Agrarische Zwavelkringloop

De lectoraten Duurzame Energievoorziening en International Water Technoolgies bundelen met GMB BioEnergie, Frames Renewable Energy Solutions, GZV, Aquaminerals en Emmtec hun krachten om de agrarische zwavelkringloop te sluiten.

Zwavelzuur wordt in de landbouw toegepast als kunstmest, bijvoorbeeld als kaliumsulfaat, ammoniumsulfaat en magnesiumsulfaat. Uiteindelijk nemen planten het zwavel op en via veevoer en (koeien)mestvergisting komt het zwavel als sulfide in biogas. Een biogasontzwavelingsinstallatie verwijdert het sulfide uit het biogas en hierdoor ontstaat een elementaire zwavelstroom dat momenteel een afvalproduct is. Dit project onderzoekt de mogelijkheid om deze zwavelstroom weer om te zetten naar zwavelzuur. Dit zwavelzuur kan dan hergebruikt worden in de landbouw. Hierdoor ontstaat een circulaire kringloop van zwavel binnen de landbouw.

De voordelen van dit proces zijn: 

  1. duurzame circulaire landbouw; 
  2. vermindering van het gebruik van zwavel uit fossiele bronnen zoals aardgas en olie; 
  3. De verwerking van een afvalproduct (kosten) naar een hernieuwbare grondstof (baten).

Financiering:

SIA KIEM GoChem 

Simon Hageman

dr. ir. Simon Hageman

Associate lector

088 - 019 1530 linkedin