Onze organisatie

Bij Saxion geloven we dat we voor de wereld van morgen samen anders moeten leren, denken én doen. Living Technology is onze focus. Voor ons draait het om de vraag: wat technologische innovaties betekenen en hoe ze kunnen bijdragen aan de mens, de samenleving en onze aarde. Dat begint bij de manier waarop we kennis en technologie verbinden. Get Ready for a Smart World.

Als hogeschool en kennisinstelling bereiden we studenten voor op hun toekomstige rol. Met ons onderzoek bieden we bedrijven praktische oplossingen. Toekomstgericht onderwijs, praktijkgericht onderzoek en ondernemerschap versterken elkaar bij Saxion.

Je vindt onze vestigingen in Apeldoorn, Deventer en Enschede. Maar om samen te werken aan de wereld van morgen, kijken we graag over grenzen heen. Van onze regio én van verschillende vakgebieden. Saxion is een open organisatie, met oog voor talent. Een plek waar inspiratie en innovatie samenkomen.

De wereld van morgen vraagt om anders leren, denken én doen. Daarom bieden we onderwijs dat past bij de steeds slimmer wordende wereld met keuzemogelijkheden voor persoonlijke talenten en capaciteiten. We leren onze ruim 27.000 voltijd- en deeltijdstudenten met een brede blik naar actuele vraagstukken uit de beroepspraktijk te kijken en praktische en duurzame oplossingen te bedenken.

Persoonlijk

Bij Saxion vinden we het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt, daarom begeleiden we studenten tijdens hun studie op een persoonlijke manier in kleine groepen. Deze thuisgroep is de vaste basis tijdens de hele studieloopbaan. Studenten leren samen, wisselen ervaringen uit en ontdekken waar hun persoonlijke ambities liggen. 

Keuzeruimte

Studenten hebben invloed op hun leerweg en daarmee op hun persoonlijke en professionele profiel. In de eerste leerjaren van hun studie volgen ze een mix van lessen op locatie en online. Er is daarbij een nauwe verbinding met de beroepspraktijk. In de laatste twee leerjaren zijn er meer keuzemogelijkheden in de vorm van een minor, een interdisciplinair project, een praktijkstage en een afstudeerproject. Studenten bepalen hierin zelf de volgorde, ook of zij naar het buitenland willen.

Brede blik

Tijdens de studie is er veel aandacht voor interdisciplinair samenwerken. Samen met een projectteam bedenken zij praktische en duurzame oplossingen. Studenten werken nauw samen met docenten en (toekomstige) werkgevers. Doordat zij op deze manier met een brede blik naar de vragen uit de maatschappij leren kijken, kunnen onze studenten in de toekomst echt het verschil maken.

Bij Saxion doen we praktijkgericht onderzoek met vragen uit en voor de samenleving en het bedrijfsleven. We richten ons op het verbinden van kennis en technologie om zo bij te dragen aan een duurzame, gezonde en veilige wereld.

Het onderzoek wordt gedaan vanuit lectoraten, waarbij intensief wordt samengewerkt met onze studenten en partners uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Zo werken we bijvoorbeeld samen met MKB-bedrijven en zorginstellingen. Door kennis en praktijk te combineren komen we tot innovatieve oplossingen die direct toepasbaar zijn.

We verbinden de expertises van verschillende lectoraten aan elkaar binnen vijf zwaartepunten:

