Werkplaats Sociaal Domein Twente

De werkplaats Sociaal Domein Twente is een kennisnetwerk dat staat voor het versterken van een samenleving waar iedereen ertoe doet en een optimale zelfredzaamheid en kwaliteit van leven kent. Hier hoort een passende vorm en kwaliteit van (zorg)ondersteunende dienstverlening bij.

... een netwerk dat staat voor het versterken van een samenleving waar iedereen ertoe doet en een optimale zelfredzaamheid en kwaliteit van leven kent.

saxion-deventer-hires-29.jpg

Deze dienstverlening kenmerkt zich door zo vroeg, dichtbij, licht mogelijk en zoveel mogelijk in aansluiting op het eigen en/of informele netwerk.

De Werkplaats Sociaal Domein Twente wil de sociale- en zorgprofessional zodanig ondersteunen en toerusten dat bestaande kennis behouden blijft en nieuwe kennis wordt ontwikkeld, waarnaar deze beide worden gedeeld. We gaan ervan uit dat we in gezamenlijkheid kracht kunnen maken om oplossingen te vinden voor de sociale (transformatie) vraagstukken die op ons af komen.

Uitgangspunten

Tijdens de regionale verkenning in het najaar van 2015 zijn de volgende uitgangspunten voor de structuur van het kennisnetwerk geformuleerd.

  • Dynamische omgeving en agenda

  • Actuele thema’s / vraagstukken

  • Open netwerk, maar niet vrijblijvend
  • Bijdrage van iedereen
  • Intentie tot het willen blijven leren van elkaar (duurzaam kennisnetwerk)
  • Commitment en (actieve)bijdrage van iedereen

Vier gemeenten en vijf uitvoeringsorganisaties in de regio participeren bij de start in 2016 met de focus op aansluiting bij de ‘Samen14’: Een Twentse samenwerking op het gebied van zorg en jeugdhulp.

Voor 2016 en verder zijn kennis 3 thema’s geïdentificeerd:

  • Samenwerken in de wijk: met als speerpunten nieuwe handelingswijzen en op- en afschalen
  • Kracht -en zelfregie: versterkend werken met als speerpunten bejegening -en communicatie en netwerkversterkend werken
  • Armoede: hier worden de activiteiten verder afgestemd in de aansluiting met de academische werkplaats 'Jeugd'.

Downloads:

Studenten Social Work Saxion in overleg

Meer weten?

Lees dan verder op de website van Werkplaats Sociaal Domein - Twente.

Bekijk de website