Saxion Topsport Academy (voltijd)

StudievormVoltijd
TypeBachelor opleidingen en studieroutes
LocatieDeventer
Opleidingsduur4 jaar
Studieroutebinnen de opleiding Commerciële Economie

Ben je topsporter en wil je sport combineren met marketing? Bij Saxion Topsport Academy wordt er in hoge mate rekening gehouden met je sportcarrière, waardoor studeren en het behalen van hoge sportprestaties goed samengaan.

De studieroute Saxion Topsport Academy (binnen de opleiding Commerciële Economie)

Afbeelding Topsport student SaxionAls topsporter besteed je het liefst zoveel mogelijk tijd aan het uitoefenen van je sport. De studieroute Saxion Topsport Academy zorgt ervoor dat je je sport kunt combineren met studeren. Inhoudelijk is de studieroute gelijk aan de reguliere studieroute Sportmarketing, alleen worden de werkvormen, de studiebegeleiding en de tentamens zoveel mogelijk aan je sportprogramma aangepast. Je volgt twee ochtenden in de week college en werkt de rest van de tijd zelfstandig aan opdrachten, waarbij je zelf bepaalt waar en wanneer. Je klasgenoten sporten ook op hoog niveau en iedereen heeft dezelfde gedrevenheid, ambitie en wilskracht als jij.

Toelatingseisen
Om toegelaten te worden tot de studieroute Saxion Topsport Academy moet je voldoen aan één van de volgende eisen (naast de wettelijke toelatingsvoorwaarden voor de opleiding Commerciële Economie):

 • Je bent topsporter met een A of B-Status, High Potential of Internationaal Talent (IT).
 • Topsportklas: je bent als sporter Nationaal Talent (NT), geselecteerd voor de (inter)nationale (jeugd)selectie, of je neemt als sporter deel aan (inter)nationale competities in de hoogste klasse van je sportbond (eredivisie, hoofdklasse, BeNe League, Jupiler League, et cetera).


Wat leer je?

Gedurende de opleiding leer je over de complexiteit en diverse invalshoeken van sportmarketing. Daarbij komen onderwerpen aan bod als sportsponsoring, sport en economie in de wereld en het organiseren van sportevenementen. Je leert consumenten en bedrijven te volgen door hun wensen, behoeften en gedrag te bestuderen. Ook leer je te verleiden, waarbij je naast traditionele middelen gebruik maakt van nieuwe media. Je werkt aan opdrachten vanuit het bedrijfsleven en volgt vakken als sportmarketing, -management en -sponsoring.

Studieloopbaanbegeleiding staat binnen de opleiding hoog in het vaandel. Iedere student heeft een eigen, vaste studieloopbaanbegeleider die minimaal drie gesprekken per jaar voert over onder andere de studievoortgang.

Saxion Topsport Academy in cijfers

Startmoment: september
Theorie: 50%
Praktijk en groepsopdrachten: 25%
Studieloopbaanbegeleiding: 25%
   

Hoe schrijf je je in?

Saxion Topsport Academie is een studieroute binnen de opleiding Commerciële Economie. Je vindt Saxion Topsport Academie daarom in Studielink onder de opleidingsnaam Commerciële Economie.

Je wordt breed opgeleid en kunt na je studie aan de slag als commercieel specialist in de sportwereld, maar ook in andere marketingsectoren.

Beroepen voor sportmarketeers
Als afgestudeerde van Saxion Topsport Academy kun je na je topsportcarrière aan de slag in de marketing en de sport. Het is ook mogelijk om jouw hands-on mentaliteit en theoretische kennis te gebruiken voor andere commerciële functies. Aandachtsgebieden variëren van sponsoring, marketing en sales tot sportbeleid.

Na Saxion Topsport Academy kun je bijvoorbeeld aan de slag gaan als:

 • marketingspecialist bij een sportartikelenfabrikant;
 • manager van sportevenementen bij sportbonden en –federaties;
 • beleidsmedewerker sportzaken bij een gemeente;
 • of als verantwoordelijke voor sponsorbeleid.

