Vier studenten zitten te praten naast een muur met handgeschreven tekst

Social Work

In het lectoraat Social Work willen we bijdragen aan de kwaliteit van samenleven. We vinden het belangrijk dat mensen, groepen en gemeenschappen die in kwetsbare situaties leven, de nodige ondersteuning krijgen om volwaardig mee te doen in de samenleving. De social worker speelt hierin een belangrijke rol. Door middel van praktijkgericht onderzoek willen we de deskundigheid van de social worker versterken.

Onderzoekslijnen

In de onderzoekslijn Opvoeden en opgroeien wordt praktijkgericht onderzoek gedaan rondom de thema’s methodisch handelen en effectiviteit. We richten ons op jeugdprofessionals in de jeugdzorg en in het voorveld. We ontwikkelen methodieken en onderzoeken de effectiviteit van methodieken. Ook richten we ons op programmagetrouwe uitvoering. Inhoudelijk thema’s zijn: complexe scheiding, ouder-kindrelatie en residentiële zorg.

De lijn Samenleven en nabij zijn wordt onder andere vormgegeven binnen de Werkplaats Sociaal Domein Twente. We richten ons hier op samenlevingsopbouw en maatschappelijke thema’s als armoede, en eenzaamheid en thuiswonende ouderen.

In de lijn Betekenis geven en herstellen staat het betekenis geven en herstellen centraal van mensen met een ondersteuningsvraag op het gebied van psychosociale en/of mentale klachten en hun naasten. Inhoudelijke thema’s zijn bijvoorbeeld: (voorkomen van) onbegrepen gedrag/ zorgwekkend gedrag, existentiële levensvragen, samenwerken met (familie) ervaringsdeskundigen en informele zorg, versterken van professionele identiteit. Drie speerpunten komen herhaaldelijk terug in onze onderzoeken: multidisciplinair werken, het verbindende gesprek en narratief onderzoek. Binnen deze onderzoekslijn werken we samen met partners uit het sociaal en medisch domein. Lees de volledige toelichting van de inhoud van de onderzoekslijn Betekenis geven en herstellen.

Zwaartepunt Gezondheid, Welzijn en Technologie

Lectoraat Social Work maakt deel uit van het zwaartepunt Gezondheid, Welzijn en Technologie. Binnen dit zwaartepunt werkt het lectoraat samen met de lectoraten Smart Health en Technology, Health and Care én met burgers aan vraagstukken op gebied van gezondheid en welzijn. In het vinden van oplossingen staat de technologie centraal. Zo dragen we bij aan persoonlijke, effectieve en efficiënte zorg en ondersteuning.

Meer weten over zwaartepunt Gezondheid, Welzijn & Technologie?

Lees de introductie

'Sociaal werk is een prachtig vak. Sociaal werkers zijn van betekenis voor de samenleving als geheel en voor mensen in kwetsbare situaties in het bijzonder. Ik heb bewondering voor deze sociaal werkers en wil als lector Social Work een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het vak'

In de bijlage vindt u het digitale boek van de lectorale rede van Margriet Braun, lector Social Work

Gerelateerd onderwijs

Het team

Profielfoto van Monique Engelbertink in lichte aula

Monique Engelbertink

Associate Lector Betekenis geven en Herstellen

06 - 5730 3208 LinkedIn Profiel
Tamar

Tamar Shiboleth

Associate Lector Opvoeden en Opgroeien

06 - 3966 2830 LinkedIn

Charlotte Bannink – van der Helm

Communicatiemedewerker/ projectsupport

06 - 1074 6042 LinkedIn Profiel
Profielfoto Jose van den Bragt, in lichte schoolhal

José van den Bragt

Projectondersteuner

06 - 8216 0431 LinkedIn
Profielfoto Astrid Altena

Astrid Altena

Dr., Hoofddocent/onderzoeker

06 - 1273 3336 LinkedIn
Profielfoto van Lieneke Ebbe in lichte aula

Lieneke Ebbe

MA, Docent/onderzoeker

06 - 8363 8804 LinkedIn
Profielfoto Peter Gramberg in lichte hal

Peter Gramberg

Dr., Hoofddocent/onderzoeker

06 - 4142 5596 LinkedIn Profiel

Eli Haafkens

MA, Docent/ onderzoeker

06 - 1612 9912 LinkedIn

Ellen Oosterkamp-Szwajcer

Dr., Hoofddocent/onderzoeker

06 - 1907 3957 LinkedIn
Profielfoto Leonie Slots, in schoolaula

Leonie Slots

MSc, Docent/ onderzoeker

06 - 8276 0493 LinkedIn
Eline Verschoor.jpeg

Eline Verschoor

MA, Docent/onderzoeker

LinkedIn

Jelte van Waterschoot

Hoofddocent/ onderzoeker

06 - 1606 4603 LinkedIn Profiel
Profielfoto van Vivienne Wolterink, in schoolaula

Viviènne Wolterink

MA, Docent/onderzoeker

06 - 5368 6655 Profiel

Medewerker 

Organisatie 

Functie

Bezoldigd

Datum

Ben Boksebeld 

Parochiële Caritasinstelling “De Goede Herder” in Hengelo 

Voorzitter bestuur 

Onbezoldigd 

Mei 2020 – Mei 2024 

Lian Mannessen Hervormd Vriezenveen
 
Jeugdouderling Onbezoldigd April 2021
Lian Mannessen DOS'37 Vertrouwenspersoon Onbezoldigd November 2022

Monique Engelbertink

Ervaringsverhalen.nl (eigen bedrijf als zelfstandig ondernemer) 

Autobiografisch schrijfdocent

  

Bezoldigd

sinds 2010

Monique Engelbertink 

Hockeyvereniging Prinses Wilhelmina 

Lid zaalhockey commissie 

Onbezoldigd 

per juli 2022

Monique Engelbertink 

HartslagNu 

Burgerhulpverlener hartstichting 

onbezoldigd 

maart 2020 

Margriet Braun 

Samenwerkingsverband Twente Oost PO 

OPR lid 

Bezoldigd

Oktober 2020 – oktober 2024 

Margriet Braun 

Indonesian Journal of Social Work 

Reviewer 

Bezoldigd

Nvt 

Margriet Braun 

WODC 

Lid wetenschappelijke commissie 

Bezoldigd

November 2022 – juli 2023 

Peter Gramberg 

Volkshochschule Steinfurt 

Docent Nederlands voor volwassenen 

Bezoldigd  

1-9-2014  

Peter Gramberg 

Evangelische Kirchengemeinde Burgsteinfurt 

lid kerkenraad  

Onbezoldigd  

1-3-2016  

Peter Gramberg 

Steinfurt Marketing und Touristik 

vice-voorzitter  

Onbezoldigd  

1-10-2020  

Contact

Vragen? Neem contact op met Jill Alink (managementassistente) via lectoraatsw.amm@saxion.nl of 06 - 2019 6435.

Nieuws van dit lectoraat

Projectpagina's

Evenementen van dit lectoraat