Smart home monitoring

Het energieverbruik van nieuwbouw woningen wordt de komende jaren verder teruggedrongen. De huidige EPC-eis (Energie Prestatie Coëfficiënt) van 0,4 gaat richting 0 via de BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) normering. Met het bouwen van deze woningen én het gebruik van deze woningen is tot dusver nog weinig ervaring, met name door mkb-bouwende partijen.

De bouwende partijen (architect, installateurs en aannemer) hebben behoefte aan meer inzicht in het energieverbruik en het aandeel daarin van (1) de constructie en gebouwschil, (2) de installaties en (3) het bewonersgedrag.
Bewoners hebben behoefte aan ondersteuning van slimme technologie, aan terugkoppeling op hun energieverbruik en het verkrijgen van inzicht in de prestatie van de woning na aankoop.
Bovendien blijkt dat de werkelijke prestatie van een woning nogal eens tegenvalt ten opzichte van de prognose van het energiegebruik. De gebouwschil wordt steeds beter geïsoleerd en warmteverliezen worden kleiner. Daarom krijgen installatieregelingen en bewonersgedrag een steeds grotere invloed op het energiegebruik. Tijdig signaleren van onjuiste inregeling van installaties of afwijkend bewonersgedrag en bijsturing is daarom noodzakelijk om energiedoelstellingen te halen.

In het project Smart home monitoring werken in co-creatie vorm enkele bouwende bedrijven, Saxion en bewoners samen aan de ontwikkeling van een energie-dashboard om gedetailleerd inzicht in het energieverbruik zichtbaar te maken voor de bewoners en de bouwende partijen. Er wordt gebruik gemaakt van een smart home systeem en een grote hoeveelheid sensoren.

Financiering: SIA KIEM regeling smart industry.

Man heeft armen over elkaar en kijkt in de camera

ir. Edmund Schaefer

Docent-onderzoeker

088 - 019 1380 linkedin