Bethel Jugendhilfe Gütersloh

De Duitse zorginstelling Bethel wilde weten hoe tevreden de jongeren in hun woongroepen zijn over de begeleiding, en vroeg het lectoraat Social Work om dit te onderzoeken.

Bethel is een grote Duitse organisatie die zorg verleent aan allerlei verschillende groepen. Onder andere in de regio Gütersloh heeft Bethel een aantal woongroepen voor jongeren. Om inzicht te krijgen in de tevredenheid van de jongeren met de begeleiding en ondersteuning door de medewerkers, heeft Bethel aan het lectoraat Social Work gevraagd een tevredenheidsonderzoek onder de bewoners te houden.

De onderzoeksvraag was: hoe tevreden zijn de jongeren over de vorm van hulp en ondersteuning? Voor Bethel was het belangrijk dat de jongeren dit zelf aangeven. Bij het onderzoek speelden een aantal onderwerpen een bijzondere rol: algemene tevredenheid, veiligheid, toekomstoriëntatie, participatie.

Er is met behulp van een gevalideerde vragenlijst een enquête onder de jongeren gehouden. Daarnaast hebben de studenten van de Duitse deeltijdopleiding Social Work op elke locatie workshops georganiseerd om met de jongeren in gesprek te komen over deze thema’s. Het is de bedoeling dat deze tevredenheidspeiling periodiek wordt herhaald en bij voorkeur ook wordt uitgebreid met onderzoek onder personeel en ouders.

Doel

Het doel van het onderzoek was om ontwikkelpunten te formuleren waarmee de kwaliteit van de ondersteuning en begeleiding kan worden verbeterd, zodat dit zo goed mogelijk aansluit bij de wensen en behoeften van de bewoners. Met het uiteindelijke doel: de tevredenheid van de jongeren verhogen.

Opdrachtgever

Bethel Jugendhilfe Gütersloh

Financiering

Bethel Jugendhilfe Gütersloh

Partners

Bethel Jugendhilfe Gütersloh

Looptijd

2021-2022

Meer weten?

Profielfoto Peter Gramberg in lichte hal

Peter Gramberg

Dr., Hoofddocent/onderzoeker

06 - 4142 5596 LinkedIn