Lettinga Award 2019: elektronica recycling met anaerobe vergisting

Elektronica is een goudmijn aan waardevolle grondstoffen. Denk bij elektronica bijvoorbeeld aan printplaten uit radio’s en telefoons. Die grondstoffen worden o.a. chemisch behandeld tijdens het recyclen. Dat is vanuit het oogpunt van duurzaamheid een proces dat ons milieu belast. Wanneer je zo’n behandelproces op een andere manier vormgeeft, met hulp van anaerobe vergisting, hoef je minder chemicaliën te gebruiken. Je combineert als het ware de juiste kenmerken van chemie en microbiologie en bouwt een milder proces, waarbij je de bacteriën hun werk laat doen. Dit onderzoek verkent de toepassingsmogelijkheden van anaerobe vergisting op het recycleproces van waardevolle grondstoffen uit elektronica. De anaerobe bacteriën katalyseren selectief reacties bij milde procescondities. Dot zorgt voor een minimaal chemicaliënverbruik en een duurzaam recycle proces.

Over de Lettinga Award

 De Lettinga Award bestaat sinds 2001 en wordt eens per twee jaar uitgereikt tijdens de Anaerobic Digestion Conference. De prijs werd ingesteld door drie Nederlandse leveranciers van milieutechnologie (Paques, Biothane-Veolia en LeAF) om de ontwikkeling en implementatie van anaerobe behandelingstechnologie wereldwijd te stimuleren. Bij het uitreiken van elke nieuwe award worden tegelijkertijd de resultaten van de vorige winnaar gedeeld. Simon Hageman won de 8e Lettinga Award. De prijs is vernoemd naar Emeritus Prof. dr. ir. Gatze Lettinga (1936), grondlegger van de biologische afvalwaterzuivering.

Simon Hageman

dr. ir. Simon Hageman

Associate lector

088 - 019 1530 linkedin