht van het Saxion Lectoraat Lichtgewicht Construeren keken studenten Mechatronica samen met studenten Werktuigbouwkunde met een hele frisse blik naar bestaande producten. Het verrassende resultaat was een moderne personal transporter, die de studenten de naam 'SegPack' meegaven. Hun ontwerp is namelijk een innovatieve doorvertaling van de bekende personal transporter Segway.

  Met de rijdende rugtas mèt navigatie rijd je snel van A naar B en heb je ook nog eens een mooie opbergplek voor al je spullen. Een alles-in-één oplossing dus, die tussen 6 en 12 km/uur kan rijden. 

  Lees meer over de SegPack van de studenten Mechatronica

   

  Het studieprogramma van de hbo-opleiding Mechatronica is veelzijdig. Je gaat aan de slag met de basistechnieken, werkt met medestudenten aan diverse projecten en loopt in het derde jaar stage.

  Eerste en tweede jaar

  In de eerste twee jaren leer je tijdens projecten hoe je mechatronische apparaten en producten ontwerpt, bouwt en programmeert. Je werkt in teams en hebt contacten met het bedrijfsleven. Om het gedrag van mechatronische systemen te leren begrijpen, krijg je theorie op het gebied van elektrotechniek, besturingstechniek en werktuigbouwkunde. 

  Vakken eerste jaar

  • Wiskunde
  • Technisch tekenen
  • Statica & sterkteleer
  • Elektrische netwerken
  • Programmeren
  • Mechanische  bewerkingen
  • Productietechnieken
  • Skillslab meten
  • Diverse projecten

  Vakken tweede jaar

  • Regeltechniek
  • Dynamica
  • Elektrische actuatoren
  • Statistiek
  • Modelvorming van dynamische systemen
  • Constructieprincipes
  • Software engineering
  • Skillslab robotica
  • Diverse projecten

   

  Derde jaar

  In het derde jaar ga je op stage en werk je samen met medestudenten aan een Living Technology project. Hierin leer je om samen te werken met studenten uit andere disciplines, zoals Werktuigbouwkunde, Technische Natuurkunde en Industrieel Product Ontwerpen. Precies zoals je in het werkveld later ook zal doen.
   

  Vierde jaar

  In de eerste helft van het vierde jaar volg je een minor naar keuze. De opleiding Mechatronica biedt de minor Robotics and Vision aan. Je sluit je studie af met een afstudeeropdracht bij een bedrijf.
   

   

   

  Waar je op moet letten bij aanschaf van een laptop

  Voor de opleiding Mechatronica heb je een laptop nodig die aan bepaalde eisen voldoet. Dit heeft onder andere te maken met de grafische programma’s die wij gebruiken, zoals Solid Works.

  Denk er bij het aanschaf van je laptop aan dat hij voldoet aan de volgende systeemvereisten:

  • Qua processor adviseren wij een I7, Xeon-E3 of Xeon-E5. Hierbij geldt hoe hoger de kloksnelheid, hoe beter (minimaal 3.0 GHz) en hoe nieuwer hoe beter.
  • Omdat je de volgende producten/addins dagelijks gaat gebruiken, is het zinvol om meerdere kernen/processoren te hebben. Het gaat om SolidWorks Simulation, SolidWorks Flow Simulation, Photoview360 & SolidCAM.
  • Qua RAM geheugen adviseren wij minimaal 8 GB (zeker voor Simulation). Vul dit aan naar behoefte, dus zorg voor voldoende uitbreid mogelijkheid.
  • Maak voor de videokaart een keuze uit één van de gecertificeerde videokaarten van SolidWorks.
  • Alleen de termen 'ATI/AMD FirePro', 'Nvidia Quadro K' of 'intel P' geven aan dat de videokaart geschikt is. De 'intel P' grafische kaart is met de derde generatie Core-I procesoren merkbaar trager dan een nVidia of AMD videokaart.
  • Kies je een budget videokaart, houd er dan rekening mee dat het vaak zinvol is om die na 2 á 3 jaar te vervangen door de nieuwe generatie. Kies je midrange dan kun je daar vaak de levensduur van het systeem mee vooruit. Highend videokaarten geven sinds SolidWorks 2014 een merkbaar voordeel t.o.v. midrange kaarten.
  • Een SSD schijf is wenselijk.
  • Windows 7 is een vereiste voor SolidWorks.
  • Installeer alleen 64 bit besturingssystemen.
  • Het is belangrijk dat je gebruik maakt van een SSD harde schijf. (In verband met de snelheid).

  Is de opleiding Mechatronica iets voor jou? Kom dan eens langs op een van onze open dagen waar je kennis kunt maken met studenten en docenten die je nóg meer kunnen vertellen over deze opleiding.

  Heb je dat al gedaan, maar ben je benieuwd hoe het is om bij Saxion te studeren? Of wil je je nog iets verder verdiepen in deze opleiding? Kom dan proefstuderen. Voor Mechatronica kan dat op twee manieren: door een meeloopdag of door mee te doen aan de studie try-out.

  Meeloopdag

  Tijdens een meeloopdag loop je mee met een student en ervaar je hoe het is om Saxion student te zijn. Het verschil met een proeflessendag is dat je tijdens de meeloopdag bij echte lessen zit. Hierdoor zijn de lessen vaak al wat moeilijker, maar kom je er wel achter hoe een gewone dag op Saxion eruit ziet, wat de sfeer is in een klas en hoeveel huiswerk studenten moeten maken.

  Kies een Meeloopdag uit het overzicht en meld je aan via de link:
  [MLD-PLACEHOLDER]

  Na aanmelding krijg je automatisch een ontvangstbevestiging in je mailbox. Vervolgens een uitnodiging. Let op: we merken dat de mail vaak in je spambox terecht komt. Check dat dus even!

  Proeflessendag

  [PLD-PLACEHOLDER]

  Studie try-out

  Als je in 5 havo of 6 vwo zit, en echt nog twijfels hebt over je studiekeuze, dan kun je er ook voor kiezen om mee te doen aan een studie try-out. De studie try-out van Mechatronica is samen met de opleidingen Elektrotechniek, Technische Informatica en Technische Natuurkunde

  Het verschil met een proeflessendag en meeloopdag is dat je 4 middagen lessen krijgt. Je maakt bijvoorbeeld opdrachten en gaat op excursie naar het werkveld. Zo krijg je een steeds beter beeld van de opleiding en het beroep. Aan het einde weet je beter of je voor de opleiding kiest, of juist niet! Het is de bedoeling dat je bij alle bijeenkomsten aanwezig bent, dus overleg altijd eerst met je decaan voor aanmelding.

  Meld je aan voor de Studie try-outs:

  Hulp nodig met kiezen?

  Wil je meedoen aan één van deze activiteiten, maar weet je niet welke het beste bij je past? Neem dan contact op met het Studie InformatieCentrum of stuur ons een berichtje via Facebook of Twitter.

   

  Wiskunde bijspijkeren?