Hoger Management

StudievormOverig
TypeCursus / training, Post-HBO
LocatieEnschede
Opleidingsduur1 jaar

De cursus Hoger Management is bedoeld voor leidinggevenden op HBO niveau die invloed uitoefenen op het beleid van de organisatie. De cursus wil de specialistische beroepsopleiding die zij hebben, aanvullen met de noodzakelijke kennis en vaardigheden om oplossingen te kunnen realiseren op het brede terrein van organisatie en management waar hij/zij mee te maken krijgt.

Het vermeende verschil tussen werkzaam zijn in de profit- of no(n) profitsector is steeds minder relevant. De opdracht voor managers is in alle sectoren dezelfde:

Zorg ervoor dat u bijdraagt aan het bereiken van de organisatiedoelstellingen (wees effectief), door pro-actief te handelen (wees creatief) en door zo doelmatig mogelijk gebruik te maken van mensen en middelen (wees efficiënt) in zo goed mogelijke onderlinge verhoudingen (wees sociaal).
Anders gezegd: een succesvol manager is effectief, creatief, efficiënt en sociaal.

Studieprogramma

De modulen hebben onderling een sterke samenhang. De inhoud is daardoor goed op elkaar afgestemd en bestaat onder andere uit de volgende onderdelen:

  • Organisatieomgeving en bestaansrecht
  • Marketing, Organisatiestructuur en Cultuur
  • Financieel Management
  • Kwaliteitsmanagement
  • Management en Leidinggeven
  • Doorvoeren van veranderingen.

Het lesprogramma kent naast bovengenoemde onderdelen een introductietraining van twee dagdelen. De introductie is gericht op kennismaking. Gedurende deze dagen worden de studiegroepen gevormd. In een studiegroep stimuleren en ondersteunen cursisten elkaar bij het uitvoeren van de verschillende opdrachten binnen de modules en het voorbereiden van bijvoorbeeld een excursie of gastcollege.
Tijdens de introductie wordt ook een begin gemaakt met de ontwikkeling van uzelf als manager. De cursist geeft aan op welke punten hij/zij zich wil ontwikkelen. Dit plan vormt de basis van een aantal individuele coachingssessies die eveneens onderdeel uitmaken van de cursus. De persoonlijke coach ondersteunt de cursist gedurende deze sessies bij de ontwikkeling van zijn/haar eindwerkstuk en zijn/haar persoonlijke ontwikkeling in de dagelijkse praktijk. Verder zijn in het lesprogramma ook vier dagdelen ingeruimd voor excursies en/of gastcolleges die aanvullend zijn op de leerstof. Als professional mag u deze, samen met uw groep, zelf organiseren.

Tot de cursus kunnen worden toegelaten, die personen die:

  • werkzaam zijn in een functie op HBO werk- en denkniveau
  • werkzaam zijn in een leidinggevende of beleidsbeïnvloedende functie.

Bij het inschrijfformulier dient u een kopie van het diploma van uw vooropleiding in te leveren, alsmede een omschrijving (met functie-eisen) van uw huidige functie. 

Na ontvangst van het inschrijfformulier, volgt een intakegesprek.
(Welke functie men bekleedt, of de functie aan de gestelde eisen voldoet. In het bijzonder zal er worden bekeken of er door de cursist voldoende praktijksituaties kunnen worden ingebracht.)

Lesvorm
Bij de lessen wordt voortdurend de vertaalslag gemaakt naar de praktijk, met als kernboodschap: wat vandaag wordt geleerd, kan morgen in de praktijk worden toegepast. Daarbij wordt gebruik gemaakt van verschillende didactische werkvormen, zoals doceren, onderwijsleergesprekken, werken in groepen, videotraining, simulaties en dergelijke. Ook is er een virtuele leeromgeving en een virtueel klaslokaal aanwezig met alle daarbij behorende mogelijkheden. Bronnenonderzoek wordt gestimuleerd via het gebruik van de bibliotheek en verantwoorde internetsites.
In de lessen is voldoende tijd ingeruimd voor het uitwisselen van ervaringen. Deze kruisbestuiving zal nog worden versterkt in de studiegroepen waar de cursist gedurende de gehele cursus deel van uitmaakt.
Tijdens de gehele cursus zal een van de docenten fungeren als het eerste aanspreekpunt voor de cursisten.

Cursusduur en tijden
De cursus start in de eerste week van oktober en bestaat uit 30 bijeenkomsten.
De lesbijeenkomsten vinden plaats op maandagavond.
Aanvang van de lessen   :    16.30 uur
Einde van de lessen        :    21.30 uur

Het cursusgeld bedraagt per cursist inclusief syllabi en lesmateriaal  € 2.995,=  exclusief boeken (prijswijzigingen voorbehouden).
Op verzoek kan men gebruik maken van betaling in 4 termijnen, kosten € 50,= 

 

Voor bedrijven en instellingen bestaat de mogelijkheid deze cursus "op maat" te laten verzorgen speciaal voor medewerkers/-sters van de eigen organisatie.

 

 

 

Secretariaat:

Jolanda Gerritsen en/of Lilian Visscher

Telefoonnummer:           088 - 019 1875

E-mail:                          j.gerritsen@saxion.nl

Verwante cursussen