 • Circulaire, Innovatie & Energietransitie
  Onderzoek binnen dit zwaartepunt focust zich op intelligentie in samenleven en de relatie tot duurzaam gebruik van water, energie en grondstoffen.
 • Gezondheid, Welzijn & Technologie
  Het belangrijkste doel is om mensen zo lang mogelijk gezond maatschappelijk en economisch te laten participeren. Binnen Gezondheid, Welzijn & Technologie richt het onderzoek zich op het ondersteunen hierin, bijvoorbeeld door middel van technologie.
 • Veiligheid & Digitalisering
  De missie van Veiligheid & Digitalisering is om met toekomstbestendig onderwijs en praktijkgericht onderzoek impact te genereren in de maatschappelijke veiligheid, zekerheid, voorspelbaarheid en weerbaarheid van onze samenleving.
 • Sleuteltechnologieën
  Sleuteltechnologieën, zoals AI, fotonica, quantumtechnologie en nanotechnologie, zijn technologieën met een breed toepassingsgebied en bereik in alle sectoren. Het zwaartepunt helpt om door middel van praktijkgericht onderzoek met partners de ontwikkeling van nieuwe technologieën en missie gedreven onderzoek te faciliteren en te versnellen.
 • Sociale & Economische innovatiemethoden
  Binnen dit zwaartepunt ligt de focus op initiatieven die zich richten op (energie)transitie, inclusiviteit en duurzaamheid en de impact van innovaties op mensen en organisaties. Thema’s bij projecten binnen het zwaartepunt zijn participatie, impact en transitie.

Saxion stimuleert en faciliteert waar mogelijk ondernemerschap bij studenten, medewerkers en alumni. Dit doen we om de sterke (kennis)positie van de regio Oost-Nederland en daarbuiten, te behouden en te verstevigen. Die sterke positie behouden en verstevigen we met onze onderzoekers en ondernemers die innoveren met toepassingen in producten en diensten.

Deze producten en diensten zijn nodig als antwoord op de vele uitdagingen die we tegenwoordig kennen op het gebied van circulaire innovaties en energietransitie, gezondheid en welzijn en veiligheid en digitalisering. Via het ondernemerschap wil Saxion meer maatschappelijke impact realiseren. Met het regionale netwerk, diverse events en optimale faciliteiten faciliteren we studenten, medewerkers en alumni om ondernemend te zijn én te blijven. Van start van een bedrijf tot opschaling en optimale groei.

Samen zetten we de eerste stappen op de arbeidsmarkt of naar (het laten groeien van) een eigen onderneming. Dit verdelen we onder in programma’s tijdens of naast de opleiding, traineeships en diverse samenwerkingen met bedrijven en organisaties.

Saxion is als onderwijs- en kennisinstelling sterk geworteld in en verbonden met de regio Oost-Nederland. Als hogeschool willen we ook actief bijdragen aan de leefbaarheid en economische vitaliteit van de regio, nu en in de toekomst. Dit doen we samen met onze partners in het werkveld, lokale overheden en andere onderwijsinstellingen in de regio. Zo werken we samen aan vraagstukken uit de samenleving, die impact maken op de regio. Ook spelen wij met een passend onderwijsaanbod in op de regio en hebben we extra aandacht voor het behouden van talent voor de regio.

In Oost-Nederland hebben we te maken met een demografische krimp. Sterke en vitale regio’s zijn daarom van essentieel belang voor het realiseren en behouden van een veerkrachtige samenleving. In de elkaar overlappende velden van onderwijs, onderzoek en ondernemerschap liggen kansen om regionaal talent te behouden, nieuw talent aan ons te binden te zorgen voor voldoende innovatiekracht. Zo bouwen we aan onze toekomst en aan die van de regio.

Saxion als werkgever

Samen met onze ruim 3000 medewerkers werken we aan toekomstgericht onderwijs en praktijkgericht onderzoek. We willen een open en persoonlijke organisatie zijn met en voor talent. We helpen elkaar, delen kennis en blijven ons onderwijs, onderzoek en onze organisatie continue verbeteren.

Werken bij Saxion betekent kiezen voor een inspirerende werkomgeving met uitstekende arbeidsvoorwaarden. Zo bieden we onze medewerkers ruime ontwikkelingsmogelijkheden, flexibiliteit in werk en vrije tijd, de mogelijkheid tot hybride werken en regie op eigen loopbaan. 

Bij Saxion werken we aan maatschappelijke opgaven en oplossingen. Dat doen we door middel van onderzoek, maar ook met onze studenten. Zij zijn het echte goud van Saxion.

Anka Mulder web.jpg
Anka Mulder, voorzitter College van Bestuur

Bekijk onze organisatiestructuur

Organogram

Lees meer