Nieuws

Linda de Greef, Saxion Studentenleven

I am Linda de Greef, I am Saxion

I am Saxion is een serie portretten, waarin we Saxion-studenten en –medewerkers in beeld brengen en hen spontaan laten vertellen over wat zij op dat moment aan het doen zijn. Vandaag een portret van Linda de Greef.

Media Onderwijs

College verdubbelt beurs AMM-docente

Het College van Bestuur van Saxion verdubbelt de Comenius Teaching Fellow-beurs die docente Nursel Akdeniz van de academie Mens en Maatschappij afgelopen maart toegekend kreeg. De Social Work-docente heeft nu 100.000 euro in totaal om in te zetten voor haar project ‘Mbo-toppers in hbo Social Work’.

MicrosoftTeams-image.png Organisatie

De thuistest van Saxion MOOC Business Analytics is succesvol verlopen!

Een groep van zestien alumni van de academie FEM en medewerkers van Accountantskantoor Eshuis heeft de afgelopen weken vanuit huis de eerste casus “Ikwilvanmijnautoaf.nl” van de Saxion MOOC Business Analytics, een volledige online cursus over data-analyse en –visualisatie, getest.

Wim Boomkamp Corporate

Wim Boomkamp kondigt vertrek aan

Collegevoorzitter Wim Boomkamp vertrekt per 1 januari 2018 als collegevoorzitter bij Saxion. Dat maakte hij vanmiddag bekend in een bericht aan de hogeschool.

column Organisatie

Column: Meer leren door anders opvoeden

Verschillende onderzoeken laten steevast zien dat kinderen van hoogopgeleide ouders betere cijfers halen dan kinderen van laagopgeleide ouders. Dit verschijnsel heet de prestatiekloof. Het verschil in leerprestatie klinkt misschien logisch, maar hoort dat wel zo logisch te zijn? En belangrijker nog, wat kan de prestatiekloof verklaren? In deze bijdrage zoek ik een verklaring in verschillende opvoedingsstijlen en wat kinderen in de zomervakantie wel/niet doen.

column Organisatie

Column: Trots!

Ik voel me trots. Trots op hetgeen de onderzoekers van het lectoraat (de kenniskring) voor en samen met vernieuwingsscholen hebben mogen doen.

qualtrics afb-1606951_960_720.png Organisatie

Eerste ervaringen met Qualtrics

Docent/Onderzoeker Luuk Collou van de AMA was op zoek naar een online survey systeem waar je alle kanten mee op kan.

column Organisatie

Colomn: Leidt vernieuwingsonderwijs (op) tot zelfsturend leren?

De kennis en vaardigheden van leerlingen om het eigen leerproces te kunnen sturen, plannen, monitoren en reguleren is een cruciale voorwaarde voor het leren nu en straks. Kenmerkend aan dit zelfgestuurd leren is dat het verwijst naar een proactief en constructief proces waarbij de leerling zelf initiatieven onderneemt, doorzettingsvermogen toont en adaptief zijn of haar eigen leerproces vormgeeft.

column Organisatie

Column: Reflectie en 'schools' leren

Reflectie is het herinterpreteren van ervaringen en kennis. Reflectie gaat om zowel de ervaringen (zoals observaties, handelingen of problemen) die iemand heeft, als om de kennis over die ervaringen, waaronder de veronderstellingen (zoals waarden, assumpties of perspectieven) die ten grondslag liggen aan die kennis.

column Organisatie

Column: zelfgestuurd leren wordt je aangeleerd

De hoeveelheid informatie groeit vandaag de dag in een veel sneller tempo dan ooit tevoren. Hierdoor is het primaire doel van leren verschoven van het kunnen herinneren en herhalen van informatie, naar het zelf effectief kunnen vinden en gebruiken ervan. Vanuit het perspectief van levenslang leren wordt het leren leren dan ook minstens zo belangrijk als het leren zelf.