RIBW: Doorontwikkeling methodiek Hoe(Zo) Volwassen en (digitaal) kompas

Omschrijving

Het lectoraat Social Work van Saxion, programmalijn Jeugd, verichtte samen met de RIBW Overijssel verschillende onderzoeksactiviteiten in de periode september 2020 tot april 2021. Met als doel: input verzamelen voor aanpassing en verbetering van de methodische werkwijze Hoe(Zo) Volwassen en het (digitaal) Kompas. 

Samen voerden ze literatuuronderzoek uit naar de ‘wat werkt principes’ en naar evidence-based methodische werkwijzen voor het begeleiden van kwetsbare jongeren in de leeftijd van 16-23 jaar met (meervoudige, complexe) problematiek. Daarnaast is er praktijkgericht onderzoek uitgevoerd op basis van individuele interviews met jongeren. En op basis van focusgroepbijeenkomsten met begeleiders van de RIBW jeugdvoorzieningen in Zwolle en Hengelo. Voor de interviews gebruikten ze vooraf vastgestelde topiclijsten als leidraad voor het gesprek.

Het (digitaal) Kompas heeft als evaluatie-instrument een expliciete functie gekreken in het begeleidingstraject. Die funtie is het ondersteunen van begeleiders bij het voeren van een krachtgerichte dialoog met jongeren over de richting en inhoud van het begeleidingstraject. Bij de totstandkoming ervan is gebruik gemaakt van bestaande instrumenten van erkende methodische werkwijzen en wetenschappelijke inzichten over het werken met deze doelgroep. Het resultaat van het onderzoeksproject: een nieuwe methodiekbeschrijving en Kompas.

In navolging hiervan is een tweedaagse train-de-trainercurcus ontwikkeld en aangeboden, waarmee professionals binnen de RIBW worden getraind in de nieuwe methodiek.

Doel

Bij de RIBW Overijssel was er behoefte aan vernieuwing en aan actualisering van de methodiek Hoe(Zo) Volwassen. Met daarin de huidige inzichten vanuit onderzoek en praktijk verwerkt van methodisch werken met jongeren met een psychische kwetsbaarheid.

Opdrachtgever

RIBW Overijssel

Financiering

RIBW Overijssel

Looptijd

Methodiekontwikkeling: 09-2020 tot 04-2021
Training: 09-2021

Profielfoto Astrid Altena

Astrid Altena

Dr., Hoofddocent/onderzoeker

06 - 1273 3336 LinkedIn