Mest op Maat

Met het project Mest op Maat beogen we primair de winning van hoogwaardige en selectieve meststoffen door middel van raffinage uit de grote meststroom in Nederland, die nog aanzwelt door het afgeschafte melkquotum.

De winning van biogas is onderdeel van deze raffinage en is belangrijk als verdringer van fossiel aardgas en het vermijden van methaan emissies. Het lectoraat Governance neemt deel aan dit project, omdat de inzetmogelijkheden van de gewonnen selectieve meststoffen  - en dus de beoogde technologie - sterk afhankelijk is van regelgeving. In dit project wordt samengewerkt door van twee hogescholen (De Saxionhogeschool uit Nederland en de Fachhochschule Münster uit Duitsland) en diverse mkb-bedrijven uit Nederland en Duitsland, alsmede een aantal maatschappelijke organisaties (aan Nederlandse zijde LTO Noord).

Financiering: Interreg 5a.

Bekijk de eigen website van het project Mest op Maat >>

Simon Hageman

dr. ir. Simon Hageman

Associate lector

088 - 019 1530 linkedin