QuinteQ: Applicaties van vliegwielen binnen microgrids

Nederland is momenteel bezig met de energietransitie. Dit is de overgang van een samenleving waarin de meerderdeel van energie gewonnen wordt uit fossiele brandstoffen, naar een samenleving waarbij een hoog percentage van energie uit duurzame bronnen komt, vooral uit zonenergie en windenergie. Mede hierdoor is er een steeds groeiende instabiliteit in elektrische netwerken, een onbalans tussen energiebehoefte en energie opwek. Energieopslag is een cruciale puzzelstuk binnen dit geheel, omdat hiermee de onbalans kleiner gemaakt kan worden. Energie kan op het moment van opwek opgeslagen worden, en gebruikt worden op het moment waar het echt nodig is.

Binnen het QuinteQ project is Saxion op zoek naar toepassingen van vliegwielen, alternatieve vormen van opslag naast de bekende Lithium-Ion batterijen. Het voordeel van vliegwielen is dat deze veel vaker opgeladen en ontladen kunnen worden dan andere opslag technologieën, tot 350 duizend keer. Dit biedt voordelen binnen toepassingen waarbij dit nodig is, van offgrid microgrids tot specifieke toepassingen binnen industriële toepassingen. QuinteQ, een vliegwiel producent, realiseert binnen dit project twee prototypes, met een maximaal vermogen van 100kW en opslagcapaciteit van 7kWh. Deze worden zowel in een lab omgeving als in echte microgrids getest. Met de gegevens uit deze testen wil Saxion meer inzicht krijgen in de situaties dat vliegwielen een toegevoegde waarde zou kunnen hebben. Dit door middel van modellering en simulatie, en analyse van de real-world gedrag van het vliegwiel.  Dit is een driejarig project, in samenwerking met o.a. QuinteQ de Universiteit van Twente, Thales, en loopt van november 2019 – oktober 2022.

Parnters:

Quinteq, Universiteit Twente, Thales, Bouwklup.

Subsidie:

EFRO

Javier Ferreira Gonzalez.jpg

Dr. Javier Ferreira Gonzalez

Associate Professor

06 - 5714 7783 linkedin