Theac 25

Thermische zonne-energie kan gebruikt worden voor gebouwverwarming en voor koude, waarbij warmte op verschillende manieren omgezet wordt in koude. Dit laatste kan via absorptiewarmtepompen of via thermo akoestische omzetting van warmte naar mechanische energie. Met deze mechanische energie wordt een – in dit geval thermoakoestische - koelmachine aangedreven. Thermoakoestiek heeft het voordeel dat er geen milieubelastende koudemiddelen worden gebruikt (zoals bij compressiekoeling) en geen agressieve absorbentia zoals bij absorptiewarmtepompen (Lithium Bromide), en dat er geen bewegende delen voorkomen terwijl de constructie relatief eenvoudig is. Als aandrijfwarmte wordt zonnewarmte gebruikt, die wordt gewonnen via vacuum collectoren. Deze techniek wordt SOlar driven Thermo Acoustic Cooling (SOTAC) genoemd.

In het project Theac 25 ondersteunt Saxion het bedrijf Sound Energy bij de ontwikkeling van een 20 kW prototype van een Thermo Acoustische Koelmachine. In het thermodynamisch lab van Saxion vinden beproevingen plaats waarvoor Saxion het gehele meet- en regeltechnische deel realiseert. Daarnaast worden de toepassingsmogelijkheden van deze technologie nader onderzocht via simulatiestudies voor enkele gebouwtoepassingen.

Financiering: TechForFuture