Technische Natuurkunde (voltijd)

StudievormVoltijd
TypeBachelor opleidingen en studieroutes
LocatieEnschede
Opleidingsduur4 jaar

Studente Technische Natuurkunde met meetapparatuur statische elektriciteitBen jij geïnteresseerd in de laatste technologische ontwikkelingen, zoals de werking van een 3D-televisie? Of wil je alles weten over nieuwe medische apparatuur, zoals een camerapil? Dan ben jij geschikt voor de opleiding Technische Natuurkunde (TN). Door te experimenteren, modelleren en simuleren leer jij hoe natuurkundige verschijnselen werken.

De opleiding Technische Natuurkunde

In veel alledaagse producten wordt gebruik gemaakt van natuurkundige verschijnselen. Binnen de techniek staat de natuurkunde vaak aan de basis van nieuwe producten, technieken, energiebronnen en meetmethoden. Bij de hbo-opleiding Technische Natuurkunde van Saxion ligt de nadruk op het toepassen van natuurkundige verschijnselen in de techniek, zoals straling in een magnetron of omzetting van zonnecellen in energie. Het is een opleiding met een hoog praktijkgehalte, waarin veel aandacht wordt besteed aan onderzoek, experimenteren en automatiseringstechnieken.

Vrijstellingen voor vwo'ers met profiel Natuur en Techniek met natuurkunde

Ben je vwo'er en heb je eindexamen gedaan in het profiel Natuur en Techniek met het vak Natuurkunde? In dat geval kun je vrijstellingen krijgen voor maximaal 9 van de 60 studiepunten uit het propedeuseprogramma van de opleiding Technische Natuurkunde. De vrijstellingen gelden voor de volgende modulen:

 1. Mathematics1 (T.LED.43517)
 2. Mechanics 1 (T.LED.6397)
 3. Optics1 (T.LED.6400).

Ook bestaan er afhankelijk van jouw individuele situatie mogelijkheden de opleiding te verzwaren én in combinatie daarmee te versnellen.

Wat leer je?

Vind jij het leuk om proefjes te doen en te rekenen (met behulp van computers) aan natuurkundige verschijnselen en toepassingen? Dan is de opleiding Technische Natuurkunde echt wat voor jou! Je krijgt colleges in basisvakken zoals wiskunde, mechanica en statistiek en past de theorie direct toe in de praktijk met het doen van diverse onderzoeken en experimenten. Met jouw onderzoekende vermogen sta jij misschien wel aan de basis van een nieuwe uitvinding.

De studieroute Nanotechnology

Bij de opleiding Technische Natuurkunde kun je na het tweede jaar kiezen voor de studieroute Nanotechnology. Bij nanotechnologie werk je met hele kleine structuren en deeltjes, zo klein als enkele atomen of moleculen. Je volgt eerst twee jaar van de opleiding en vanaf het derde leerjaar specialiseer je je in de wereld van de nanotechnologie.

Internationalisering

Technische natuurkunde is een vakgebied dat internationaal georiënteerd is. Dit betekent dat je gebruik maakt van internationale boeken of literatuur en dat er mogelijkheden zijn om in het buitenland stage te lopen of af te studeren. Zo werkt Saxion TN samen met de Fachhochschule HTW in Saarbrucken, Duitsland. Er worden docenten en studenten uitgewisseld. Bovendien is er een gemeenschappelijke module die gemeenschappelijk wordt afgesloten.

Studievereniging opleiding Technische Natuurkunde: SV WATT

De opleiding Technische Natuurkunde heeft een actieve studievereniging WATT.

Technische Natuurkunde in cijfers

Startmoment: september
Theorie: 45%
Praktijk en groepsopdrachten: 40%
Studieloopbaanbegeleiding: 15%

Na het afronden van Technische Natuurkunde bij Saxion, kun je terecht bij vele plaatsen in de maatschappij: van de nano-industrie en overheid tot en met het onderwijs. Je mag de titel Bachelor of Science voeren.

Beroepen voor natuurkundige ingenieurs

Als natuurkundig ingenieur doe je onderzoek en ontwikkel je innovatieve producten en technieken. Je toekomstige werkomgeving is bijvoorbeeld bij het laboratorium van een multinational of de ontwikkelafdeling van een high-tech bedrijf of medische instelling. Je kunt aan de slag bij verschillende bedrijven. Zo kun je bijvoorbeeld bij Philips werken aan de ontwikkeling van nieuwe scheersystemen of bij Thales aan radarsystemen voor marineschepen. Maar ook functies bij ziekenhuizen of in het onderwijs zijn mogelijk.

