Nieuws

Kleurpotloden Organisatie

Column: Deliberatieve democratie in de klas

In deze bijdrage gaat onderzoeker Laurence Guèrin in op de vraag hoe we concreet invulling kunnen geven aan burgerschapsvorming in de klas volgens het idee van de deliberatieve democratie: door leerlingen groepsgewijs problemen te laten oplossen.

Kyra Frielink Studentenleven

I am Kyra Frielink, I am Saxion

I am Saxion is een serie portretten, waarin we Saxion-studenten en –medewerkers in beeld brengen en hen spontaan laten vertellen over wat zij op dat moment aan het doen zijn. Vandaag een portret van Kyra Frielink.

FoodGala 2018 Studentenleven

Terugblik: FoodGala 2018

De Apeldoornse studievereniging Promaître bestaat vijf jaar. Ze gaan het niet uitgebreid vieren, maar tijdens het jaarlijkse FoodGala dragen de bestuursleden, en ook oud-bestuursleden, bordeauxrode kleding en wordt er een fotoserie geshowd. “In de toekomst willen we via onze studievereniging studenten nog meer kennis laten maken met de horeca in Apeldoorn.”

Media Corporate

Update: gebouwdeel Hofstede Crull voorlopig nog dicht

Het gebouwdeel Hofstede Crull, onderdeel van Edith Stein, blijft voorlopig nog gesloten. Na het stellen van de conclusie dat het gebouwdeel moet worden verstevigd is intensief nagedacht over een mogelijke oplossing, maar daar is tot op heden nog geen definitief besluit over genomen.

Smart Solutions Festival 2018 Onderwijs

Fashion met een technische twist & meer tijdens het Smart Solutions Festival

Bij het binnenlopen van het hoofdgebouw in Enschede voelde je direct al dat het een bijzondere dag zou worden. Niet zomaar een normale lesdag, maar méér dan dat! Statafels, banners, sjouwende studenten. Je snapt het al: tijd om een kijkje te nemen!

The world according to Europe.jpg Studentenleven

The world according to Europe

Wie of wat leidt Europa door de transitie naar een nieuwe tijd? Dit is de belangrijkste vraag tijdens het debat van Studium Generale op 16 januari: The world according to Europe. In het theater in Deventer krijgen zowel de gastsprekers als het publiek de kans hun kennis en mening te delen.

Dylan Bruggeman, Timo Telnekes, Saxion Studentenleven

I am Dylan Bruggeman, I am Timo Telnekes, I am Saxion

I am Saxion is een serie portretten, waarin we Saxion-studenten en –medewerkers in beeld brengen en hen spontaan laten vertellen over wat zij op dat moment aan het doen zijn. Vandaag een portret van Dylan Bruggeman en Timo Telnekes.

Smart Solutions Festival 2018 Corporate

Saxion host eerste Smart Solutions Festival

Wil jij honderd slimme creaties, ontwerpen, prototypes en onderzoeksresultaten bewonderen? Saxion presenteert ze namelijk dinsdag tijdens het eerste Smart Solutions Festival. 500 studenten van verschillende opleidingen werkten een half jaar lang in teams aan een opdracht voor een organisatie of een bedrijf.

Illustratie klassenmanagement Organisatie

Column: Bewust bezig met klassenmanagement

Hoewel Maria Montessori ontzettend veel geschreven heeft, is zij nooit expliciet ingegaan op hoe het klassenmanagement in een montessorigroep gestalte krijgt. Toch is het van belang hier duidelijkheid en inzicht over te verschaffen. Klassenmanagement is immers een belangrijk middel voor leerkrachten om bepaalde onderwijsdoelen te behalen. Deze doelen kunnen zowel pedagogisch als didactisch zijn. In de onderwijsvisie zoals Maria Montessori die voorstond zou het klassenmanagement zich vooral moeten richten op de pedagogische doelen: zelfstandige, zelfbewuste en verantwoordelijke kinderen opvoeden. Het laatste decennium is er in het onderwijs echter meer nadruk komen te liggen op de didactische doelen: meer aandacht voor instructie en het leren van kinderen, waarbij de nadruk ligt op de cognitieve opbrengsten van het onderwijs.

Foto: Michael Mroczek Onderzoek

Van witte kozijnen naar duurzaam zwart hout

Hoe beschermen we onze gebouwen over een aantal jaren op grote schaal milieuvriendelijker tegen invloeden van buitenaf? Michael Sailer, onderzoeker bij het lectoraat Sustainable Building Technology werkt aan een oplossing die wereldwijd uniek is en die het gebruik van traditionele beschermingsmiddelen als verf en beits overbodig zal maken: een duurzame coating voor hout.