man voert archeologisch werk uit

Employing citizen science to understand borders and border systems from the Roman period until today

Hoe gaaf is het dat we met onze studenten heel concreet onderzoek gaan doen naar nog verborgen elementen langs de Romeinse rijksgrens! Het moet beslist mogelijk zijn om met behulp van de nieuwste technieken inzicht te kunnen geven in contacten en mobiliteit van bewoners zowel binnen als buiten het Rijk. En niet te vergeten ook die van het Romeinse leger!

Wouter Vos, Jeroen Oosterbaan – docent-onderzoekers Saxion hogeschool
Logo Constructing the lines

Project

Constructing the Limes, dát is de naam van het nieuwe onderzoeksproject waarin onderzoekers en studenten van Saxion - in een consortium onder leiding van de Universiteit van Utrecht - aan de slag gaan met de bekendste en wellicht oudste grens in de geschiedenis: de Limes, de grens van het Romeinse Rijk die dwars door Nederland liep. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek heeft in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda € 4,1 miljoen aan het onderzoeksproject toegekend. 

Het project onderzoekt hoe grenzen werken: hoe bepalen ze het leven van mensen die in een grenszone wonen? Dankzij de toekenning kan een team onder leiding van oudhistoricus en archeoloog Saskia Stevens de Romeinse grens in een nieuw perspectief plaatsen. Dit doen ze door technieken uit de exacte wetenschappen te gebruiken. Ook speelt het publiek een belangrijke rol, zowel bij het opsporen van vondsten als bij de ‘outreach’: zo zijn er plannen voor een documentaire televisieserie en een nationale tentoonstelling. 

Saxion 

Onderzoekers van Saxion, lectoraat Bodem en Ondergrond en opleiding archeologie, brengen in het project de archeologie van het grenslandschap gedetailleerd in kaart. Ze kijken daarbij onder meer naar de grensoverschrijdende bewegingen van het Romeinse leger en gebruiken daarvoor technieken als LIDAR, artifical intelligence en gericht veldonderzoek. Ook het ‘citizen science’- project PAN (Portable Antiquities of the Netherlands) speelt hierbij een rol. Dit wordt samen met de Vrije Universiteit Amsterdam uitgevoerd. Daarnaast wordt geïnvesteerd in het uitwerken van ‘oud onderzoek’. Studenten gaan helpen zodat de onderzoeksresultaten niet alleen in het project landen, maar ook in het archeologie-onderwijs aan Saxion.

Projectduur

Het project is op 1 juni 2021 gestart en heeft een looptijd van 5 jaar, tot 30 juni 2026.

Informatie

Voor meer informatie over het project ‘Constructing the Limes’ kun je terecht op de website voor dit project: http://c-limes.nl of je kunt contact opnemen met Wouter, Jeroen of Lianne

Wouter Vos.jpg

Dr. Wouter Vos

Archeoloog, onderzoeker, docent BBT-archeologie

06 - 5118 4555 linkedin
Jeroen Oosterbaan .jpg

Jeroen Oosterbaan, MA

Docent/onderzoeker bij de opleiding archeologie

06 -1253 0542 linkedin
Lianne te Winkel.JPG

Ing. Lianne te Winkel

Projectleider

06 - 1062 2286 linkedin

Subsidieverlener

NWO

Partners

Saxion werkt voor dit project samen met de volgende partners:

 • Universiteit Utrecht
 • Vrije Universiteit Amsterdam
 • Radboud Universiteit Nijmegen
 • Stichting Wageningen Research
 • Geogenetics Lab Copenhagen
 • ArcheoHotSpots
 • AWN – Nederlandse Archeologievereniging
 • Data Archiving and Networked Services (DANS)
 • Gemeente Nijmegen
 • Gemeente Utrecht
 • Landschap Erfgoed Utrecht (LEU)
 • Museum Het Valkhof
 • Nationale Archeologiedagen
 • Naturalis Biodiversity Center
 • Nederlandse Limessamenwerking (NLS)
 • Nieuw Utrechts Toneel (NUT)
 • Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE)
 • Rijksmuseum van Oudheden (RMO)
 • Romeinse Limes Nederland
 • Romeinen NU
 • Romeinse Vicus aan de Rijn
 • Stichting Achterland
 • Stichting museumpark Archeon
 • Studio Louter
 • Thermenmuseum Heerlen
 • Uitgeverij Mattrijs
 • Xsaga – Experiential Communications