Bij welke bedrijven kun je werken?
Als sportmarketing specialist kun je bijvoorbeeld aan de slag bij gemeenten en sportzaken, -evenementen, -bonden en -federaties.

Doorstuderen na de studieroute Saxion Topsport Academy?
Wil je doorstuderen na Saxion Topsport Academy? Het is mogelijk om door te stromen naar aansluitende wo- vervolgopleidingen zoals bedrijfskunde, communicatiewetenschap en economie.  Toelatingseisen 2017/2018

  Om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze adviseren wij om je uiterlijk op 1 mei aan te melden. Je neemt dan deel aan de studiekeuzecheck. De uitslag hiervan is niet bindend. Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, kun je met de opleiding van je keuze beginnen in september. Tussen 2 mei en 15 augustus kun je je nog steeds aanmelden, alleen is in die periode de uitkomst van je studiekeuzecheck leidend. Een negatief studiekeuzeadvies heeft tot gevolg dat je niet met de opleiding kan beginnen.

  Saxion Topsport Academy is een studieroute onder de opleiding Commerciële Economie. Om te kunnen beginnen met de opleiding Saxion Topsport Academy, moet je aan de toelatingseisen van de betreffende opleiding voldoen. Bekijk welke vooropleiding, profiel en vakken je nodig hebt om toegelaten te worden tot deze studieroute.

  Saxion Topsport Academy kent aanvullende toelatingseisen. Kijk voor meer informatie onder het kopje 'Overige toelatingsbepalingen' onderaan deze pagina.

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2017-2018. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken (bijv. Economie1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2).

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt bent' (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten moet je een deficiëntietoets afleggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat hebt voor de hieronder genoemde vakken:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja, met Economie of Management&Organisatie
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja, met Economie of Management&Organisatie
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja, met Economie of Management&Organisatie en Wiskunde A of Wiskunde B
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja, met Economie of Management&Organisatie
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja, met Economie of Management&Organisatie
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja, met Economie of Management&Organisatie
  Deficiëntieonderzoek bij ontbrekende of ontoereikende vakken

  Wanneer je genoemde vakken niet hebt gevolgd, moet je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toegelaten te worden:
  - toets Economie of toets Management&Organisatie,
  - toets Wiskunde A of toets Wiskunde B 

  Toelating mbo

  Saxion hanteert de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers' niet.

  Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid.

  Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - certificaat Staatsexamen programma II;
  - certificaat Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO);
  - certificaat Profiel Academische Taalvaardigheid.
  Als je de Nederlandse taal niet op niveau B2 beheerst, kun je deelnemen aan het Staatsexamen Programma II via DUO.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - toets Economie of toets Management&Organisatie en
  - toets Wiskunde A of toets Wiskunde B 

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2017, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het '21+onderzoek'. Je bent toelaatbaar tot inschrijving voor de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - onderdeel Nederlands
  - capaciteitenonderzoek waarbij 4 onderdelen van de DAT (Differentiële Aanleg Test) en 1 onderdeel uit de Drenth testserie worden afgenomen
  - toets Economie of toets Management&Organisatie en
  - toets Wiskunde A of toets Wiskunde B

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek en het 21+onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure.

  Overige toelatingsbepalingen

  Als je wilt inschrijven voor het programma moet je naast de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoen aan één van onderstaande criteria:

  ·         Je beschikt over A of B-status, High Potential- of Jong Oranje-status
  ·         Je bent Internationaal Talent of Nationaal Talent
  ·         Je bent actief op het hoogste landelijke competitieniveau in jouw sport

  Voldoe je aan deze toelatingseisen en wil je je inschrijven? Meld je dan aan voor een intakegesprek met de coördinator van deze opleiding: Bonne Posma, e-mail: b.posma@saxion.nl, telefoon: 0570 - 603333.

