Cleantech Energy Crossing

De enorme stijging van de windmolens, zonnepanelen, warmtepompen en elektrische voertuigen die op verschillende momenten van de dag energie produceren en consumeren, zorgt voor steeds grotere fluctuaties tussen vraag en aanbod van energie. Dat leidt tot instabiliteit op het stroomnet en heeft fluctuerende energieprijzenprijzen tot gevolg. Door batterijtechnologie in de lokale energie-verzorging toe te passen kunnen de pieken en dalen op het energienet gebalanceerd worden.

Doel van dit project is de ontwikkeling, demonstratie en analyse van twee innovatieve batterijtechnologieën in een micro-grid setting. Binnen dit werkpakket werken derhalve verschillende MKBs en kennisinstellingen samen aan de (door)- ontwikkeling van innovatieve stationaire batterijtechnologie (50 - 300 kWh) om de opslagmogelijkheden binnen lokale micro-grids te verhogen. Het lectoraat Duurzame Energievoorziening van Saxion richt zich binnen dit project op de voorbereiding, realisatie en testfase van een smart grid aansturing binnen één proeflocatie. Wij dragen bij aan de implementatie van de benodigde technologie door (a) de situatie in kaart te brengen en een optimaal opslagsysteem te bepalen uit simulaties, (b) te ondersteunen bij de ontwikkeling van een specieke aansturing die door de partners wordt ontwikkeld, (c) de testfase voor te bereiden m.b.t. metingen en (d) validatie van de meetresultaten. Daarnaast draagt het lectoraat bij in het schrijven van het eindrapport en de organisatie van een workshop bijeenkomst.

Financiering: Interreg 5a.

Bekijk de eigen website van het project Cleantech Energy Crossing >>

Man heeft armen over elkaar en kijkt in de camera

ir. Edmund Schaefer

Docent-onderzoeker

088 - 019 1380 linkedin