Na de studie Technische Natuurkunde kun je bijvoorbeeld aan de slag gaan als:

 • onderzoeker in laboratoria van multinationals, zoals Philips, Shell, Unilever en Akzo of bij onderzoeksinstellingen, zoals TNO;
 • ingenieur op ontwikkelafdelingen van bedrijven in de ‘high-tech’ industrie, zoals OCE enThales; 
 • of als ontwikkelaar medische instellingen, hightech apparatuur (bijvoorbeeld, röntgen- en stralingsonderzoek).

Kies je in het tweede jaar voor de studieroute Nanotechnology? Dan kun je bijvoorbeeld aan het werk gaan als:

 • onderzoeker bij een onderzoeksinstituut zoals MESA+;
 • of als ontwikkelaar voor het toepassen van nanotechnologie in nieuwe producten bij bedrijven zoal Micronit, Bronkhorst en Lionix.

Ook kun je met je kennis over nanotechnologie in een bedrijf of medische laboratorium nieuwe (nanotechnologische) producten en technieken introduceren, bijvoorbeeld de automatisering van een medisch lab.

Doorstuderen na de hbo-opleiding Technische Natuurkunde?

Wil je na je hbo opleiding meer? Denk dan eens aan de innovatieve wereld van de nanotechnologie met de Master Applied Nanotechnology. In deze hbo-master staan het ontwerpen en ontwikkelen van innoverende producten en applicaties in nanotechnologie centraal. Ook kun je doorstuderen aan de universiteit. Dit kan bijvoorbeeld op het gebied van Applied Physics, Nanotechnologie of via een master onderwijskundige  Toelatingseisen 2017/2018

  Om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze adviseren wij om je uiterlijk op 1 mei aan te melden. Je neemt dan deel aan de studiekeuzecheck. De uitslag hiervan is niet bindend. Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, kun je met de opleiding van je keuze beginnen in september. Tussen 2 mei en 15 augustus kun je je nog steeds aanmelden, alleen is in die periode de uitkomst van je studiekeuzecheck leidend. Een negatief studiekeuzeadvies heeft tot gevolg dat je niet met de opleiding kan beginnen.

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2017-2018. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken (bijv. Economie1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2).

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt bent' (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten moet je een deficiëntietoets afleggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat hebt voor de hieronder genoemde vakken:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja, met Natuurkunde of Natuur, Leven & Technologie
  Economie en Maatschappij (EM)Nee
  Cultuur en Maatschappij (CM)Nee
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja, met Natuurkunde of Natuur, Leven & Technologie
  Economie en Maatschappij (EM)Ja, met Natuurkunde
  Cultuur en Maatschappij (CM)Nee
  Deficiëntieonderzoek bij ontbrekende of ontoereikende vakken

  Wanneer je genoemde vakken niet hebt gevolgd, moet je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toegelaten te worden:
  - toets Natuurkunde 
  Voor het vak Natuur, Leven & Technologie wordt geen deficiëntietoets aangeboden.

  Toelating mbo

  Saxion hanteert de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers' niet.

  Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid.

  Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - certificaat Staatsexamen programma II;
  - certificaat Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO);
  - certificaat Profiel Academische Taalvaardigheid.
  Als je de Nederlandse taal niet op niveau B2 beheerst, kun je deelnemen aan het Staatsexamen Programma II via DUO.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - toets Natuurkunde en
  - toets Wiskunde B

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2017, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het '21+onderzoek'. Je bent toelaatbaar tot inschrijving voor de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - onderdeel Nederlands
  - capaciteitenonderzoek waarbij 4 onderdelen van de DAT (Differentiële Aanleg Test) en 1 onderdeel uit de Drenth testserie worden afgenomen
  - toets Natuurkunde en
  - toets Wiskunde B

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek en het 21+onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure.

  Overige toelatingsbepalingen

  - niet van toepassing

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met de Studentenbalie:
  - Deventer: 088 - 019 3773
  - Enschede: 088 - 019 1808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  Toelatingseisen 2018/2019

  Om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze adviseren wij om je uiterlijk op 1 mei aan te melden. Je neemt dan deel aan de studiekeuzecheck. De uitslag hiervan is niet bindend. Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, kun je met de opleiding van je keuze beginnen in september. Tussen 2 mei en 15 augustus kun je je nog steeds aanmelden, alleen is in die periode de uitkomst van je studiekeuzecheck leidend. Een negatief studiekeuzeadvies heeft tot gevolg dat je niet met de opleiding kan beginnen.

