International Business and Management Studies (English)

StudievormVoltijd
TypeBachelor opleidingen en studieroutes
LocatieDeventer, Enschede
Opleidingsduur4 years

Students talkingInternational Business and Management Studies is an English-taught programme. Right from the start we would like to make you feel comfortable with the world of international business. Therefore, we communicate in English about studying International Business and Management Studies at Saxion.

Do your professional ambitions lie in an international environment and are you overwhelmed by the choices when looking for a degree in business studies? Then International Business and Management Studies might be the right route for you.

International Business and Management Studies
Do you prefer a career in international business, are you interested in different cultures and do you speak English? International Business and Management Studies is an English programme with students from all over the world. You will work together with peers from 35 nationalities to prepare you for a managerial position in an international business environment. There is also the possibility to spend one year abroad. After graduation, you can start your career anywhere in the world.

What will you learn?
The bachelor programme covers all essential areas of Business Administration including Marketing, Finance and Management. It is unique due to its international focus and hands-on work experience, but also because it is offered in English to a multi-cultural group of students.

International Business and Management Studies in numbers:

Start: September (Deventer and Enschede) and February (only in Deventer)
Theory: 70%
Practival and group work: 20%
Study career counselling: 10%
   

 

Students studyingThe combination of theory and practical experience will give you a solid background in many different business fields.

Careers in international business and management
After finishing the International Business and Management Studies programme, you will be able to do market research and create a marketing strategy. Among your skills are presenting in English and possessing a working proficiency in at least one other language. You can also understand and analyse socio-cultural differences in order to be successful in an international business environment.

Possible careers
Your position within these kind of organisations can be:

 • project manager in the finance industry;
 • account manager at a production company;
 • or sales manager at a trading company

Further education
Do you want to continue learning? After completing this study route, you can advance with an academic master degree: for example, a master of Business Administration.  Toelatingseisen 2016/2017

  The information below is written from the perspective of pupils currently in secondary education in the Netherlands, which is why it is provided in Dutch. If you have been educated elsewhere but are interested in studying IBMS, please check the international entry requirements for more information.

  Om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze adviseren wij om je uiterlijk op 1 mei aan te melden. Je neemt dan deel aan de studiekeuzecheck. De uitslag hiervan is niet bindend. Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, kun je met de opleiding van je keuze beginnen in september. Tussen 2 mei en 15 augustus kun je je nog steeds aanmelden, alleen is in die periode de uitkomst van je studiekeuzecheck leidend. Een negatief studiekeuzeadvies heeft tot gevolg dat je niet met de opleiding kan beginnen.

  Om te kunnen beginnen met de Engelstalige opleiding International Business & Management Studies, moet je aan de toelatingseisen van de betreffende opleiding voldoen. Bekijk welke vooropleiding, profiel en vakken je nodig hebt om toegelaten te worden tot de opleiding.

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2016-2017. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel.

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan de toelatingseisen en je dus ‘deficiënt bent’ voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten dien je een deficiëntietoets af te leggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een diploma havo of vwo met gewenst profiel en je toont aan dat je de volgende vakken in de vrije ruimte of als extra vak met voldoende resultaat hebt gevolgd:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja, met Economie of Management&Organisatie of Tweede moderne vreemde taal
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja, met Economie of Management&Organisatie of Tweede moderne vreemde taal
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja, met Economie of Management&Organisatie
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja, met Economie of Management&Organisatie of Tweede moderne vreemde taal
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja, met Economie of Management&Organisatie of Tweede moderne vreemde taal
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja
  Deficiëntieonderzoek bij ontoereikende vakken

  Wanneer je genoemde vakken niet hebt gevolgd, kun je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toelating te verkrijgen:
  - toets Economie of Management&Organisatie ter vervanging van het vak Economie of Management&Organisatie of
  - toets Frans of Duits ter vervanging van het vak Tweede moderne vreemde taal

  De volgende vreemde talen: Arabisch, Fries, Spaans, Russisch, Turks en Papiaments waarin centraal schriftelijk eindexamen is gedaan, gelden als Tweede Moderne Vreemde Taal. Grieks en Latijn gelden niet als Tweede Moderne Vreemde Taal en kunnen daarom niet als vervanging gelden.

  Toelating mbo

  Saxion hanteert niet de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers'

  Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid.

  Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

  Bekijk de opleidingen uit de mbo-domeinen en de opleidingen van Saxion uit de hbo-sectoren die onder de regeling 'nadere toelatingseisen' vallen.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.

