coins

Met het Saxion START!up fonds helpen wij startende ondernemers van Saxion met financiële ondersteuning en persoonlijke begeleiding.

Interesse in het Startup Fonds? Neem contact op!

Contact opnemen

Startende ondernemers kunnen bij het START!up fonds een lening aanvragen voor de bekostiging van activiteiten die verband houden met de oprichting en ontwikkeling van hun onderneming. 

Wie kan er een aanvraag doen voor een lening?

  • Studenten die zijn ingeschreven bij Saxion en bezig zijn aan de hoofdfase van hun studie. Deze Saxion studenten dienen hun propedeuse behaald te hebben;
  • Alumni die maximaal vijf jaar zijn afgestudeerd van Saxion;
  • Medewerkers in dienst van Saxion

Alle startende ondernemers moeten de ideeënfase van het opzetten van een bedrijf al voorbij zijn. 

Wat is het bedrag dat je kunt lenen?
Met de persoonlijke geldlening krijg je ruimte om te investeren in je bedrijf. Dit betreft een renteloze lening ter grootte van €2.500,- tot maximaal €25.000,-. De selectiecommissie beoordeeld de aanvragen en de hoogte van het bedrag.

Ik wil een aanvraag doen en nu?
Je kunt je aanmelden via dit formulier. Voor hulp en advies kun je contact opnemen met het Centrum voor Ondernemerschap: 

T. 088 - 019 1674
E. centrumvoorondernemerschap@saxion.nl

Selectiecommissie
De selectiecommissie komt vier keer per jaar bijeen op vooraf bekendgemaakte data, afhankelijk van het aantal voorliggende aanvragen.

Nadat je je aanvraag hebt ingediend zal, tijdens de eerstvolgende vergadering van de selectiecommissie van het fonds, de aanvraag beoordeeld worden en eventueel een lening worden toegekend. 

Let op: Aanvragen kunnen tot uiterlijk twee weken voor een bijeenkomst van de selectiecommissie worden ingediend. 

Ans van Amerongen.jpg

Ans van Amerongen-Elfferich

Bedrijfsmakelaar | Mede-oprichter School voor Ondernemers

Giljam Wartena

Giljam Wartena

Directeur bedrijven Rabobank Enschede - Haaksbergen

Raoul Werger.jpg

Raoul Werger

Managing director Fundaments | Commissielid Top Fonds Novel-T.

Regina Nieuwmeijer.jpeg

Regina Nieuwmeijer

Voorzitter Hoofdbestuur IKT | Directrice Veha Plastics BV | Founder Talentgroep Twente BV | Co-founder The LinkedInPin BV.

Jalbert Kuijper.JPG

Jalbert Kuijper

Ondernemer | Investeerder | Ambassadeur SIA Take Off regeling

Ed den Besten.jpeg

Ed den Besten

Voorzitter MKB Deventer | Oud-directievoorzitter Rabobank Salland

Meer informatie

Wil jij meer weten over het Startup Fonds? Neem contact op met. Voor meer informatie kun je terecht bij onze projectleider Jurgen Kruiper. Hij helpt je graag verder!