GierGeeftGas

Het Nederlandse Klimaatakkoord heeft als ambitie om in 2030 70 PJ groen gas te produceren. Dit is equivalent aan 2 miljard kuub groengas van aardgaskwaliteit. Momenteel wordt er in Nederland 230 miljoen kuub groen gas per jaar geproduceerd. De productie van aardgas uit biomassa, ook uit de biologische route, bewijst daarmee toekomst te hebben. Helaas zijn sommige reststromen, zoals zeugenmest of dunne factie kalverenmest, nog niet rendabel om te zetten naar groen gas.

Doel van het project

Samen met HoSt en Stichting Mestverwerking Gelderland (SMG) richt Saxion in dit project zich op het verlagen van de SDE++ bijdrage voor monomestvergisting door een dunne mestfractie in propstroom te vergisten, waardoor door een grote tankvolumereductie zowel de CAPEX als de OPEX van een dergelijke installatie verlaagd wordt.

Uit vooronderzoek uitgevoerd door HoSt is gebleken dat propstroomvergisting het mogelijk maakt om dunne mest in 15 dagen effectief (>90%) om te zetten in biogas. Volgens de huidige stand der techniek zijn 45 dagen in een conventionele geroerde tankreactor (CSTR) noodzakelijk om een conversiegraad van 90% te bereiken.

Door eerst mest te scheiden in een dikke en dunne fractie, en vervolgens de dikke fractie via de conventionele manier te vergisten en de dunne fractie in een propstroomreactor (PFR) te vergisten, daalt de CAPEX van de biogasinstallatie met 13,3% en de OPEX met 0,5%.

Resultaat

Het resultaat van dit project is het ontwerp, bouw en techno-economische analyse van propstroomvergisting van dunne mestfractie voor grootschalige en kleinschalige monomestvergisting. Toepassing van de resultaten van dit onderzoek leveren een besparing op voor de productie van groen gas voor grootschalige monomestvergisting van 4,8 €/MWh. De ontwikkeling maakt het bovendien aantrekkelijk om tot op heden onrendabele reststromen zoals zeugenmest of dunne factie kalverenmest rendabel om te zetten naar groen gas.

Looptijd:

Oktober 2021 – Oktober 2025

Partners:

HoSt, Stichting Mestverwerking Gelderland

Financiering:

RVO Hernieuwbare Energietransitie (HER+)

Simon Hageman

dr. ir. Simon Hageman

Associate lector

088 - 019 1530 linkedin