PHYSYCON

Een innovatief PVT systeem van Viridi wordt doorontwikkeld om de warmteoverdracht te verbeteren. Daardoor neemt de thermische opbrengst van het systeem toe en ook de opbrengst van het PV systeem wordt hoger. Daarnaast wordt ten behoeve van de dimensionering een wiskundig systeemmodel ontwikkeld en geverifieerd met behulp van een gedetailleerd systeemmodel. Tevens wordt het PVT systeem in de praktijk beproefd in 2 woningen. Voor het regelsysteem worden mogelijkheden voor optimalisatie onderzocht en tijdens de pilots beproefd.

Doelstelling:

Doel van dit project is om in het kader van de warmtetransitie (woningen van gas los) een geoptimaliseerd en robuust systeemconcept te ontwikkelen voor duurzame verwarming van woningen, met nadruk op de bestaande woningvoorraad.

Resultaat:

Dit project levert een gevalideerd systeemconcept voor warmtepomptoepassing in woningen met PVT als bronsysteem, dat een alternatief biedt voor buitenlucht- en bodemsystemen als bronsysteem voor de warmtepomp. Naar verwachting kan hiermee een jaarCOP worden bereikt die vergelijkbaar is met die van systemen met een bodembron. 

Partners:

TNO, Viridi PVT BV, Reggewoon, Domijn, Pioneering

Subsidie:

TKI-Urban Energy

Jonathan Montanes.jpg

Jonathan Montanes

Projectcoördinator

088 019 3607 linkedin