futurepreneurs.jpg

Een eigen bedrijf runnen naast een studie kost veel tijd. De Saxion Topondernemersregeling (TOR) helpt daarbij en voorkomt dat studenten uitvallen of studievertraging oplopen. Het is een maatwerktraject dat studentondernemers veel flexibiliteit en ondersteuning biedt.

Ondernemen op hoog niveau is topsport. Sinds 1990 al kent Saxion een voorziening voor erkende beoefenaars van topsport, kunst of cultuur. Sinds eind 2017 is daar, met de opening van de incubator in Enschede, de Topondernemersregeling (TOR) aan toegevoegd.

De regeling is opgesteld naar analogie van de eerste regeling op dit terrein in Nederland, namelijk die van de Erasmus Universiteit Rotterdam, vanuit de visie dat studentondernemers niet een succesvol bedrijf runnen in plaats van hun studie, maar juist dankzij hun studie.

Inmiddels kennen meerdere onderwijsinstellingen in Nederland dergelijke regelingen en programma’s. Binnen Saxion past de TOR in het bredere beleid ten behoeve van inclusief onderwijs. Daarmee worden alle studenten met een extra ondersteuningsvraag zo goed mogelijk begeleid en ondersteund tijdens hun studie.

De TOR van Saxion faciliteert de studentondernemers in hun ambities. Deze stelt hen in staat om binnen het beroepsgerichte curriculum samen met de opleiding de ruimte te zoeken om op hoog niveau te kunnen ondernemen, zonder tekort te schieten in de eisen die de opleiding aan hen stelt.

Het doel van het programma is mede om uitval onder studentondernemers te voorkomen. Studenten met een eigen onderneming die in aanmerking willen komen voor de regeling kunnen terecht bij het Saxion Centrum voor Ondernemerschap. Een vakkundige selectiecommissie bepaalt of zij daadwerkelijk toegang kunnen krijgen tot de regeling.

Ben jij een Topondernemer?

Denk je dat jij in aanmerking komt voor de Topondernemersregeling? Neem dan contact op.

Antje-vierkant.jpg

Antje Kollenhof-van Dijk

Adviseur/Projectcoördinator

06 - 5780 5579 LinkedIn