Organisatie

Bij hogeschool Saxion richten we ons op de toepassing van technologie en de impact daarvan op mens en maatschappij. Wij stappen letterlijk en figuurlijk over grenzen heen om nieuwe mogelijkheden en kansen te verkennen. We brengen mensen samen uit verschillende vakgebieden en organisaties en wijzen zo de weg naar duurzame oplossingen en de beroepen van de toekomst. Get Ready for a Smart World!

Saxion als onderwijsinstelling

Saxion is een hogeschool voor het hoger beroepsonderwijs (hbo). In Apeldoorn, Deventer en Enschede studeren ruim 26.000 studenten. Saxion biedt uiteenlopende opleidingen en bijzondere afstudeerrichtingen of specialisaties, zowel nationaal als internationaal. Samen met bedrijven en instellingen wordt door onze lectoraten toegepast onderzoek gedaan. Daarnaast heeft onze Parttime School een gevarieerd aanbod van bij- en nascholing.

Bekijk het organogram van Saxion

Download

Slimme oplossingen voor ingewikkelde vraagstukken

Bij Saxion doen we vooral aan toegepast onderzoek. We bestuderen de wisselwerking tussen mens en technologie. En we sluiten aan op de hightech maak-industrie waar we in Oost-Nederland en de Stedendriehoek (Apeldoorn, Deventer en Zutphen) zo goed in zijn. Studenten en onderzoekers uit verschillende opleidingen werken samen in complexe projecten. Door kennis en praktijk te combineren komen ze tot nieuwe, verrassende oplossingen. Oplossingen die het dagelijks leven makkelijker of aangenamer maken. 

Beter betaalbaar. Of duurzamer. Voor nu, maar zeker ook voor de toekomst. Dichtbij huis of verderop in de wereld. Onderzoeken, ondernemen en oplossingen bedenken. Dat is waar wij studenten vanaf dag één in trainen en coachen. Vaardigheden die van waarde zijn voor de rest van hun leven. Bedrijven en instellingen kunnen met vraagstukken bij ons aankloppen.

Studenten en onderzoekers uit verschillende opleidingen werken samen in complexe projecten.

Get Ready For a Smart World 

De wereld wordt steeds slimmer. Elke dag verschijnen er nieuwe producten, diensten en oplossingen. Mensen blijven wat ons betreft altijd centraal staan, ondersteund door technologie. In alle hoeken van de samenleving. En dus is technologie onderdeel van alle opleidingen bij Saxion. Zo bereiden onze studenten zich voor op de toekomst. Get Ready For a Smart World!

Daarom zijn we in 2017 gestart met een prikkelende online campagne. Eén ervan was de Lifestyle Scan: een scanner die – op basis van social data op je smartphone  – bepaalt of clubbezoekers wel of niet naar binnen mochten.

Stevige basis

Studeren bij Saxion betekent ook groeien als persoon. Wie ben jij als mens? Wat kun je en waarin wil je uitblinken? Een moreel kompas ontwikkelen. Zelfvertrouwen. Je horizon verbreden. Stages, een minor bij een andere opleiding. Hier, verderop in Nederland of in het buitenland. Leer je verantwoordelijkheden te pakken. Bereid je voor op ondernemerschap of een uitdagende baan. Jij bepaalt!

Lees meer