  Zie ook het kopje "Overige Toelatingseisen".

   

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - toets Economie of Management&Organisatie ter vervanging van het vak Economie of Management&Organisatie

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2016, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het ‘21+onderzoek’. Je bent toelaatbaar tot inschrijving voor de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - toets Engels
  - capaciteitenonderzoek waarbij 4 onderdelen van de DAT (Differentiële Aanleg Test) en 1 onderdeel uit de Drenth testserie worden afgenomen
  - toets Economie of Management&Organisatie ter vervanging van het vak Economie of Management&Organisatie

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek, het 21+onderzoek en het NT2onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure die je, indien noodzakelijk, na aanmelding voor de opleiding wordt toegezonden, inclusief een deelnameformulier voor een deficiëntie- en/of 21+onderzoek.

  Overige toelatingsbepalingen

  Indien je beschikt over een buitenlands diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde havo, vwo of mbo-diploma dan moet je als EU/EER student aantonen dat je de Engelse taal tenminste beheerst op een niveau dat gelijkwaardig is aan het eindexamen havo.
  Als niet-EU/EER student toon je middels het bewijsstuk IELTS 6.0 of TOEFL 550 aan dat je de Engelse taal op voldoende niveau beheerst.

  Ook de volgende vreemde talen: Arabisch, Fries, Spaans, Russisch, Turks en Papiaments waarin centraal schriftelijk eindexamen is gedaan, gelden als Tweede Moderne Vreemde Taal. Grieks en Latijn gelden niet als Tweede Moderne Vreemde Taal en kunnen daarom niet als vervanging gelden.

  Uitzonderingen voor niet-EU/EER studenten:
  - Mandarijn wordt als een Tweede moderne vreemde taal beschouwd.
  - ben je op grond van een buitenlands diploma, dat tenminste gelijkwaardig is aan het diploma havo of vwo (met profielaanduiding), toelaatbaar dan hoef je voor de aanvang van de opleiding niet deel te nemen aan de deficiëntietoets Economie. Dit mag ook tijdens het eerste jaar van inschrijving voor de propedeutische fase van de opleiding. Het is wel van belang dat je je realiseert dat je pas kunt deelnemen aan het propedeutisch examen wanneer je voorafgaand aan of tijdens het eerste jaar van de propedeutische fase met succes de deficiëntietoets Economie aflegt.

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met de Studentenbalie:
  - Deventer: 0570 - 603773
  - Enschede: 053 - 4871808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  Entry requirements for IBMS 2017 – 2018

  The information below is written from the perspective of pupils currently in secondary education in the Netherlands. If you have been educated elsewhere but are interested in studying IBMS, please check the international entry requirements for more information.
  We recommend that you apply by 1 May to be admitted to the programme of your choice. You will then take part in the study choice test. The outcome of this test is non-binding. If you meet all the entry requirements, you can enrol in the programme of your choice in September. You can apply between 2 May and 15 August, but in that case the outcome of the study choice test will be binding. A negative study choice advice means that you are inadmissible to the programme.

  Havo and vwo

  The information below applies to the academic year 2017 – 2018. These entry requirements are published subject to changes in government policy and Saxion regulations.

  If you have been awarded a havo or vwo diploma with a subject cluster offered at secondary school level until 1 August 2007, your subject cluster is out of date. An easy way to find out whether your subject cluster is out of date is to check whether your cluster contains numbered subjects, such as Economie 1, Economie 2, Wiskunde A1 or Wiskunde A2.

  A havo or vwo subject cluster that is out of date does not give you direct access to higher education. Your diploma will be assessed on the basis of the current havo and vwo subject cluster requirements for the programme of your choice. As a result, your diploma may not meet the entry requirements and you will be deemed ‘inadmissible’ to the programme of your choice. In order to be admitted, you will need to sit a deficiency test before you can be enrolled as a student.

  Entry requirements havo/vwo

  You have been awarded a havo or vwo diploma with the required subject cluster and can demonstrate that you have either passed your school-leaving examination or obtained a vavo certificate in the subjects listed below:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Yes, with Economie or Management & Organisatie or a second modern foreign language
  Natuur en Gezondheid (NG)Yes, with Economie or Management & Organisatie or a second modern foreign language
  Economie en Maatschappij (EM)Yes
  Cultuur en Maatschappij (CM)Yes, with Economie or Management&Organisatie
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Yes, with Economie or Management & Organisatie or a second modern foreign language
  Natuur en Gezondheid (NG)Yes, with Economie or Management & Organisatie or a second modern foreign language
  Economie en Maatschappij (EM)Yes
  Cultuur en Maatschappij (CM)Yes
  Deficiency test in case of missing or insufficient number of subjects

  If you have not taken the subjects listed above, you must sit a Saxion deficiency test prior to the start of the programme. In order to be admitted, you must pass one of the exams listed below:
  - Economie or Management & Organisatie test, OR
  - French or German exam (in lieu of a second modern foreign language)

  The foreign languages Arabic, Frisian, Spanish, Russian, Papiamento and Turkish all qualify as second modern foreign languages, provided that you have passed the written school-leaving examination. Greek and Latin do not qualify as second modern foreign languages and are therefore not valid replacement subjects.

