Professional Doctorate

Professional Doctorate

Saxion is landelijk één van de aanjagers én aanbieders van de Professional Doctorate (PD). De PD is een eigen doctoraatstraject van hogescholen waar we trots op zijn, en waarover we je graag meer vertellen.

Wat is een Professional Doctorate?

Een PD is een doctoraatstraject met een doorlooptijd van minimaal vier en maximaal zes jaar. Kandidaten worden opgeleid tot hooggekwalificeerde onderzoekende professionals die 'leren interveniëren in complexe praktijken' op niveau EQF 8. Het traject is qua niveau gelijkwaardig aan de PhD, maar kent een andere oriëntatie en opzet.

Waarom een Professional Doctorate?

Hogescholen zien een doctoraatstraject in het hbo als een belangrijke en noodzakelijke toevoeging binnen het hoger onderwijsstelsel. De PD maakt een doorlopende leerlijn van associate degree via bachelor en master tot doctorate in de beroepskolom mogelijk en helpt te voorzien in de toenemende behoefte aan hoogopgeleide professionals die in staat zijn complexe beroepsgerichte kennis- en ontwerpvragen op te pakken. Er is vanuit bedrijven en organisaties behoefte aan professionals met doctoraatsdenkniveau en het vermogen om dit in te zetten in de praktijk. Een eigen doctoraatstraject in het hbo met een praktijkfocus, en waarin praktijkgericht onderzoek centraal staat, voorziet in deze behoefte.

Saxion doet mee in vijf domeinen

Saxion is vanaf het eerste uur betrokken bij de PD-ontwikkelingen en leverde de afgelopen jaren aan vijf van de zeven PD-domeinen een inhoudelijke bijdrage. Daarnaast levert Saxion over de gehele linie een substantiële bijdrage aan het landelijke PD-programmateam en in werkgroepen op het gebied van financiën, beleidsondersteuning en kwaliteitszorg. Per PD-domein is één van de lectoren het aanspreekpunt:

  • Gezondheid & Welzijn (contactpersoon: Jan Jukema, lector Smart Health)
  • Energie & Duurzaamheid (contactpersoon: Richard van Leeuwen, lector Sustainable Energy Systems)
  • Techniek & Digitalisering (contactpersoon: Martin Bennink, lector NanoBio)
  • Leren & Professionaliseren (contactpersoon: Irene Visscher, lector Innovatief en Effectief Onderwijs)
  • Leisure, Tourism & Hospitality (contactpersoon: Steven Dorrestijn, lector Ethiek & Technologie)

Voor wie is het PD-traject?

Een PD-kandidaat is in het bezit van een master, heeft ruime praktijkervaring opgedaan en is werkzaam in een relevante werkomgeving in de beroepspraktijk, het onderzoek of onderwijs. Kandidaten ontwerpen en implementeren interventies voor complexe praktijkvraagstukken, en ontwikkelen daarbij handelingskennis, processen en producten die ze opnemen in hun portfolio. Zij werken nauw samen in en mét de praktijk om daadwerkelijk verandering te kunnen realiseren.

In totaal zijn er 135 PD-posities landelijk beschikbaar verdeeld over alle deelnemende hogescholen en zeven domeinen. Saxion mag er daarvan 14 invullen en er is inmiddels al een aantal kandidaten gestart. 

Meer weten over de PD en de domeinen?

Als je meer wilt weten over de PD in een bepaald domein, kun je contact opnemen met één van de lectoren. Wil je meer weten over de PD in algemene zin? Dan kun je contact opnemen met Vanessa Okken van de Saxion Research & Graduate School (v.s.okken@saxion.nl). Daarnaast lees je veel informatie over de PD op de website professionaldoctorate.nl of de website van de Vereniging Hogescholen.

Nieuws over Professional Doctorate