Klachtenloket

Heb je een probleem of klacht over Saxion? Blijf er niet mee zitten maar meld het. Wij proberen onze manier van werken elke dag te verbeteren. Hieronder zie je waar je terecht kunt.

Meldpunt Klacht en Geschil (MKG)

Meld je klacht altijd eerst zo dicht mogelijk bij de bron. Vaak kan je klacht dan op het niveau van de academie al worden opgelost. Lukt dat niet? Of ben je niet tevreden over hoe de academie omging met je klacht? Klop dan aan bij het Meldpunt Klacht & Geschil (MKG). Zij zetten dan het traject van klachtenbehandeling in werking. Het MKG zorgt er na ontvangst voor dat de juiste afdeling of functionaris jouw klacht behandelt.

Let op: In de Academieregeling Studentenklachten (ASK) lees je hoe het werkt. Je vindt de regeling op de Selfserviceportal.

Bij het MKG kun je ook terecht als je het niet eens bent met een tegen jou genomen besluit. In dat geval spreken we van een geschil. Het MKG zorgt ervoor dat jouw geschil wordt behandeld door het College van Beroep of de Geschillenadviescommissie (afhankelijk van de aard van het besluit).

Voor hulp en advies bij het indienen van een bezwaarschrift kun je terecht bij een studentendecaan. Dien een klacht / bezwaar / beroep in bij het MKG

College van Beroep (Cobex)

Heb je een verzoek gedaan bij bijvoorbeeld de examencommissie dat is afgewezen en ben je het daar niet mee eens? Dan heb je de mogelijkheid om binnen zes weken na de bekendmaking van de beslissing van de examencommissie daartegen in beroep te gaan bij het College van Beroep voor de examens (Cobex). Ook tegen een beslissing van een docent/examinator of een directeur staat de mogelijkheid van beroep bij het Cobex open. Wanneer je het niet eens zou zijn met de uitspraak van het Cobex, dan kun je tegen die uitspraak weer in beroep bij de Raad van State (RvS).

Bekijk hier alle uitspraken van het Cobex.

Geschillenadviescommissie (GAC)

Voor beslissingen waartegen geen beroep open staat, bestaat de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen bij de Geschillenadviescommissie (GAC). Bijvoorbeeld als het gaat om een geschil over jouw inschrijving voor een opleiding of restitutie van collegegeld. De GAC adviseert het College van Bestuur over de te nemen beslissing, waarna het College van Bestuur een besluit neemt. Wanneer je het niet eens zou zijn met het besluit van het College van Bestuur, dan kun je tegen dat besluit weer in beroep bij Raad van State (RvS).

Let op: voor een onderzoek aanvullende eisen is het advies bindend en is het document 'Gevolgen van de verplichte intake bij Saxion' niet van toepassing. Hoe het werkt, lees je in het Reglement Geschillenadviescommissie.

Saxion regelingen op het gebied van klacht, bezwaar en beroep

Veelgestelde vragen over klachtenbehandeling

Heb je een klacht of melding over ongewenst gedrag? Kijk voor meer informatie op de pagina over Sociale Veiligheid.