De Universiteit Twente, Saxion, ROC van Twente en de H2Hub Almelo, waarin diverse regionale mkb’ers betrokken zijn, willen samen optrekken in het vormgeven van een learning community voor het ontwikkelen van innovatieve waterstof technologie. Daarmee zetten we concrete stappen in het voorbereiden van medewerkers, studenten en docenten op de energietransitie. We doen dat in een keten overstijgende samenwerking van technische opleidingen, lectoraten en (werkveld)experts en ondersteund door human-capital-specialisten.

In de learning community wordt een decentrale productie-unit met opslag van groene waterstof ontworpen en gebouwd om bij te dragen aan de energietransitie. Ook worden bestaande, mobiele eenheden (drone, vrachtwagen) omgebouwd voor aandrijving via waterstof en vindt onderzoek plaats naar verdere toepassingen van waterstof ter vervanging van fossiele brandstoffen. De realisatie en toepassing van waterstof productiesystemen betreft activiteiten waarvoor op alle opleidingsniveaus nog weinig expertise beschikbaar is op de arbeidsmarkt. Als gevolg van de energietransitie zal de vraag naar deze expertise sterk toenemen. Door het traject van systeemontwerp en -bouw zo in te richten dat studenten, docenten, onderzoekers en werknemers uit meewerkende mkb’ers kunnen worden betrokken, krijgen zij de gelegenheid om te leren over waterstofsystemen en ook om deze kennis terug te vertalen naar onderwijsmateriaal voor de opleidingen.

In dit vooronderzoek wordt het concept van learning community uitgewerkt én daadwerkelijk uitgevoerd in een samenwerkingsverband van bedrijven en experts op het gebied van waterstof productie en studenten/docenten van technische opleidingen uit het ROC, Saxion en de Universiteit Twente. Het project levert – naast het ontwerp en uitvoering van de learning community – een praktijkpublicatie op over het vormgeven, organiseren en ondersteunen van challenged-based learning communities in de context van het ontwerp van nieuwe innovatieve technologie. Bovendien levert dit project een belangrijke bijdrage aan de opstart van het Center of Expertise “Versnellen en Innoveren Energietransitie (VIE)”, waarin TechYourFuture, Saxion, ROC van Twente en Universiteit Twente (Center for Energy Innovation) hun krachten bundelen op het gebied van energietransitie en human capital.

LCWOT breed.jpg

Looptijd:

April 2022 – April 2023

Partners:

H2Hub, Universiteit Twente, ROC van Twente, Saxion

Financiering:

TechYourFuture: Centre of Expertise voor Techniek Onderwijs

Richard van Leeuwen.JPG

dr. ir. Richard van Leeuwen

Lector Sustainable Energy Systems

06 - 1089 2455 Dr. ir. Richard van Leeuwen