Bijkomende problemen bij jongeren met indicatie voor jeugd GGZ

Omschrijving 

Wanneer kinderen bij JeugdGGZ in behandeling zijn, wordt er relatief weinig aandacht besteed aan bijkomende problematiek in het gezin waar zij wonen. Momenteel wordt er door jeugd GGZ (van Dimence) niet gescreend op bijkomende problemen aangezien er geen wetenschappelijke onderbouwing voor bredere screening bestaat. Daardoor is het onduidelijk of er sprake is van eventuele bijkomende problemen. Wel bestaat het idee en de ervaring dat kennis over deze bijkomende problematiek van belang is, bijvoorbeeld omdat die invloed kan hebben op het gezinsleven, de opvoeding en het ouderschap. Daarmee kan de problematiek ook invloed hebben op de behandeling en het behandelresultaat van de jeugd GGZ. 

Om de jeugdigen goede zorg te kunnen verlenen is zicht op de problematiek dus nodig. Zo kan de behandeling, begeleiding en ondersteuning zo nodig op meerdere levensterreinen worden afgestemd. Ook kan tijdens de behandeling afgestemd worden met andere hulpverleners die bij een gezin betrokken zijn.

Doel

Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in bijkomende problematiek (in de leefsituatie/het gezin) van de jongeren die een indicatie hebben voor jeugd GGZ.

Opdrachtgever

Jeugd GGZ Dimence

Financiering

Jeugd GGZ Dimence

Looptijd

1-2-2018 - 30-05-2018

Eindrapportage

Van Kampen, E., Altena, A., Braun, M. (2019). Een onderzoek naar bijkomende problematiek in gezinnen met een kind in behandeling bij Jeugd GGZ. Enschede: Saxion. 

Meer weten?
 

Profielfoto Astrid Altena

Astrid Altena

Dr., Hoofddocent/onderzoeker

06 - 1273 3336 LinkedIn