De route van waterstof: van productie, via transport, opslag en distributie naar gebruik.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en de hogeschool Saxion hebben beiden de ambitie om met onderwijs en praktijkonderzoek bij te dragen aan de verduurzaming van Oost-Nederland. Saxion heeft dit geformuleerd in haar zwaartepunt Smart Energy Transition, de HAN in haar zwaartepunt Sustainable Energy & Environment (SEE). Bij beide hogescholen zijn meerdere lectoraten actief op dit thema met verschillende expertises.

Regieorgaan SIA biedt met het SPRONG-programma de kans de ambities te combineren in een gemeenschappelijke onderzoeksgroep. In het kader van dit SPRONG-programma willen de lectoren van HAN en Saxion samen een krachtige onderzoeksgroep 'Decentrale Waterstof' vormen. In acht jaar tijd willen we met bedrijven en andere kennisinstellingen in de regio Oost-Nederland doorgroeien naar een sterke onderzoeksgroep die in Europa wordt gezien. Hiermee voegen we waarde toe aan het onderwijs, de bedrijven in de regio en de maatschappelijke ontwikkelingen binnen de energietransitie.

Deze onderzoeksgroep sluit aan bij lopende initiatieven en netwerken zoals Connectr in Arnhem, de H2Hub en New Energy Garden in Twente en GROHW in Deventer. De onderzoeksgroep biedt deze netwerken kennis, projectontwikkeling en faciliteiten om onderwijs, kennisoverdracht en toepassingsgericht onderzoek met deskundige onderzoekers en studenten uit te kunnen voeren.

We willen groeien naar een krachtige, gemeenschappelijke onderzoeksgroep aan de hand van vier lijnen:

  • Onderzoek- en onderwijscapaciteit. Het SPRONG-programma maakt het mogelijk te investeren in veelbelovende onderzoekers en docenten zodat er meer capaciteit beschikbaar komt voor bijvoorbeeld post-HBO-cursussen op het gebied van duurzame energie.
  • Kennisdeling. Het SPRONG-programma biedt ruimte om bedrijven te helpen hun weg te vinden in wetenschappelijke literatuur gerelateerd aan hun ontwikkelingen, en aan ruimte om innovaties te publiceren in journals of te presenteren op internationale congressen.
  • Netwerkopbouw. Het SPRONG-programma biedt de ruimte om buiten projectkaders om proactief het regionale en nationale netwerk te onderhouden en uit te breiden naar Europa.
  • Human-capitalbehoeften. Waar het tempo van de verzwaring van elektriciteitsnetten al gedicteerd wordt door de beschikbaarheid van gekwalificeerde mensen, geldt dat voor de technologie rond waterstof nog sterker.

Looptijd:

Januari 2022 – December 2025

Partners:

Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN), Saxion

Financiering:

NWO-SIA SPRONG

Richard van Leeuwen.JPG

dr. ir. Richard van Leeuwen

Lector Sustainable Energy Systems

06 - 1089 2455 Dr. ir. Richard van Leeuwen