  Mbo entry requirements

  As of 1 August 2015, mbo4 pupils are no longer automatically admissible to hbo programmes. A number of additional entry requirements may apply for certain combinations of mbo and hbo programmes. This is the case for so-called unrelated transfers, where you transfer from an mbo programme to an hbo programme in a different professional field.
  Saxion has decided to overlook these requirements, since research has shown that over the last few years this group of students has not performed any worse at Saxion than other students who transferred from mbo programmes. However, research outcomes on a national level show the contrary, which is why Saxion will continue to monitor the situation for any changes.

  Other Dutch diplomas

  You have been awarded a Dutch preliminary study diploma which has been judged to be at least equal to a vwo, havo or mbo (level 4) diploma, or you have been awarded a Dutch certificate to demonstrate that you have passed the first-year or final examination of a higher education programme (hbo or university). See also ‘Redressing deficiencies for other diplomas’.

  Diploma from abroad

  You have been awarded a non-Dutch diploma which has been judged to be at least equal to a vwo, havo or mbo diploma.
  Please see the section ‘Additional entry requirements’.

  Redressing deficiencies for other diplomas

  Even if you are admissible on the basis of another Dutch diploma or a diploma from abroad, you should bear in mind that you must still meet the subject cluster requirements. If you do not meet these requirements, you must sit a deficiency test prior to the start of the programme and pass one of the exams listed below:
  - Economie or Management & Organisatie exam

  21+ exam

  If you do not meet one of the requirements listed above and you will have reached the age of 21 by 1 September 2017, you can sit a 21+ exam prior to the start of the programme. You will be admitted to the programme if you pass all of the parts of the 21+ exam listed below:
  - English exam
  - Aptitude test consisting of 4 components of the DAT (Differentiële Aanleg Test) and 1 component of the Drenth test series
  - Economie or Management & Organisatie exam
  The entry requirements which are assessed by means of the deficiency test and the 21+ exam are laid down in a separate brochure.

  Additional entry requirements

  If you have been awarded a non-Dutch diploma which has been judged to be at least equal to a vwo, havo or mbo diploma and you are an EU/EEA student, you must demonstrate that your command of the English language meets at least the havo school-leaving examination standard.
  If you are not an EU/EEA student, you must show an IELTS 6.0 or TOEFL 550 certificate to demonstrate a sufficient command of the English language.
  The foreign languages Arabic, Frisian, Spanish, Russian, Papiamento and Turkish also all qualify as second modern foreign languages, provided that you have passed the written school-leaving examination. Greek and Latin do not qualify as second modern foreign languages and are therefore not valid replacement subjects.
  Exceptions for non-EU/EEA students:
  - Mandarin qualifies as a second modern foreign language.
  - If you are admissible on the basis of a non-Dutch diploma which has been judged to be at least equal to a havo or vwo diploma (including the required subject cluster), you do not need to sit the Economie deficiency test prior to the start of the programme. You can also do so during the first year of your enrolment in the first year of the programme. Bear in mind that you cannot sit the first-year examination if you have not passed the Economie deficiency test either prior to or during the first year of your enrolment in the first year of the programme.

  More information

  For more information, please contact the student desk:
  - Deventer: 088 – 019 3773
  - Enschede: 088 – 019 1808

  The student desks are open from Monday – Friday between 09:00 – 17:00. They are happy to help all (aspiring) Saxion students, irrespective of the location of their programme.

  Sofia Bogärde, 4th year IBMS

  TPicture Sofia Bogärdehe fact that I am a person who loves to travel and see the world, made my choice for IBMS an easy one. With this education, I somehow know that I have an international diploma to rely on, if I’d like to continue my career in another country at a later stage. Another great aspect of the study is that it really enables students to get a foot into the business world, thanks to the various projects in cooperation with international companies and the global internship opportunities.

