Solarfreezer

Op dit moment worden in de praktijk twee mogelijke uitvoeringsvormen van warmtepompen toegepast: met buitenlucht als bron of met een bodemsysteem als bron. Beide technieken hebben hun specifieke voor- en nadelen.

Door het toepassen van een warmtebuffer als bron beoogt Solar Freezer via een ijsbuffer in de kruipruimte/kelder van een woning enerzijds de complicatie van het plaatsen van een buitenluchtdeel te vermijden (geluidproductie, esthetiek, ruimtebeslag), anderzijds het realiseren van een bodemenergiesysteem (duur, niet overal toepasbaar) te vermijden. Saxion onderzoekt samen met TNO en Solarfreezer het ontwerp en dimensionering van het opslagsysteem, de systeemprestaties, en mogelijke optimalisaties.

Financiering: TKI Urban Energy.

Richard van Leeuwen.JPG

dr. ir. Richard van Leeuwen

Lector Sustainable Energy Systems

06 - 1089 2455 Dr. ir. Richard van Leeuwen