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2018-2019. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken (bijv. Economie1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2).

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt bent' (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten moet je een deficiëntietoets afleggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat hebt voor de hieronder genoemde vakken:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja, met Natuurkunde of Natuur, Leven & Technologie
  Economie en Maatschappij (EM)Nee
  Cultuur en Maatschappij (CM)Nee
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja, met Natuurkunde of Natuur, Leven & Technologie
  Economie en Maatschappij (EM)Ja, met Natuurkunde
  Cultuur en Maatschappij (CM)Nee
  Deficiëntieonderzoek bij ontbrekende of ontoereikende vakken

  Wanneer je bovenstaande vakken niet hebt gevolgd, moet je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toegelaten te worden:
  - toets Natuurkunde 
  Voor het vak Natuur, Leven & Technologie wordt geen deficiëntietoets aangeboden.

  Toelating mbo

  Saxion hanteert de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers' niet.

  Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid.

  Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande diploma's/certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - diploma Staatsexamen programma II; deelname via DUO
  - het certificaat Profiel Educatief Startbekwaam  (voorheen Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO) of
  - het certificaat Profiel Educatief Professioneel (voorheen Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT); deelname via het CNaVT.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - toets Natuurkunde en
  - toets Wiskunde B

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2018, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het '21+onderzoek'. Je bent toelaatbaar tot de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - onderdeel Nederlands
  - capaciteitenonderzoek 
  - toets Natuurkunde en
  - toets Wiskunde B

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek en het 21+onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure die op www.saxion.nl wordt gepubliceerd. Na je aanmelding voor de opleiding krijg je hier meer informatie over toegezonden, samen met een deelnameformulier voor het door jou af te leggen deficiëntie- en/of 21+onderzoek.

  Overige toelatingsbepalingen

  - niet van toepassing

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met Servicepoint Studentenbalie:
  - Deventer: 088 - 019 3773
  - Enschede: 088 - 019 1808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 8.00 - 16.30 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  Tonnie Vinke, studente Technische Natuurkunde: "Scheikundige vakken leuker dan de klassieke mechanica"

  Tonnie Vinke, studente Technische Natuurkunde, Saxion“Ik zit hier in het donker omdat we bezig zijn met practicum magnetisme en de Zeemanproef moeten doen. Nee, dat heeft niets te maken met die winkel! Ene Pieter Zeeman deed in 1896 een promotieonderzoek naar het effect van magnetische velden op licht. Hij ontdekte wat nu bekend staat als het Zeeman-effect. Dat heeft te maken met het natuurkundige verschijnsel dat spectraallijnen van een atoom, dat vanuit een bepaalde toestand licht uitzendt, zich opsplitsen bij de aanwezigheid van een sterk magnetisch veld. Het werk van die Zeeman op dit gebied was van groot belang voor al het verdere onderzoek naar de structuur van atomen. Wij moeten dat in dit practicum eigenlijk nadoen en onderzoeken hoe licht zich vorm geeft. Daarvoor hebben we een heel groot Engelstalig, best wel onduidelijk dictaat gekregen, maar het komt erop neer dat we nu moeten gaan rekenen aan de structuur van het magnetische veld. Eerlijk gezegd is dit niet het leukste practicum, maar het gaat vooral om het opdoen van basiskennis. Persoonlijk vind ik de meer scheikundige vakken die we ook hebben veel leuker dan deze klassieke mechanica. En ik ben trouwens ook voorzitter van de Studievereniging WATT, ook heel leuk!”
   

   

  Natasja de Jonge, 4e jaarsstudent Technische Natuurkunde

  Natasja de Jonge, student Technische Natuurkunde, Saxion"Ik voer mijn afstudeeropdracht uit bij PANalytical. Dat is een bedrijf dat systemen ontwikkelt waarmee materiaalanalyses uitgevoerd kunnen worden door het gebruik van röntgenstraling. Zo’n systeem bestaat onder andere uit een röntgenbron, het te analyseren materiaal en een detector.

  Het doel van mijn opdracht is om de instellingen van de detector te optimaliseren, zodat er nauwkeuriger gemeten kan worden en het testen van de detector in een nieuwe mode. Het is een typische Technische Natuurkundeopdracht, omdat ik theoretische kennis nodig heb over onder andere röntgenstraling, elektronica en signalen. Verder bestaat de opdracht voor het grootste gedeelte uit het ontwerpen van experimenten, het automatiseren van metingen, het verwerken en kritisch analyseren van metingen en het trekken van conclusies uit de meetdata. Dus allemaal onderdelen die ik tijdens de opleiding Technische Natuurkunde heb geleerd."

