Delen maakt meer

Het benutten van biomassa voor het opwekken van duurzame energie – en daarmee het verminderen van schadelijke emissies - is een belangrijke pijler onder de energietransitie van Nederland. Daartoe is het verbeteren van het conversierendement van mono mestvergisters een belangrijk middel .

Host BV, Universiteit Twente en Saxion willen om die reden praktijkgericht onderzoek uitvoeren om de winning van biogas uit mest te verbeteren door de verblijftijd en condities in de reactor te optimaliseren. Saxion en Host richten zich vooral op het testen van de reactor in de praktijk van labschaal tot werkelijke schaal, de Universiteit Twente richt zich op simulatie van stromingen in de reactor.

Financiering: TKI hernieuwbare energie.

Willem Brus.JPG

ir. Willem Brus

Docent-onderzoeker

088 - 019 1472 linkedin