student op laptop

Klachtenloket

Heb je een probleem of klacht over Saxion? Blijf er niet mee zitten maar meld het. Wij proberen onze manier van werken elke dag te verbeteren. Hieronder zie je waar je terecht kunt.

Meldpunt Klacht en Geschil (MKG)

Meld je klacht altijd eerst zo dicht mogelijk bij de bron. Vaak kan je klacht dan op het niveau van de academie al worden opgelost. Lukt dat niet? Of ben je niet tevreden over hoe de academie omging met je klacht? Klop dan aan bij het Meldpunt Klacht & Geschil (MKG). Zij zetten dan het traject van klachtenbehandeling in werking. Het MKG zorgt er na ontvangst voor dat de juiste afdeling of functionaris jouw klacht behandelt.

Let op: In de Academieregeling Studentenklachten (ASK) lees je hoe het werkt. Je vindt de regeling op de Selfserviceportal.

Bij het MKG kun je ook terecht als je het niet eens bent met een tegen jou genomen besluit. In dat geval spreken we van een geschil. Het MKG zorgt ervoor dat jouw geschil wordt behandeld door het College van Beroep of de Geschillenadviescommissie (afhankelijk van de aard van het besluit).

Voor hulp en advies bij het indienen van een bezwaarschrift kun je terecht bij een studentendecaan. Dien een klacht / bezwaar / beroep in bij het MKG

College van Beroep (Cobex)

Heb je een verzoek gedaan bij bijvoorbeeld de examencommissie en ben je het daar niet mee eens? Dan is er ook nog een beroepsprocedure mogelijk bij het College van beroep voor de examens (Cobex). Jouw beroep kan zich richten tegen de beslissing van een docent/examinator, de examencommissie, een coördinator of afdelingshoofd, een directeur of het College van Bestuur. Tegen de beslissing van het Cobex kun je in beroep gaan bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) in Den Haag.

Geschillenadviescommissie (GAC)

Een algemeen geschil wordt bij Saxion behandeld door de geschillenadviescommissie (GAC). Bijvoorbeeld een geschil over jouw inschrijving voor een opleiding of restitutie van het collegegeld. Het moet gaan om schriftelijke beslissing waar jij het niet mee eens bent.

De GAC adviseert het College van Bestuur over jouw bezwaar. Tegen de beslissing van het College van Bestuur kun je in beroep gaan bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) in Den Haag.

Let op: voor een onderzoek aanvullende eisen is het advies bindend en is het document 'Gevolgen van de verplichte intake bij Saxion' niet van toepassing. Hoe het werkt, lees je in het Reglement Geschillenadviescommissie.

Ombudsfunctionaris 

Overal waar mensen samenwerken ontstaan situaties, fricties of kwesties, die niet altijd even makkelijk alleen of tussen betrokkenen opgelost kunnen worden. Soms vraagt dit om wat extra hulp of advies. De ombudsfunctionaris is een laagdrempelige, onpartijdige en onafhankelijke gesprekspartner, die zo nodig kan bemiddelen of (proactief) onderzoeken.

Zowel medewerkers als studenten van Saxion kunnen terecht bij de ombudsfunctionaris voor advies bij vraagstukken en probleemsituaties die te maken hebben met werken of studeren bij Saxion.

Je kunt bij de ombudsfunctionaris terecht bij vragen over integriteitskwesties, regelingen, procedures en/of je rechten en plichten binnen Saxion. Maar ook bij problemen in de samenwerking tussen mensen, conflicten op de werkvloer, of wanneer ongewenst gedrag structureel en langdurig is geworden.

E. Weijnen
E-mail: saxion@deombudsfunctionaris.nl
Telefoon: 06 54 23 43 42

Vertrouwenspersoon

Iedereen kan te maken krijgen met ongewenst gedrag. Gedrag dat als onplezierig, hinderlijk of zelfs als bedreigend wordt ervaren. Het kan gaan om agressie, geweld, (digitaal) pesten en (seksuele) intimidatie.

Een vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en adviseert over mogelijke oplossingen. Een vertrouwenspersoon staat je bij, geeft advies, kan bemiddelen, verwijst naar gespecialiseerde hulpverleningsinstanties of kan je begeleiden bij het indienen van een klacht bij de Klachtencommissie ongewenst gedrag van Saxion. Weet dat een vertrouwenspersoon alles strikt vertrouwelijk behandelt en alleen met jouw toestemming in actie komt.

Wat is het kader voor de vertrouwenspersonen?

De vertrouwenspersonen voeren hun taken uit zoals beschreven staat in de Klachtenregeling Ongewenst gedrag (Klachtenregeling ongewenst gedrag versie 22 nov 2013.pdf)

Contact met de vertrouwenspersonen

K. Varga (Klaudia)
E-Mail: k.r.varga@saxion.nl
Telefoon: 06 - 12483229
Werkdagen: maandag t/m vrijdag

J. Mezach – Mulder (Janny)
E-mail: j.mezach@saxion.nl
Telefoon: 088 - 019 3198/06-19073955
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

P. Hofste (Peter)
E-mail: p.hofste@saxion.nl
Telefoon: 088 - 019 6023/06-22314193
Werkdagen: maandag tot en met vrijdag.

Saxion regelingen op het gebied van klacht, bezwaar en beroep

Veelgestelde vragen over klachtenbehandeling