Doorontwikkeling van Photovoice m.b.v. Augmented Reality. Opbouwwerk met jongeren in Duitsland en Nederland

Omschrijving

Photovoice is een methode die veel wordt gebruikt in het buurt- en opbouwwerk. Foto's worden hier gebruikt om een specifiek onderwerp uit te werken dat de bewoners van een wijk raakt vanuit het perspectief van de betrokkenen. De op deze manier gemaakte foto's dienen als basis voor een discussieproces tussen alle betrokkenen. In een eerste stap labelen de bewoners de foto's om hun betekenis te benadrukken, sorteren ze in overleg de foto's met betrekking tot bepaalde onderwerpen en ideeën en in een volgende stap presenteren ze deze aan een grotere groep burgers en besluitvormers om gezamenlijke activiteiten en ontwikkelingsstappen binnen de wijk op gang te brengen. Photovoice helpt alle betrokkenen om centrale problemen in de buurt te verhelderen en aan te pakken. De aanpak is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven en bevordert tegelijkertijd de relaties binnen de wijk.

Door nieuwe digitale technologieën als Augmented Reality (AR) zien we kansen om de traditionele vorm van photovoice verder te ontwikkelen en bruikbaar en aantrekkelijk te maken voor nieuwe doelgroepen. AR-technologie heeft de afgelopen twee jaar een enorme groei doorgemaakt. Niet alleen omdat smartphones die Augmented Reality-content kunnen weergeven elk jaar goedkoper worden, maar ook omdat grote bedrijven als Ikea en Google de markt betreden met hun innovatieve AR-oplossingen.

Doorontwikkelen van fotovoice

Doel  

De maatschappelijke participatie van jongeren bevorderen met behulp van een innovatief technisch hulpmiddel in hun eigen leefomgeving.

  • Subdoel 1: het jongerenwerk zoekt naar vernieuwende manieren om met jongeren, vanuit hun eigen perspectief, samen te werken in buurtwerk; traditionele vormen zoals interviews of vragenlijsten blijken minder geschikt voor deze doelgroep.
  • Subdoel 2: testen van de digitale Photovoicetool, die door een interdisciplinaire groep studenten in samenwerking met de jongeren ontwikkeld is.

Opdrachtgever

Saxion Hogeschool

Financiering

Interreg Duitland/Nederland

Partners

Stadt Steinfurt en XR-lab Saxion

Looptijd

1-11-2020 tot 1-6-2021

Publicaties

ammsamenwerking.jpg

Meer weten?

Ines Schell

Dr. Ines Schell-Kiehl

Hoofddocent/Onderzoeker Social Work

088 - 0191210 linkedin