MoekotteMedia-SCvO-HR-03897.jpg

Met de Topondernemersregeling combineer je als succesvolle studentondernemer je studie met je onderneming. Én breng je je onderneming naar een hoger niveau. Je doet samen met andere talentvolle studentondernemers mee aan een groeitraject, waar je begeleiding krijgt van ervaren coaches en ondernemers.

Ook zoeken we vanuit het SCvO samen met medewerkers van je opleiding de ruimte om op hoog niveau te kunnen ondernemen, zonder tekort te schieten in de eisen die de opleiding stelt. Zo kun jij blijven ondernemen én je diploma halen.

De topondernemersregeling is toegankelijk voor jou als je voltijd- of deeltijdstudent bent. Je komt in aanmerking voor de regeling als je kunt aantonen dat je een onderneming hebt waar ambitie en groei in zit. Ook als je ZZP’er bent, kun je een aanvraag voor de regeling doen.

Via ons contactformulier geef je je interesse aan. Vervolgens vragen we om een onderbouwing van je aanvraag aan de hand van de volgende onderdelen:

  • Een omschrijving van jou als ondernemer;
  • Een omschrijving van je onderneming, inclusief missie, visie en ambitie;
  • Een omschrijving van de branche waarin je onderneemt;
  • Een financiële onderbouwing (zoals jaaromzet) en een indicatie van de tijd die je in je onderneming investeert;
  • Jouw motivatie om deze regeling aan te vragen;
  • De contactgegevens van een referent vanuit je opleiding;
  • Een recente uitdraai uit BISON van je studieresultaten.

Op basis van het ingediende format wordt de eerste screening gedaan. Is de indiening ambitieus en overtuigend genoeg, dan word je uitgenodigd voor een gesprek. Het gesprek voer je met de selectiecommissie. Je wordt gevraagd om je onderneming en jezelf als ondernemer te presenteren in een pitch. Vervolgens wordt in het gesprek nader ingegaan op de onderdelen uit je aanvraag.

De topondernemersregeling wordt toegekend voor de duur van het betreffende studiejaar. Na dit jaar wordt opnieuw bepaald of je voldoet aan de voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de regeling.

De Topondernemersregeling houdt in dat jij als studentondernemer van de volgende voorzieningen gebruik kunt maken:

Groeitraject voor talentvolle ondernemers
Als topondernemer kom je in het groeitraject voor talentvolle ondernemers. Samen met andere studentondernemers krijg je tweewekelijks coaching en intervisie om je onderneming te laten groeien. Ervaren coaches van het SCvO en ondernemers uit de regio helpen je hierbij. Je presenteert je voortgang twee keer aan ‘the Circle of Experts’, een groep van vijf ondernemers die jou feedback geven op je onderneming en helpen kansen te zien voor groei.

Ondernemersevents en -faciliteiten
Topondernemers krijgen vrije toegang tot ondernemersevents, workshops en trainingen die vanuit Saxion, SCvO en partners worden georganiseerd. Ook kun je op alle werkdagen gebruik maken van de faciliteiten op de incubators in Enschede, Deventer en Apeldoorn.

Je stelt samen met je studieloopbaanbegeleider een studieplan op. Indien nodig worden de afspraken in dit studieplan (onder de verantwoordelijkheid van de directeur) bekrachtigd door de examencommissie van je opleiding.

Vanuit het SCvO kijken we samen met jou en je opleiding waar ruimte zit om ondernemen en studeren te combineren en wat er in het studieplan opgenomen wordt. We hebben het onder andere over:

Aangepaste aanwezigheidsverplichting
Het kan je helpen om vroegtijdig samen met de opleiding te zoeken naar een geschikt rooster, zodat je studeren en ondernemen optimaal kunt combineren.

Uitgesteld Bindend Studieadvies (BSA)
De opleiding kan het studieadvies na het eerste jaar uitstellen, mits je vervolgens binnen de eerste twee jaar van de studie de propedeuse behaalt.    

Aangepaste tentamen- en examenregelingen
Mocht je in de knel komen met tentamens en examens, kun je in het studieplan een extra toetsmoment of een variant op de voorgeschreven toetsvorm opnemen. Dit is vaak maatwerk. Verder kan de examencommissie besluiten de inlevertermijn voor werkstukken te wijzigen.

Stagelopen en/of afstuderen in je eigen bedrijf
Als je opleiding jouw bedrijf als stage- of afstudeerplek goedkeurt, krijg je van het SCvO zakelijke begeleiding op jouw stage- of afstudeervraagstuk. Ook kan je opleiding je vragen een externe begeleider aan te stellen. De eindbeoordeling blijft een verantwoordelijkheid van je opleiding zelf.

Aanmelden of vragen? Neem contact met ons op!

Contactformulier

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen over de topondernemersregeling kun je terecht bij Sjoerd Welberg. Stuur een e-mail naar s.h.welberg@saxion.nl of bel via het nummer 06-83496596.

MicrosoftTeams-image (2).jpg

Sjoerd Welberg

Business coach | Saxion Centrum voor Ondernemerschap

0683496596 LinkedIn