Nieuws

Enschede - Stadscampus Persbericht

Saxion, Universiteit Twente en ABN Amro dragen aandelen BTC Twente B.V. over

BTC Twente B.V. biedt flexibele huurconcepten voor bedrijfsruimtes in combinatie met ondersteunende diensten. De onderneming is gevestigd in Enschede en richt zich op innovatieve (technologische) startende ondernemers in de regio Twente. Sinds de oprichting in 1981 hebben ruim 700 bedrijven hun basis gelegd bij BTC. Na vele jaren van betrokkenheid dragen Saxion, Universiteit Twente (UT) en ABN Amro hun aandelen in BTC Twente B.V. over aan Ten Hag Groep.

Drone Persbericht

€1 miljoen voor ontwikkeling 's werelds eerste prototype van autonome en modulaire drone met robotarm

Hogeschool Saxion ontvangt €1 miljoen voor het MARS4Earth project vanuit de regeling RAAK-PRO en het bedrijfsleven voor de ontwikkeling van ’s werelds eerste autonome en modulaire vliegende drone met robotarm die fysiek kan interacteren met de buitenomgeving. De nieuwe dronetechnologie kan bijdragen aan de veiligheid, efficiëntie en kosteneffectiviteit bij onder andere brandbestrijding, het onderhoud van offshore windmolens of selectieve behandeling van landbouw. Saxion roept het bedrijfsleven op mee te denken in toepassingen van de drone met robotarm om het subsidiegeld zo goed mogelijk te besteden.

Drie onderzoeksteams van hogeschool Saxion ontvangen HTSM-geld voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen Persbericht

Drie onderzoeksteams van hogeschool Saxion ontvangen HTSM-geld voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen

Saxion is tijdens het NWO-innovatiefestival ‘TEKNOWLOGY’ in de prijzen gevallen met drie relevante onderzoeksvoorstellen. Zij ontvangen elk 25.000 euro ‘kiem-geld’ van Holland High Tech voor onderzoek dat vanuit de sector High Tech Systemen en Materialen, bijdraagt aan de innovatie voor een klimaatbestendig, water robuust, duurzaam, gezond en veilig Nederland. Het gaat om de onderzoeksteams van lector Jan Veuger (Blockchain) die aan de slag wil met een smart-app Blockchain voor een duurzame bouwsector, lector Cas Damen (NanoPhysics) die een sensor wil ontwikkelen om ziekte bij veedieren vroegtijdig op te sporen en lector Jaap Knotter (Advanced Forensic Technology) die wil innoveren met plaats delict onderzoek via lab-on-a-chip techniek.

Enschede - Stadscampus Persbericht

Saxion start ketensamenwerking HiTex en ontvangt €1 miljoen voor slim textiel onderzoek

Het HiTex-project heeft vanuit de regeling RAAK-PRO een financiering van €1 miljoen voor de komende vier jaar ontvangen. In het project werken ruim 14 onderzoeksinstituten, textiel- en elektronicabedrijven uit mkb en grootbedrijf samen om onderzoek te doen naar de ontwikkeling van in textiel geïntegreerde ICT. Hiervoor worden binnen het project drie prototypen ontwikkeld met de focus op toepassingen voor outdoor, interieur en technisch textiel. De financiering voor het HiTex-project is aangevraagd vanuit het lectoraat Sustainable & Functional Textiles van hogeschool Saxion onder leiding van lector Jan Mahy.

Timo Kos Persbericht

Timo Kos nieuw lid College van Bestuur Saxion

Timo Kos is door de Raad van Toezicht, per 1 januari 2020, benoemd tot lid van het College van Bestuur (CvB) van hogeschool Saxion. Met Kos kent Saxion straks een CvB dat bestaat uit drie leden. Saxion zet de regio centraal in haar strategische agenda voor de komende vier jaar. Met zijn komst kan Saxion zich nog beter verbinden op wat er extern speelt, in een aandachtsgebied van Twente tot en met Apeldoorn. Kos krijgt onderwijs en onderwijsondersteuning in zijn portefeuille en Deventer als aandachtsgebied. Voor voorzitter Anka Mulder blijft dat Twente en voor vicevoorzitter Ineke van Oldeniel Apeldoorn.

Aventus, ROC van Twente en Saxion versterken gezamenlijke leerlijn voor IT-studenten van mbo naar hbo Persbericht

Aventus, ROC van Twente en Saxion versterken gezamenlijke leerlijn voor IT-studenten van mbo naar hbo

Vrijdag 27 september hebben onderwijsinstellingen Aventus, ROC van Twente en Saxion een intentieverklaring ondertekend om gezamenlijk het IT-onderwijs in de regio te versterken. De samenwerking heeft als doel om de overstap van mbo naar hbo beter op elkaar af te stemmen. Alles in het voordeel van de IT-student. Mbo’ers hebben het soms lastig op het hbo en de partners willen het succes van de mbo’er op het hbo vergroten. Als de student zijn IT-studie op het mbo begint, komt de focus gedurende zijn studie steeds op studeren aan het hbo te liggen. De docententeams van alle betrokken organisaties gaan de vak-inhoud en begeleiding op elkaar afstemmen en zorgen samen voor een geïntegreerd onderwijstraject voor de mbo-student met hbo-ambities.

Emma Persbericht

Emma Hoogenraad wint de Saxion Afstudeerprijs

Bij de start van het nieuwe studiejaar reikt Saxion prijzen uit voor de beste afstudeerscripties in 2019. Dit jaar zijn er 29 van de allerbeste afstudeerwerkstukken ingezonden.

Opening hogeschooljaar: Saxion als ontmoetingsplek voor talent Persbericht

Saxion opent hogeschooljaar: ontmoetingsplaats voor talent, onderzoek en innovatie

Op 5 september vindt in Enschede de opening plaats van het Saxion hogeschooljaar 2019-2020. Dit jaar is het thema van de opening: Saxion als ontmoetingsplaats voor talent, onderzoek en innovatie.

HOI 2019 maandag introductie Saxion Persbericht

Introductieweek Enschede 2019

De nieuwe Saxion studenten maken op woensdag 28 en donderdag 29 augustus tijdens de hogeschoolintroductie “HOI” kennis met hun hogeschool en de stad Enschede. Circa 2000 studenten nemen deel aan een afwisselend introductieprogramma in Enschede. Ook vindt er op deze dagen een introductie voor eerstejaars Saxion studenten plaats in Deventer en Apeldoorn.

HOI 2019 maandag introductie Saxion Persbericht

Introductieweek Apeldoorn 2019

De nieuwe Saxion studenten maken op woensdag 28 en donderdag 29 augustus tijdens de hogeschoolintroductie “HOI” kennis met hun hogeschool en de stad Apeldoorn. Circa 150 studenten nemen deel aan een afwisselend introductieprogramma in Apeldoorn. Ook vindt er op deze dagen een introductie voor eerstejaars Saxion studenten plaats in Enschede en Deventer.