Werkplaats Sociaal Domein Twente

De Werkplaats Sociaal Domein Twente is verbonden aan het lectoraat Social Work en deels het lectoraat Technology Health & Care van de Hogeschool Saxion.

Werkplaats Sociaal Domein Twente

Werkplaats Sociaal Domein Twente

Binnen de Werkplaats Sociaal Domein Twente staan moderne sociale vakmensen als ‘drager van de transformatie’ centraal. Een brede verzameling aan professionals die sociaal werken en hierin dichtbij de burgers staan, interprofessioneel werken, inclusief handelen en bewust en kritische keuzes maken op basis van wetenschappelijke inzichten in samenspel met inwoners, professionals en beleidsmakers.

Kenniscafés

De Werkplaats Sociaal Domein Twente organiseert meerdere malen per jaar een kenniscafé rondom interessante thema's waar zij aan werkt. Input voor inhoudelijke onderwerpen komt vanuit de partners en vormt de basis voor het organiseren van een inspirerende bijeenkomst.

Modern sociaal vakmanschap

De Werkplaats werkt aan modern sociaal vakmanschap aan de hand van concrete vraagstukken uit het werkveld rondom de thema’s: Armoede & schulden, Personen met verward gedrag en psychische problematiek en Eenzaamheid. In lijn met de speerpunten van regio Twente, besteden we binnen thema’s aandacht aan met ICT verrijkte formele en informele sociale samenwerkingsrelaties, ervaringsdeskundigheid en collectief werken. 

Door de Werkplaats hebben partners uit het werkveld, onderwijs en onderzoekers de ruimte om met elkaar op te trekken en van elkaar te leren rondom belangrijke gemeenschappelijke vraagstukken. Daardoor beogen we bij te dragen aan structurele veranderingen of verbeteringen in de regio. Enkele voorbeelden van activiteiten zijn het draaiboek Sparen voor ouders, inspiratiebijeenkomsten/podcasts rondom eenzaamheid en het ophalen van ervaringen met de Toekomstplannen. 

Sparen aan huis

Medewerkers van Saxion en Alifa Welzijn ontwikkelden in de Werkplaats een draaiboek genaamd Sparen voor ouders met een laag inkomen die een start willen maken met de financiële opvoeding van kinderen. De werkwijze is deels gebaseerd op de methode ‘Spel aan huis’, die in 2018 is erkend als ‘goed onderbouwd’ door de Erkenningscommissie Interventies van de databank Effectieve jeugdinterventies. Stagiaires van de opleiding Social Work bezoeken het gezin wekelijks. Tijdens het bezoek krijgt het kind zakgeld, dat door de Rabobank beschikbaar wordt gesteld. Na afloop opent het kind een spaarrekening bij de bank waarbij het ook nog een aantal goodies krijgt. De werkplaats begeleidt dit met onderzoek. 

‘In Twente goat wie met mekoar vedan!’

In samenwerking met partijen als Manna Liberein, VWS, provincie Overijssel, Twentse gemeenten en Wijklink organiseert Werkplaats Sociaal Domein Twente regionale inspiratiebijeenkomsten/podcasts rondom eenzaamheid voor professionals, Twentse gemeenten en andere belanghebbenden. Hierin worden goede voorbeelden worden getoond van hoe in Twente de eenzaamheid wordt bestreden, bijvoorbeeld met betrekking tot het signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid voor verschillende doelgroepen. Ook identificeerden we samen met professionals en ervaringsdeskundigen activiteiten waarin we vanuit de werkplaats van betekenis kunnen zijn bij de aanpak van eenzaamheid. De werkplaats doet bijvoorbeeld onderzoek naar wat professionals signaleren aan gevoelens van eenzaamheid in hun werkveld, hoe zij daar mee omgaan en wat zij nodig hebben.  

Toekomstplannen voor jongvolwassenen in de regio Hengelo

Onderzoekers/ docenten van Saxion en Gemeente Hengelo monitorden de ervaringen van professionals werkzaam bij verschillende zorg, en welzijnsinstellingen in het werken met de Toekomstplannen. Ook vanuit Ixta Noa, een andere partner binnen de werkplaats, werd meegewerkt en gedacht vanuit ervaringsdeskundigheid. 

Studenten Social Work bachelor Saxion | wat is social work

Partners

Gemeente Enschede, gemeente Hengelo, SMD, Wijkracht, Avedan, Alifa, Impuls, Welbions, Ixta Noa, De Twentse Zorgcentra, Manna, lectoraat Technology Health and Care Saxion.

  • Dynamische omgeving en agenda
  • Actuele thema’s / vraagstukken
  • Open netwerk, maar niet vrijblijvend
  • Bijdrage van iedereen
  • Intentie tot het willen blijven leren van elkaar (duurzaam kennisnetwerk)
  • Commitment en (actieve) bijdrage van iedereen

Financiering 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Publicaties Werkplaats Sociaal Domein Twente 2020 - 2021

  • Gramberg, P., Laurens, M. & Oosterkamp, E. (2021). Ouderen en professionals – eenzaamheid in coronatijd. WSD-magazine. To be published.
  • Eentegeneenzaamheid, Saxion, Provincie Overijssel, Manna, Werkplaats Sociaal Domein Twente, gemeente Losser. (4 februari 2021). Webcast Eenzaamheid. Spotlight op lokale aanpak. https://www.youtube.com/watch?v=Gftu5qoeVtY&feature=youtu.be

Bekijk het nieuws en de evenementen

Heb je vragen?

Neem dan contact op met Lian Mannessen
Projectleider Social Work
wsdt@saxion.nl

Studenten Social Work bachelor Saxion in overleg | Wat is social work?

Meer weten?

Lees dan verder op de website van Werkplaats Sociaal Domein - Twente.

Bekijk de website