student op laptop

Klachtenloket

Heb je een probleem of klacht over Saxion? Blijf er niet mee zitten maar meld het. Wij proberen onze manier van werken elke dag te verbeteren. Hieronder zie je waar je terecht kunt.

Meldpunt Klacht en Geschil (MKG)

Meld je klacht altijd eerst zo dicht mogelijk bij de bron. Wij proberen je klacht dan op het niveau van de Academie of Dienst op te lossen. Lukt dat niet? Of ben je niet tevreden over hoe de Academie omging met je klacht? Klop dan aan bij het Meldpunt Klacht & Geschil (MKG). Zij zetten dan de formele klachtenbehandeling in werking. Bij het MKG kun je ook terecht als je het niet eens bent met een besluit. In dat geval spreken we van een geschil.

Let op: In de Academieregeling Studentenklachten (ASK) lees je hoe het werkt. Je vindt de regeling op de intranetsite van de Academie (onder het kopje ‘regelingen & procedures’).

Het MKG zorgt er na ontvangst voor dat de juiste afdeling of functionaris jouw klacht behandelt. Voor hulp en advies bij het indienen van een bezwaarschrift kun je terecht bij een studentendecaan.

Dien een klacht / bezwaar / beroep in bij het MKG

College van Beroep (Cobex)

Ben je het niet eens met de beoordeling van jouw geschil? Dan is er ook nog een beroepsprocedure mogelijk bij het college van beroep voor de examens (Cobex). Je kunt in beroep gaan als jouw belangen worden geschaad. Jouw beroep kan zich richten tegen de beslissing van een docent/examinator, de examencommissie, een coördinator of afdelingshoofd, een directeur of het College van Bestuur.

Geschillenadviescommissie (GAC)

Een algemeen geschil wordt bij Saxion behandeld door de geschillenadviescommissie (GAC). Bijvoorbeeld een geschil over jouw inschrijving voor een opleiding of de hoogte van het collegegeld. Het moet gaan om schriftelijke beslissing waar jij het niet mee eens bent.

De GAC adviseert het College van Bestuur over jouw bezwaar. Tegen de beslissing van het College van Bestuur kun je in beroep gaan bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) in Den Haag.

Let op: voor een onderzoek aanvullende eisen is het advies bindend en is het document 'Gevolgen van de verplichte intake bij Saxion' niet van toepassing. Hoe het werkt, lees je in het Reglement Geschillenadviescommissie.

Integriteitsfunctionaris

Bij de integriteitsfunctionaris kun je terecht met vragen over:

  • Een (dreigend) strafbaar feit
  • Een (dreigende) schending van regelgeving of beleidsregels
  • Een (dreigende) misleiding van justitie
  • Een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid, of veiligheid of het milieu, het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie van deze feiten

De integriteitsfunctionaris begeleidt, ondersteunt én bemiddelt. De informatie die je met hem deelt is vertrouwelijk en anoniem. Hij zal vermoedens van verkeerd handelen toetsten aan de Saxion Gedragscode.

Contact met de integriteitsfunctionaris

Gerard Dijkstra
g.j.dijkstra@saxion.nl
06 – 5518 3368

Saxion regelingen op het gebied van klacht, bezwaar en beroep

Veelgestelde vragen over klachtenbehandeling