  It is not always easy to cooperate with people you are placed in a team with and that is one thing you will learn during the many projects you conduct as a group – to get along and work professionally with people who not only differ from yourself, but also people from completely different cultures.

  I’m from Sweden and there everything is much more theoretical with a “learning-from-the-books” approach. For me it was a great opportunity to get the practical experience that the Dutch HBO-education offers. That makes me differ from other Swedish students. More over, there is a much closer contact between student and teacher and more personal guidance. I demanded a lot of contact hours with the internship coordinator when searching for the right placement, but luckily it all went pretty smoothly so not much help was needed in the end. I have friends who received great help during their application process.

  The fact that you get to know the teachers during at least 3 years results in a good, regular interaction and you know where to find them if you need them. 

  Olga Sviridova

  "First of all, the Netherlands as a country has more to offer than tulips, clogs or cheese. The remarkable thing is that the city Enschede combines traits of typical Dutch society with international spirit. I’m doing my studies in Saxion to pursue the bachelor degree and had a lot of time to get to know it. Saxion has a lot of exciting things to offer and it will start surprising you from the first moment when you come here.  A special issue is a practice of inviting guest lecturers who are professionals in the area of the studies from one of the currently operating Dutch companies. The course also includes a lot of group projects so prepare yourself to share your ideas and work with students from all parts of the world. Thus, for the one who is looking for new impressions, international experience and applicable professional knowledge, Saxion presents a nice opportunity to find it here and expand the horizons." 

  First year
  In the first year you gain a solid theoretical basis of international business and management. You will acquire knowledge of macro economics/law, financial accounting and marketing environment. Furthermore you will learn about accounting and languages like English, French, German and Spanish.

  Second year
  In the second year of your programme you will encounter administrative organisation, management information systems and corporate finance. Knowledge of operational management and intellectual property rights is also included.

  Third and fourth year
  The last two years will deepen your knowledge and your skills in application. In the third year you will spend your minor abroad, as you deploy your theoretical knowledge in an international, practical environment. The conclusion of you study programme consists of a graduation assignment.

   

  For studying at Saxion you have to pay tuition fee. How much tuition fee you have to pay depends on your personal situation. Here you will find the default statutory tuition fee. In some cases you may deviate from this amount. Download the PDF Regulation fees, on the webpage tuition fee, for the amount you have to pay. 

  Year 2016-2017
  Fulltime € 1.984,-


  Study materials

  • Expect a total of around €700 on books, handouts and other materials during whole study
  • First year costs usually higher, books are needed for entire program
  • Spending of around €80 on materials in first weeks


  Visa and residence permit for NON-European students

  • Please click here to find information about visa and residence permit


  Costs when going abroad for study, internship and/or final assignment

  • Housing
  • Travel costs
  • Insurance
  • Pocket money
  • Study materials (if going abroad for study)

   

  Voor alle vragen over de opleiding kun je contact opnemen met het Saxion Informatie Centrum (SIC)

  Telefoon: 0570 - 603 700

  E-Mail: info@saxion.nl

  Is International Business and Management Studies the right programme for you? Then visit one of our open days and meet students and lecturers who can tell you more.

  Have you already done so and do you want to find out what it’s like to study at Saxion? Is there anything else you want to know about the programme? Then try it out for yourself. There are two ways to try out International Business and Management Studies: visit a trial day or take part in a programme try-out.

  Trial dayStudents in front of Saxion
  During a trial day, you’ll join a first-year student for the day to experience what it’s really like to study at Saxion. The difference between a taster day and a trial day is that you take part in actual classes during the latter. This might make them a little more difficult to follow, but will give you a good idea of what an average day at Saxion is like, how classes function and how much homework there is to be done.

  Select a trial day from the overview and sign up by clicking below:
  [MLD-PLACEHOLDER]

  Programme try-out
   

  If you are in the 5th year of havo or the 6th year of vwo, but are still unsure about your study choice, you could also choose to take part in a International Business and Management Studies programme try-out. The difference compared to a taster day and a trial day is that you take part in classes for 3 or 4 afternoons. For example, you’ll complete assignments and join trips to organisations in the professional field. This will give you a thorough impression of the programme and your future profession. At the end of the try-out, youֺ’ll know whether this programme is right for you! You’re expected to attend every class, so consult your school counsellor before signing up.

  Enrollment for the programme try-outs closes late October. Be sure to sign up on time!

  Find out more and sign up for programme try-outs

  Don't know what to choose?
  Do you want to take part in one of these activities, but are you not sure which one? Get in touch with the Saxion Information Centre or send us a message on Facebook or Twitter.