Drone show technology

Saxion als innovatiepartner

De wereld om ons heen is constant in beweging. Onderzoekers, docenten en studenten bij Saxion werken aan de slimme wereld van morgen. Jij toch ook? Wij helpen je met het stellen van de juiste vragen én gaan samen op zoek naar de juiste antwoorden. Innoveer je met ons mee?

Onderzoek bij Saxion

Wat kunnen onze onderzoekers voor jou betekenen?

Neem contact op

Saxion Business Point

Onderzoekszwaartepunten

Nederland zet in op een duurzaamheidstransitie met doelen voor 2030 en 2050. Duurzame ontwikkeling betekent dat de huidige wereldbevolking in haar behoeften voorziet, zonder de komende generaties de mogelijkheid te ontnemen om in vergelijkbare mate in hun behoeften te voorzien. Vanuit het zwaartepunt Circulaire Innovatie & Energietransitie levert Saxion een bijdrage door middels praktijkgericht onderzoek samen met partners die duurzame samenleving te versnellen.

HighRes_SAX02612.Jpeg

De missie van het zwaartepunt Gezondheid, Welzijn & Technologie is om kennis toe te passen en te ontwikkelen voor vraagstukken op het gebied van gezondheid en welzijn, waarbij technologie een integraal onderdeel vormt van de oplossingen. Binnen het zwaartepunt staan drie speerpunten centraal: Brede welvaart en welzijn, Wijkgerichte preventie en Toekomstbestendige professionals.

De missie van het zwaartepunt Veiligheid & Digitalisering is om met toekomstbestendig onderwijs en praktijkgericht onderzoek impact te genereren in de maatschappelijke veiligheid, zekerheid, voorspelbaarheid en de weerbaarheid van onze samenleving. Vanuit dit zwaartepunt worden de samenleving, haar inwoners, bedrijven en overheden toegerust om kritisch en proactief om te gaan met de kansen, risico’s, mogelijkheden en beperkingen van digitalisering en veiligheid. Ons uitgangspunt is het versterken van de democratische rechtsstaat en publieke waarden.

HighRes_SAX00962.Jpeg

Technologie speelt in toenemende mate een rol in hoe wij leven. Het verandert nu en in de toekomst op ingrijpende wijze de manier waarop wij leven, waarop wij leren, en hoe wij innoveren, werken en produceren. Sleuteltechnologieën, zoals Artificiële of kunstmatige intelligentie (AI), fotonica, quantumtechnologie en nanotechnologie, zijn technologieën met een breed toepassingsgebied en een groot bereik in alle sectoren.

HighRes_SAX01034.Jpeg

Innovatie is niet alleen een kwestie van technologie, maar ook van methodologie en die vraagt vaak zelf ook om innovatieve stappen. Thema’s bij projecten binnen het zwaartepunt zijn participatie, impact en transitie. Binnen dit zwaartepunt ligt de focus op initiatieven die zich richten op (energie)transitie, inclusiviteit en duurzaamheid en de impact van innovaties op mensen en organisaties.


Onze Labs