   

  Tom Knop, 3e jaarsstudent Technische Natuurkunde

  Tom Knop, student Technische Natuurkunde, met laseropstelling"Momenteel loop ik stage bij de vakgroep Nano Bio Physics (NBP) op de Universiteit van Twente. Deze vakgroep doet veel onderzoek naar de eigenschappen van organische stoffen. Om dit te onderzoeken is er natuurlijk een goede microscoop nodig. Hiervoor maken we gebruik van een zogenaamde STED-microscoop. Deze microscoop kan met behulp van lasers en fluorescentie afbeeldingen maken van de organische stoffen die we onderzoeken. Nu is het zo dat deze lasers erg veel vermogen hebben. waardoor de samples snel kapot gaan. Aan mij de taak een nieuw besturingsprogramma te schrijven en de opstelling zo aan te passen dat de lasers zo efficiënt mogelijk met de samples omgaan.
  Het programmeren van een besturingssysteem en binnenhalen van data, om mooie afbeeldingen te krijgen, sluit perfect aan bij de opleiding Technische Natuurkunde. Ik vind dit soort projecten erg veelzijdig en verveel me dus niet snel! Na het oplossen van veel praktische problemen is de STED-microscoop nu klaar voor gebruik en kunnen er weer afbeeldingen gemaakt en gebruikt worden voor verder onderzoek."

   

  Michael ten Den, oud-student Technische Natuurkunde

  Michael ten Den Student Technische Natuurkunde meet aan zonnewagen

  “Tijdens mijn opleiding was ik lid van het Solar Team Twente, dat toen voor de vierde keer meedeed aan de World Solar Challenge (WSC). De WSC heeft als doel om deelnemers van Darwin naar Adelaide, wat 3010 kilometer rijden is, zo snel mogelijk af te leggen met alleen zonne-energie. Deelnemers zijn er van over de hele wereld en ze worden uitgedaagd om met nieuwe geavanceerde automotive technologie en duurzame energie een winnende zonnewagen te bouwen.

  Binnen het team was ik verantwoordelijk voor de data-acquisitie. Mijn opleiding, Technische Natuurkunde sloot daar perfect op aan. Ik leerde sensoren te begrijpen, te gebruiken en uit te lezen door middel van software (bijvoorbeeld LabVIEW). Met die kennis kon ik onze zonnewagen testen en aansturen via mijn laptop. Zo wisten we of onze auto klaar was voor Australië en kon ik tijdens de race de conditie van de zonnewagen bijhouden.”

  In het jaar dat Michael ten Den met naar Australië is geweest behaalde het Solar Team Twente de 5e plek.

   

   

   

  Met de brede basiskennis die je in het eerste jaar opdoet, ga je gespecialiseerd te werk vanaf het tweede jaar. Aan het einde van deze studie ben je een natuurkundig ingenieur.

  Eerste jaar

  In het eerste jaar krijg je een groot aantal basisvakken, zoals wiskunde, mechanica, trillingen en golven, magnetisme en atoomfysica. Naast de theorie werk je tijdens het practicum aan onderzoek en ontwikkeling. Ook werk je veel met computers die rekenwerk van je overnemen.

  Tweede jaar

  In het tweede jaar zijn de vakken nóg meer gericht op het toepassen van natuurkunde in de praktijk. Je leert onder andere meer over optica, systeemtechniek, statistiek en polymeerfysica. Aan het einde van dit jaar kies je één van de verschillende studieroutes: Applied Physics of Enabling Physics. Binnen Applied Physics kies je voor technisch natuurkundig onderzoek of voor doorstuderen aan de universiteit. Bij Enabling Physics verdiep je je verder in de nanotechnologie, duurzame energie, medische fysica of mechatronica.

  Derde en vierde jaar

  In het derde jaar kies je een minor en je gaat op stage. Het laatste half jaar van je opleiding rond je af met een afstudeeropdracht bij een bedrijf naar keuze.

  De studieroute Nanotechnology

  Jouw derde jaar bestaat uit een minor en een stage, waarbij je voor het eerst kennis maakt met nanotechnologie-onderwerpen, waaronder lab-on-chip, nanochemie, nanomeettechnieken en chipdesign. Het is een multidisciplinair jaar waarin je samenwerkt met studenten van de andere opleidingen. Het programma bestaat uit theorie, practica, projecten, bedrijfsbezoeken en laboratoriumopdrachten. Je volgt je lessen bij Saxion, maar je komt ook in laboratoria van het MESA+-Institute for Nanotechnology en nanotechnologische bedrijven. Het vierde jaar is een verdiepingsjaar, waarin je je afstudeeropdracht kiest.

