MMIP 9.2 Student Challenge voelbare warmteopslag

Wateropslag als warmtebuffer gebeurt doorgaans in cilindervormige tanks. In veel gevallen, zeker wanneer de opslagtank later ingepast is in een bestaande woning, is dit een zeer inefficiënt gebruik van de beschikbare ruimte. Om in bestaande woningen de warmtebuffer effectief te integreren is veel denkkracht en creativiteit nodig. Daarom wordt deze studentenchallenge opgezet, waarin multidisciplinaire teams van studenten uitgedaagd worden om oplossingen te ontwikkelen. Vormvrije wateropslag is het onderwerp voor het eerste jaar van de studentenchallenge. In de opvolgende jaren zal het format toegepast worden op een ander onderwerp. Het opstellen van een pakket van eisen en beoordelen van voorstellen gebeurt met het bedrijfsleven. Ook onderwerpen voor de opvolgende jaren worden in samenspraak tussen de betrokken partijen vastgesteld.

Link naar inzending Saxion studenten: https://www.youtube.com/watch?v=XFz6R4sZ08c

Partners:

Saxion, HAN, HU

Subsidie:

TKI-Urban Energy

Erik Goselink.jpg

Ing. Erik Goselink

Onderzoeker

linkedin