WODC Nieuwe, virtuele valuta en opsporing 2021-2022.jpg

WODC: Nieuwe, virtuele valuta en opsporing 2021-2022

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) [Ministry of Justice and Security, Scientific Research and Documentation Centre (WODC)]: Jan Veuger is lid van de begeleidingscommissie onderzoek 'Nieuwe virtuele geldstromen en de opsporing van criminele gelden' door Delft University [Member of the supervisory committee for research into 'New virtual money flows and the detection of criminal monies' by Delft University].