  Studievereniging

  De opleiding Technische Natuurkunde heeft een actieve studievereniging: sv WATT Sv. Watt wordt bestuurd door studenten TN uit verschillende leerjaren. De studievereniging organiseert zowel opleidingsondersteunende activiteiten (excursies, lezingen en workshops, et cetera) als activiteiten waarbij ontspanning en gezelligheid voorop staat. Daarnaast is Sv Watt actief betrokken bij de introductie, open dagen, de begeleiding van meelopers (leerlingen die ter oriëntatie een dag meelopen bij de opleiding).

  Algemene informatie
  Voor mbo-ers is er geen verkort doorstroomprogramma voor de opleiding Technische Natuurkunde. 
  Je kunt instromen met een mbo diploma niveau 4. Je volgt dan het reguliere lesprogramma van vier jaar. 

  Wat is er anders op het hbo in vergelijking met het mbo? 
  Op het mbo ben je bijvoorbeeld gewend projecten uit te voeren waarin het 'hoe' centraal staat, praktijkgericht dus. In het hbo wordt in een opdracht ook gevraagd naar het 'waarom', en ligt de nadruk meer op theorie. Afgebakende projecten tegenover complexe projecten.

  Je moet leren analyseren en leren verklaren waarom dingen gebeuren. Een hbo-studie vraagt ook meer van je taalvaardigheid en zelfstandigheid. Een ander belangrijk verschil is de hoeveelheid lesstof die je moet beheersen en het hogere tempo waarin je deze lesstof eigen moet maken. Voor Technisch Natuurkunde is het belangrijk dat je wiskunde hebt gehad. 

  Meer informatie over doorstroom van mbo naar hbo vind je hier

   

  Is de opleiding Technische Natuurkunde iets voor jou? Kom dan eens langs op een van onze open dagen waar je kennis kunt maken met studenten en docenten die je nóg meer kunnen vertellen over deze opleiding.

  Heb je dat al gedaan, maar ben je benieuwd hoe het is om bij Saxion te studeren? Of wil je je nog iets verder verdiepen in deze opleiding? Kom dan proefstuderen. Voor Technische Natuurkunde kan dat op twee manieren: door een meeloopdag of door mee te doen aan de studie try-out.

  Meeloopdag

  Tijdens een meeloopdag loop je mee met een eerstejaarsstudent en ervaar je hoe het is om Saxion student te zijn. Het verschil met een proeflessendag is dat je tijdens de meeloopdag bij echte lessen zit. Hierdoor zijn de lessen vaak al wat moeilijker, maar kom je er wel achter hoe een gewone dag op Saxion eruit ziet, wat de sfeer is in een klas en hoeveel huiswerk studenten moeten maken.

  Kies een Meeloopdag uit het overzicht en meld je aan via de link:
  [MLD-PLACEHOLDER]

  Na aanmelding krijg je automatisch een ontvangstbevestiging in je mailbox. Vervolgens een uitnodiging. Let op: we merken dat de mail vaak in je spambox terecht komt. Check dat dus even!

  Studie try-out

  Als je in 5 havo of 6 vwo zit, en echt nog twijfels hebt over je studiekeuze, dan kun je er ook voor kiezen om mee te doen aan een studie try-out. De studie try-out van Technische Natuurkunde is samen met de opleidingen Mechatronica, Technische Informatica en Elektrotechniek

  Het verschil met een proeflessendag en meeloopdag is dat je 4 middagen lessen krijgt. Je maakt bijvoorbeeld opdrachten en gaat op excursie naar het werkveld. Zo krijg je een steeds beter beeld van de opleiding en het beroep. Aan het einde weet je beter of je voor de opleiding kiest, of juist niet! Het is de bedoeling dat je bij alle bijeenkomsten aanwezig bent, dus overleg altijd eerst met je decaan voor aanmelding.

  Meld je aan voor de Studie try-outs:

  Hulp nodig met kiezen?

  Wil je meedoen aan één van deze activiteiten, maar weet je niet welke het beste bij je past? Neem dan contact op met het Studie InformatieCentrum of stuur ons een berichtje via Facebook of Twitter.

  Wiskunde bijspijkeren?

  Links