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met de Studentenbalie:
  - Deventer: 088 - 019 3773
  - Enschede: 088 - 019 1808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  Toelatingseisen 2018/2019

  Om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze adviseren wij om je uiterlijk op 1 mei aan te melden. Je neemt dan deel aan de studiekeuzecheck. De uitslag hiervan is niet bindend. Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, kun je met de opleiding van je keuze beginnen in september. Tussen 2 mei en 15 augustus kun je je nog steeds aanmelden, alleen is in die periode de uitkomst van je studiekeuzecheck leidend. Een negatief studiekeuzeadvies heeft tot gevolg dat je niet met de opleiding kan beginnen.

  Saxion Topsport Academy is een studieroute onder de opleiding Commerciële Economie. Om te kunnen beginnen met de opleiding Saxion Topsport Academy, moet je aan de toelatingseisen van de betreffende opleiding voldoen. Bekijk welke vooropleiding, profiel en vakken je nodig hebt om toegelaten te worden tot deze studieroute.

  Saxion Topsport Academy kent aanvullende toelatingseisen. Kijk voor meer informatie onder het kopje 'Overige toelatingsbepalingen' onderaan deze pagina.

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2018-2019. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken (bijv. Economie1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2).

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt bent' (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten moet je een deficiëntietoets afleggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat hebt voor de hieronder genoemde vakken:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja, met Economie of Management&Organisatie en Wiskunde A of Wiskunde B
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja, met Economie of Management&Organisatie
  Deficiëntieonderzoek bij ontbrekende of ontoereikende vakken

  Wanneer je bovenstaande vakken niet hebt gevolgd, moet je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toegelaten te worden:
  - toets Economie of toets Management&Organisatie,
  - toets Wiskunde A of toets Wiskunde B 

  Toelating mbo

  Saxion hanteert de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers' niet.

  Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid.

  Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande diploma's/certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - diploma Staatsexamen programma II; deelname via DUO
  - het certificaat Profiel Educatief Startbekwaam  (voorheen Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO) of
  - het certificaat Profiel Educatief Professioneel (voorheen Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT); deelname via het CNaVT.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - toets Economie of toets Management&Organisatie en
  - toets Wiskunde A of toets Wiskunde B 

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2018, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het '21+onderzoek'. Je bent toelaatbaar tot de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - onderdeel Nederlands
  - capaciteitenonderzoek 
  - toets Economie of toets Management&Organisatie en
  - toets Wiskunde A of toets Wiskunde B

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek en het 21+onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure die op www.saxion.nl wordt gepubliceerd. Na je aanmelding voor de opleiding krijg je hier meer informatie over toegezonden, samen met een deelnameformulier voor het door jou af te leggen deficiëntie- en/of 21+onderzoek.

  Overige toelatingsbepalingen

  Als je wilt inschrijven voor het programma moet je naast de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoen aan één van onderstaande criteria:

  ·         Je beschikt over A of B-status, High Potential- of Jong Oranje-status
  ·         Je bent Internationaal Talent of Nationaal Talent
  ·         Je bent actief op het hoogste landelijke competitieniveau in jouw sport

  Voldoe je aan deze toelatingseisen en wil je je inschrijven? Meld je dan aan voor een intakegesprek met de coördinator van deze opleiding: Bonne Posma, e-mail: b.posma@saxion.nl, telefoon: 0570 - 603333.

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met Servicepoint Studentenbalie:
  - Deventer: 088 - 019 3773
  - Enschede: 088 - 019 1808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 8.00 - 16.30 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  De inhoud van Saxion Topsport Academy is gelijk aan die van de studieroute Sportmarketing. Het programma is thematisch vormgegeven en binnen elk thema werk je aan praktijkgerichte opdrachten.

  Eerste jaar
  In het eerste jaar volg je vakken als marketingbeleid, marketingstrategie, (event- en sport)management en financiering. Daarnaast leer je diverse onderzoeksvaardigheden kennen.

