BKIA

Samen met 8RHK ambassadeurs Stichting Biomassa en Novum Blue voeren we een verkenning uit of een biobased kennis- en ontwikkelcentrum voor de innovatieregio Achterhoek (BKIA) gerealiseerd kan worden.

In dit kennscentrum kunnen regionale biobased bedrijven, investeerders en regionale kennis- en onderwijsinstellingen participeren met ondersteuning van diverse overheden zoals ministerie, provincie, gemeenten en regio. Focus ligt op nieuwe initiatieven waarbij agrarische bedrijven met lokale (mkb) bedrijven uit de maak- en procesindustrie samenwerken in de ontwikkeling en productie van hoogwaardige biobased producten. Regionale onderwijs- en kennisinstellingen ondersteunen deze initiatieven samen met landelijke kennisinstellingen, zoals de Universiteit Twente en WUR.

Financiering:

8rHK Provincie Gelderland