Het Kompas is een instrument dat is ontwikkeld in de jeugdzorg voor jongeren in de leeftijd 16-23 jaar. Het instrument heeft als doel de wensen en behoeften van jongeren in kaart te brengen en op basis hiervan te bepalen hoe de jongere het beste begeleid kan worden.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten op acht verschillende levensgebieden: wonen, werk en dagbesteding, leren/opleiding, vrijetijdsbesteding, financiën, sociale contacten, seksualiteit en persoonlijke verzorging. In het kader van het programma Living Technology van Saxion is in samenwerking met de jeugdzorg het Digitaal Kompas ontwikkeld: een digitale versie van het huidige papieren Kompas. 

Het doel hiervan is het gebruik van het instrument binnen de jeugdzorg te stimuleren. Het Digitaal Kompas heeft een aantal functies: jongeren kunnen een profiel aanmaken, vragenlijsten invullen, anderen uitnodigen om vragenlijsten over hen in te vullen en de resultaten van de ingevulde vragenlijsten bekijken. Nu de ontwikkeling van het Digitaal Kompas is afgerond, wordt deze binnen de jeugdzorg geïmplementeerd.

Artikel

Rouwette-Witting, M., & Oosterkamp-Szwajcer, E. (2015). Het Digitaal Kompas. Wegwijzer naar volwassenheid ontwikkeld samen met de jeugdzorg. Maatwerk, 16(5), 29-31.

Presentatie

Rouwette, M., (2015). Digitaal Kompas. Een digitaal instrument voor de jeugdzorg. Mondelinge presentie Zorgplein 14. Almelo, oktober 2015.