Waterstofconversie in duurzame energiesystemen

Als gevolg van de energietransitie wordt het steeds moeilijker om energieaanbod en -vraag op elkaar af te stemmen en ontstaan problemen op het elektriciteitsnet. Door lokaal de productie van duurzame energie te koppelen aan productie en opslag van (groene) waterstof en in balans te brengen met lokale afname van waterstof kan de belasting van het openbare net sterk verminderd worden. Het Lectoraat duurzame energievoorziening onderzoekt in een aantal praktische casussen in verschillende projecten hoe zo’n systeem gerealiseerd kan worden, zowel vanuit technisch als vanuit bedrijfseconomisch perspectief.

Blauwdruk voor ontwerp waterstof energiesysteem

In het project GROHW wordt gewerkt aan de ontwikkeling van waterstof productie op MW schaal op een locatie in Deventer. Het systeem zal enerzijds het elektriciteitsnetwerk ontlasten en anderzijds lokale bedrijven voorzien van groene waterstof. Het lectoraat is betrokken bij de ontwikkeling van een werkwijze om te komen tot een ontwerp van een waterstof energiesysteem (‘blauwdruk’) waarin de belangen van de verschillende partners (exploitant van het systeem, afnemers, netwerkbeheerder etc.) zo goed mogelijk worden afgewogen. Daarnaast onderzoeken wij vanuit het project Release de systeemintegratieaspecten en modellering.

Partners:

Witteveen en Bos, van Dorp installatietechniek, MTSA, Vos logistics, Hanzenet, Asfaltcentrale, Hogeschool Arnhem-Nijmegen, Rabobank, Brandeniers.

Subsidie:

NWO

Richard van Leeuwen.JPG

dr. ir. Richard van Leeuwen

Lector Sustainable Energy Systems

06 - 1089 2455 Dr. ir. Richard van Leeuwen

Systeemintegratie en smart grid besturing op een bedrijventerrein

Op het bedrijventerrein IPKW in Arnhem wordt in het project Enowatts onderzocht hoe de lokaal opgewekte windenergie ingezet kan worden voor de productie van waterstof, en hoe de bedrijven op het terrein deze waterstof én de restwarmte kunnen inzetten. Saxion richt zich binnen dit project op modellering van het energiesysteem en onderzoekt in hoeverre het energiesysteem verder geoptimaliseerd kan worden met een smart grid besturingsstrategie.

Partners:

Hogeschool Arnhem-Nijmegen, Prowind, Hymatters, Hymove, HyEt, Hygear, MTSA, Nedstack, IPKW, TU-Delft

Subsidie:

Raak MKB

Onderwijs over waterstof productie systemen

De Waterstofhub Almelo is een initiatief met als peilers productie, opslag en toepassing van waterstof. Op de lokatie van de hub moeten onderwijs en de ontwikkeling van productiesysteem én toepassingen van waterstof hand in hand gaan. Vanuit het lectoraat duurzame energievoorziening is met studenten een eerste verkenning van de benodigde systeemcomponenten uitgevoerd. In het vervolgtraject wil Saxion met partijen rondom de waterstofhub (o.a. UT, ROC) zelf een elektrolyser gaan bouwen via een aantal opvolgende projecten met studenten, zodat zowel de studenten als de begeleiders (docenten/onderzoekers) waardevolle systeemkennis opdoen over een waterstof productiesysteem. 

Partners:

Waterstofhub Almelo, Boessenkool, Hogeschool Arnhem-Nijmegen, Schröder vastgoed, Nijhof-Wassink.

Subsidie:

KIEM HBO