Warmte in de Euregio (WIEfm)

Het project „Warmte in de Euregio – focusseren en moderniseren (WiEfm)“ werkt langs de waardeketen van de infrastructuur van warmtenetten in steden en gemeenten. Dit behelst de drie terreinen 'opwekking', 'distributie en exploitatie' en ''verkoop'.

Fases van het project

Het project is onderverdeeld in drie fasen, waarin de volgende concrete activiteiten zullen worden gerealiseerd:

Fase 1

In projectfase I worden verschillen en overeenkomsten aan Duitse en Nederlandse zijde met de focus op een innovatieve en efficiënte verdeling van warmte via warmtenetten uitgewerkt. Door de vergelijking van bestaande structuren en de realisatie van excursies en workshops met mkb’s en andere actoren van de waardeketen wordt innovatiepotentieel uitgewerkt. Ter concretisering van de projectresultaten worden aan het begin van het project acht case studies (elk vier aan Nederlandse en Duitse zijde) uitgekozen.

Fase 2

In fase 2 komen technische innovaties, procesinnovaties en governancestructuren aan bod. Het gaat er daarbij om, strategieën en tools te laten zien en te ontwikkelen, om innovatieve warmtenetten te kunnen bouwen en exploiteren.

Fase 3

Fase 3 concretiseert de inzichten uit de voorafgaande fasen en werkt voor dit doel – samen met de case studies – realisatietrajecten en –strategieën uit. De uitgekozen case studies worden in hun realisatie begeleid; het project draagt zorg voor de begeleiding en vooral de identificatie van drempels en de verificatie van de in de dashboards genoemde kengetallen. Het resultaat zullen best practise voorbeelden zijn en er worden succes- en faalfactoren afgeleid. Fase 3 dient daarmee voor de consolidatie en validatie van de resultaten uit de voorafgaande fasen.

Financiering: Interreg 5a.

Bekijk de eigen website van het project Warmte in de Euregio >>

Voucher voor haalbaarheidsonderzoeken warmtetransitie uitgedeeld!
Het lectoraat Duurzame Energievoorziening van Saxion is partner in het Interreg project WIEfm (Warmte In de  Euregio - focusseren en moderniseren). Een onderdeel van dit project betreft de mogelijkheid voor gemeenten en bedrijven een voucher aan te vragen voor het laten uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek in het kader van warmtenet ontwikkeling. De afgelopen maanden zijn ruim 16 vouchers aan Nederlandse zijde uitgereikt. Een impressie van de voucher projecten en overzicht van de resultaten is te zien op de website van het project: http://www.wiefm.eu/nl/.

Sandra Wijnant-Timmerman

ir. Sandra Wijnant-Timmerman

Docent-onderzoeker

088 - 019 6195 linkedin