stel aan het ruzien

Een effectieve interventie bij complexe scheidingen waarbij justitie en sociaal werk samenwerken?

Per 1 maart 2017 doet Saxion, lectoraat Social Work, onderzoek naar het effect van BRAM. De belangrijkste vraag is of de inzet van BRAM eraan bijdraagt dat de scheidingssituatie wordt genormaliseerd. Daarmee bedoelen we dat er niet veel conflicten zijn en dat de betrokken kinderen ook geen last ervaren van de conflicten.

Conflictscheidingen en kinderen

Scheidingen komen veel voor in Nederland. Voor kinderen die hierbij betrokken zijn, is het belangrijk dat een scheiding goed verloopt. Als dit zo is, hoeven kinderen geen grote schade te ondervinden aan de scheiding. Helaas verlopen scheidingen niet altijd goed en in 20% van de scheidingen loopt het uit op een conflictscheiding. In die situatie zijn er veel lang doorwerkende negatieve gevolgen voor betrokken kinderen. 

BRAM

Om gezinnen te ondersteunen die in een complexe scheiding zitten, is het initiatief BRAM ontwikkeld. Het doel van BRAM is om de schade voor kinderen te beperken en ouders te ondersteunen in het herpakken van hun rol als ouders waarin ze met elkaar onderling kunnen afstemmen over de opvoeding van kinderen. Het belangrijkste hierbij is het verminderen van langdurige conflicten tussen de ouders en concreet om te komen tot ouderschapsplan. Om te kunnen deelnemen aan BRAM moeten gescheiden of scheidende ouders doorverwezen worden door een kinderrechter tijdens een zitting in de rechtbank. In een aantal bijeenkomsten maken de ouders afspraken over de omgang met hun kind(eren). Dit gebeurt onder begeleiding van twee gespecialiseerde sociaal werkers.

BRAM bestaat ondertussen drie jaar, maar het is nog niet goed duidelijk wat BRAM oplevert voor ouders en de kinderen. Daarom doen we nu onderzoek gefinancierd door ZonMw. We vragen ouders wat zij van BRAM vinden, we vragen ouders om vragenlijsten in te vullen en we praten met sociaal werkers en rechters.

Om in kaart te brengen wat de effecten zijn van BRAM, wordt er bijvoorbeeld gekeken of de communicatie tussen de ouders verbeterd is. Zijn er minder conflicten? Merken de kinderen dit ook? En hoe gaat dit verder door de tijd heen? We willen ook kijken of ouders die BRAM hebben gehad minder conflicten hebben dan ouders die geen BRAM hebben gehad.

De opbrengsten van dit onderzoeksprogramma zijn: meer inzicht in wat werkt bij het ondersteunen van ouders die in een vechtscheiding zitten, inzicht in de effecten van BRAM. Ook kan gekeken worden waar verbetering mogelijk is, zodat hierin training en meer aandacht aan kan worden besteed.

Het kan zijn dat deze aanpak mogelijk breder wordt ingezet in Nederland. Zo worden meer kinderen bereikt die te maken hebben met ouders, die tijdens een vechtscheiding het belang van hun kinderen uit het oog (dreigen) te verliezen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Dan kunt u het beste contact opnemen met één van de onderzoekers:

Margriet Braun

Dr. Margriet Braun

Associate Lector Social Work

088 - 0191017 Link
Nicole Ketelaar

Dr. Nicole Ketelaar

Hoofddocent/Onderzoeker Social Work

088 - 0195365 LinkedIn

Doet u mee aan het onderzoek?

Heeft u aan BRAM deelgenomen? Dan zou het heel fijn zijn als u mee doet aan het onderzoek. Uw ervaringen met BRAM zijn voor ons enorm belangrijk. 

We zoeken ouders die:

  • een aantal vragenlijsten willen invullen

en/of

  • met ons in gesprek willen over hun ervaringen

 en/of

  • met ons mee willen denken tijdens het hele onderzoeksproces.

Als u meedoet krijgt u hiervoor een kleine vergoeding.