  Tweede jaar
  Het project ‘Sponsorplan’ staan centraal in het tweede jaar van je studie. Je volgt colleges als marketingcommunicatie, digital marketing, experience marketing, sportcommunicatie en retailmarketing. Daarnaast maak je een sales- en accountplan en krijg je een sollicitatietraining, die je kunt gebruiken bij het vinden van een stageplek voor het derde jaar.

  Top Talent Programma
  Vanaf het tweede studiejaar kun je in aanmerking komen voor het Saxion Top Talent Programma. Je krijgt er de kans om jouw talenten verder te ontwikkelen, zodat je een eenvoudige en soepele overgang ervaart van hbo naar wo. Meer weten? Lees alle info op onze Top Talent Programma.

  Derde en vierde jaar
  Het derde jaar bestaat uit een (internationale) stage en de projecten Sportfan, Strategische marketing, Management control, Duurzaam ondernemen en Digital marketing staan centraal. Je volgt colleges waar ook diverse internationale aspecten aan bod komen. Je sluit de opleiding in het vierde jaar af met een afstudeeropdracht. De minor is al voor je ingevuld met sportgerelateerde vakken.

  Benieuwd naar welke vakken je gaat volgen? Meld je aan voor een meeloopdag en stel al je vragen.

  Wil je weten wat derdejaarsstudent Erik van de opleiding vindt? Lees zijn ervaring:

  Erik | derdejaarsstudent

  'Ik heb voor deze opleiding gekozen om de combinatie topsport en studie zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Maar ook het toekomstperspectief en de afwisseling van de opleiding spreekt mij aan. De komende jaren ga ik mij richten op de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Ik ben druk bezig met een plan om sponsors te vinden die mij willen ondersteunen. Hiervoor kan ik veel kennis uit mijn opleiding toepassen.'

  Is Saxion Topsport Academy iets voor jou? Kom dan eens langs op een van onze open dagen waar je kennis kunt maken met studenten en docenten die je nóg meer kunnen vertellen over deze opleiding.

  Heb je dat al gedaan, maar ben je benieuwd hoe het is om bij Saxion te studeren? Of wil je je nog iets verder verdiepen in deze opleiding? Kom dan proefstuderen. Voor Saxion Topsport Academy kan dat op twee manieren: door een meeloopdag of door mee te doen aan de studie try-out.

  MeeloopdagFoto van een groep studenten buiten een Saxion-gebouw
  Tijdens een meeloopdag loop je mee met een eerstejaarsstudent en ervaar je hoe het is om Saxion student te zijn. Het verschil met een proeflessendag is dat je tijdens de meeloopdag bij echte lessen zit. Hierdoor zijn de lessen vaak al wat moeilijker, maar kom je er wel achter hoe een gewone dag op Saxion eruit ziet, wat de sfeer is in een klas en hoeveel huiswerk studenten moeten maken.

  Kies een Meeloopdag uit het overzicht en meld je aan via de link:
  [MLD-PLACEHOLDER]

  Studie try-out
  Als je in 5 havo of 6 vwo zit, en echt nog twijfels hebt over je studiekeuze, dan kun je er ook voor kiezen om mee te doen aan een studie try-out van Saxion Topsport Academy. Het verschil met een proeflessendag en meeloopdag is dat je 3 tot 4 middagen lessen krijgt. Je maakt bijvoorbeeld opdrachten en gaat op excursie naar het werkveld. Zo krijg je een steeds beter beeld van de opleiding en het beroep. Aan het einde weet je beter of je voor de opleiding kiest, of juist niet! Het is de bedoeling dat je bij alle bijeenkomsten aanwezig bent, dus overleg altijd eerst met je decaan voor aanmelding.

  De inschrijving voor de studie try-outs sluit eind oktober. Schrijf je dus op tijd in!

  Meer weten en inschrijven voor Studie try-outs

  Hulp nodig met kiezen?
  Wil je meedoen aan één van deze activiteiten, maar weet je niet welke het beste bij je past? Neem dan contact op met het Studie InformatieCentrum of stuur ons een berichtje via Facebook of Twitter.